Der var engang

”Der var engang” – sådan starter mange eventyr. Det var også et eventyr dét, der overgik B 1908 i 1932. Det år blev den store gevinst i Klasselotteriets 6. trækning udtrukket på nr. 77764. Det viste sig, at loddet var solgt som 4 stk. ¼-lod – 4 skulle dele gevinsten på samlet 50.000 kr. Altså 12.500 rare danske kroner til hver. Dengang tjente en arbejdsmand ca. 2.500 kr. årligt – så alene den kvarte gevinst svarede til 5 årslønninger !

Hvad kom det egentlig B 1908 ved – havde klubben en mæcen, der lod sin gevinst tilflyde klubben ? Det kan man ikke påstå – snarere tværtimod. Et af klubbens meget gode medlemmer mente ikke, at han var i stand til at finde pengene til at forny sin kvarte seddel på nummer 77764. Det var for mange penge for en almindelig familieforsøger som han – det kostede 22,50 kr. for en gennemgående serie og han tjente jo kun ca. 50 kr. om ugen for 48 timers arbejde. Klubben hørte om det og var villig til at overtage sedlen. Lykken stod B 1908 bi – den tidligere indehaver melder historien mindre om. Rygtet om B 1908s gevinst bredte sig hurtigt på Amager og videre i den københavnske fodboldverden. Klubbens kasserer, Kaj Jensen, fik sammen med sedlen sit fotografi i Aftenbladet.

B 1908 rumsterede med tanken om at købe jord for gevinsten – man ville gerne leje noget af jorden over for Sundby Idrætspark til sin egen fodboldbane. Der, hvor ”Urbanplanen” senere blev opført. Man nåede langt med planerne – så langt, at man holdt en generalforsamling om emnet. Med bare én enkelt stemme faldt forslaget – B 1908 købte eller langtidslejede ikke. I stedet satte man pengene ind på 2 bankbøger. Gennem de næste 10 år var gevinsten med til at holde klubben ”oven vande”. 10 år efter – i 1942 – var der nu kun 400 kr. tilbage.

Klubben beholdt sedlen i en del år – og det var klogt nok. Den kom senere ud med både 2.000 kr. og et par af de små gevinster. Hvem har mon i dag lotteriseddel nr. 77764 i Klasselotteriet ? Det spørgsmål stillede man i B 1908s jubilæumsskrift og kunne såmænd gentage i dag.

Kilde : B 1908 75 år-jubilæumsskrift

B_1908 2.png

Kilde B 1908 75 år