Rejsepenge

Folk i Provinsen ryster på hovedet, når vi taler om lange afstande til de mest yderligt placerede københavnske fodboldklubber. De første love for Kjøbenhavns Boldspil Union – de nu mere end 100 år gamle regler stammer fra den tid, da København blev stavet officielt med et ”j” – slår fast, at kun Boldklubber, der hører hjemme i Kjøbenhavn, Frederiksberg eller nærmeste Omegn kunne blive medlemmer. Alle fodboldkampe skulle spilles inden for de to kommuners grænser. Det fik mange nye klubber at mærke – HIK i den nordlige ende fra Gentofte Kommune fik besked på at deres kampe skulle afvikles på Fælleden. Kunne man ikke selv få kamptid dér, så måtte kampen afvikles som en udekamp. Senere lempede man på reglerne – mod at ”klubberne udenfor murene” ydede rejsepenge til modstanderholdene.

Præcis samme vilkår ramte Dragør, da de søgte ind til KBU i midten af 1920erne. Faktisk havde det været et problem allerede da Dragør søgte ind i Amager Boldspil Union – de andre hold på Amager mente ikke, at man kunne forlange, at deres spillere skulle begive sig ud på den lange vej til Dragør. Dragør måtte komme til truget, hvis de ville lege med – spille på udebane længere inde på Amager. Kun hvis de kunne overtale modparten til at tage derud, kunne de få hjemmebane. Modstanderne har sikkert ikke altid givet sig frivilligt – de stod jo med alle kortene på hånden og kunne afslå. Dragør trak sig primært af denne grund ud igen af Amager Boldspil Union. Men stødte ind i de samme betingelser hos KBU.

I mange år måtte Dragør selv hoste op med rejsepenge til modstanderne - 1 kr. per modspiller i 1936 lød taksten. Omvendt fik de ikke tilskud, når de skulle komme som gæster ved udekampe. Skovshoved havde samme vilkår i den anden ende af København. Først i slutningen af 40erne ophæves den ordning. Ikke engang Amagerbanen ville give rabat til rejsende fodboldspillere til og fra Dragør. De andre klubber skulle dog også efter den tid have rejsepenge – nu var det så ikke længere Dragør, der skulle betale dem. I KBUs Turneringsregler m.v. kan man læse, at der ydes befordringsgodtgørelse til ungdomskampe, der spilles i Dragør, hos HIK, i Hvidovre, Kastrup, på Korsvej, Gl. Kirkevej, Tårnby Skole, Skovshoved samt Vangede. Dog kunne man kun få dækket udgifterne fra Takstgrænserne og til banerne – og billigste befordringsmiddel skulle benyttes. Til 13 mand i alt – vel at mærke, hvis man stillede op med fuldt hold (11 mand) – ellers modregnede man.

KBU stod for regnskabet og for at udbetale en gang årligt – men kun hvis man indsendte et dokumenteret (bilag, kvitteringer, billetter skulle med) regnskab. Taksterne i slut 1940erne lød

bane

fra Takstgrænsen i

drenge under 12 år

drenge over 12 år

Skovshoved

Hellerup

30 øre

60 øre

HIK

Hellerup

20 øre

40 øre

Dragør

Sundbyvester Plads

70 øre

140 øre

Korsvej

Sundbyvester Plads

30 øre

50 øre

Gl. Kirkevej

Sundbyvester Plads

30 øre

50 øre

Tårnby Skole

Sundbyvester Plads

30 øre

50 øre

Kastrup

Sundbyvester Plads

40 øre

70 øre

Hvidovre

Toftegårds Plads

50 øre

80 øre

Vangede

Emdrupvej

50 øre

100 øre

KBU hentede pengene ved at udlodningsbeløbet til klubberne blev reduceret – 4/5 af beløbet blev hentet ved at fradrage i udlodningen til divisionsklubber, den sidste 1/5 ved at fradrage i beløbet til de øvrige klubber. Ordningen forsvandt for 50 år siden.

Kilde : Dragør 75 års jubilæumsskrift samt KBUs Turneringsregler

Dragør_Boldklub.png

Kilde Dragør 75 år

Nummer 44 Takstgrænse.jpg

En takstgrænse var, hvor man krydsede ind i en anden kommune eller ind i et andet kommunal trafikselskabs område

Nummer 44 Takstgrænsen på Callisensvej.jpg

Takstgrænsen på Callisensvej - hvor man måtte skifte fra Københavns Sporveje til en ny fører fra Nesa.