Dommere 1981-90

Fra 1985 kun indrangerede dommer (gr. 1-8) angivet
1989 kun angivet, hvis dommeren var indrangeret i 1990
år = dommerens fødselsår
1= 1. division
2 = 2. division
3 = 3. division
4 = Danmarksserie
5 = Københavnsserien
6 = M 1 – fra 1985 Serie 1
7 = A 1 – fra 1985 Serie 2
8 = B 1 – fra 1985 Serie 3
9 = Sekunda

1981-83

år

fornavn

efternavn

8

1

8

2

8

3

63

Morten

Agervold

 

 

9

53

Kenneth

Alm

8

7

6

52

Bent Erik

Andersen

9

8

6

35

Bjarne Leh

Andersen

4

4

5

63

Brian

Andersen

 

 

9

45

Flemming H

Andersen

9

9

9

42

Leif

Andersen

6

6

 

41

Poul

Andersen

7

9

 

60

Rene

Ansbøl

9

9

9

18

Frede

Arnholtz

9

9

9

45

Kurt

Arnstein

9

8

8

50

Preben

Bach

9

9

9

52

Ulla

Bender

 

 

9

43

Ketty

Bjerregård

 

 

9

34

Jørgen

Boserup

2

2

2

43

Vagn

Brevadt

8

9

9

54

Kjeld W.

Brink

9

9

 

48

Erik

Bülow

4

4

4

47

Preben

Bøhm

9

9

9

33

Hans

Baade

6

9

9

57

Frits

Carlsen

7

6

5

53

Jan

Carlsen

5

5

 

34

Tommy

Carlsen

9

 

 

49

David

Christensen

9

9

9

45

Erik

Christensen

8

 

 

54

Ole Blom

Christensen

5

4

4

46

Vagn A.

Christensen

2

3

 

55

Jes W.

Christiansen

9

9

 

59

Michael

Christiansen

 

 

9

44

John

Christoffersen

7

7

5

35

Per

Clemmensen

5

 

9

51

Peter

Dahlgren

9

 

 

60

Flemming

Degn

9

9

 

65

Allan

Devantier

 

 

9

42

Torben

Ditlevsen

4

4

4

57

Søren

Dybdal

 

 

9

62

Klaus

Ebert

9

9

9

52

Finn

Ekenberg

9

8

7

59

Michael

Emanuel

9

9

9

52

Lars

Engel

 

9

9

48

Erik

Eriksen

4

4

4

48

Rene C.

Feldt

9

9

9

36

Finn

Fleming

9

 

 

44

Ole

Frederiksen

9

 

 

50

Peter

Fritzböger

9

 

9

62

Jan E.

Fugl

9

 

 

47

Allan

Gall

9

8

7

60

Lars

Gerner

6

5

5

56

Gert

Gertsen

9

9

9

38

Poul

Gjøg

3

3

2

49

Kai

Godtfredsen

 

 

9

57

Per

Graversen

8

7

 

47

Finn

Gravesen

9

9

 

46

Per

Grønning

9

8

7

40

Sven

Grønsund

9

9

9

29

Helge

Hagenbo

9

9

9

61

Christian

Halkier

 

 

9

57

Bent O.

Hansen

 

9

 

53

Carsten L.

Hansen

9

9

9

50

Flemming R

Hansen

 

 

9

51

Gert

Hansen

9

 

 

46

Leif

Hansen

9

9

 

46

Niels L.

Hansen

5

4

4

52

Palle

Hansen

9

 

 

44

Sven

Hansen

6

 

 

46

John

Hedegård

9

 

 

61

Ole

Herlufsen

 

9

 

48

Leif

Holm

4

5

 

47

Peder

Hornshøj

9

8

7

42

Kurt

Horsted

1

1

1

54

Anders C.

Hougård

9

7

7

55

Henrik

Hyllestad

9

9

9

65

Torben

Iversen

 

 

9

57

Henrik

Jacobsen

9

 

 

44

Niels K.

Jansen

9

9

 

63

Allan K.

Jensen

 

9

 

35

Birk Høier

Jensen

6

 

 

62

Erland

Jensen

 

 

9

42

Erling

Jensen

9

9

9

41

Gunnar

Jensen

4

 

 

53

H.E.Gregers

Jensen

9

 

 

 

Kim

Jensen

9

 

 

59

Niels C.

Jensen

9

9

9

50

Teddy

Jensen

3

3

 

53

Finn

Jensen (I)

7

 

 

48

Flemming

Jensen (I)

 

 

9

44

Flemming

Jensen (II)

6

6

5

57

Erik

Jensen (III)

 

 

9

30

Ebbe

Jepsen

9

9

 

47

Bruno

Johansen

6

6

6

38

Kurt E.

Johansen

 

9

9

65

Lars

Johansen

9

9

 

36

Mogens D.

Johansen

 

 

9

27

Poul

Johansson

9

 

9

48

Ivan

Juric

9

9

8

47

Rolf

Jønssen

8

6

6

36

Henning

Jørgensen

 

 

9

37

Kurt

Jørgensen

9

 

 

38

John

Kalø

5

5

5

57

Steen

Karlsen

9

 

 

49

John

Karstad

 

 

9

48

Preben

Kok

9

9

8

54

Erik

Kold Jensen

3

3

3

17

Niels

Konggård

9

9

9

 

år

fornavn

efternavn

8

1

8

2

8

3

60

Per M.

Kristensen

9

9

 

47

Rene

Kristensen

9

9

 

49

Per S.

Kristiansen

 

9

 

53

Søren

Kaae Sørensen

 

 

9

34

Benni

Larsen

9

9

9

22

Bjørn

Larsen

9

9

 

27

Egon

Larsen

9

9

9

28

Henning W.

Larsen

9

 

 

46

Niels Erik

Larsen

3

3

3

54

Ove

Larsen

7

7

7

40

Per

Larsen

 

9

8

47

Steen S.

Larsen

9

9

 

36

Finn

Larsen (I)

3

4

4

44

John E.

Larsen (I)

9

9

9

45

Finn

Larsen (II)

9

9

 

58

John Spøhr

Larsen (II)

 

 

9

45

Finn

Larsen (III)

9

9

 

58

Finn

Larsen (IV)

9

9

 

35

Preben

Leth

 

9

9

46

Flemming d

Lichtenberg

9

9

 

48

Lennart G.

Lindahl

8

7

9

63

Tom

Lundquist

9

9

 

32

Ernst

Lundstrøm

9

9

9

34

Gert

Lykkestrup

 

9

9

54

Steen

Lysø

9

9

9

50

Kaj

Løfberg

 

9

 

20

Carl Chr.

Madsen

9

9

9

66

Claus Norby

Madsen

9

9

8

45

Erik Norby

Madsen

1

1

1

44

Johny

Madsen

 

 

9

60

Jørgen

Madsen

9

9

 

35

Kurt

Madsen

4

4

4

51

Per Due

Madsen

 

9

 

47

Sigi

Madsen

7

9

9

50

Nissim

Maman

 

 

9

48

Henning

Markussen

 

9

9

54

Kim

Markwitz

9

8

8

41

Orla

Martinsen

 

9

 

52

Johnny

Matwich

7

7

6

43

Flemming

Meisel

6

6

6

43

Karsten

Meyer

 

9

7

35

Jørgen

Mikkelsen

9

9

9

60

Peter

Mikkelsen

5

4

3

38

Preben

Mikkelsen

 

9

 

39

Mauricio

Misturelli

5

5

5

35

Jens E.

Moestrup

1

2

2

65

Johnny

Mortensen

9

 

 

40

Jørgen A.

Mortensen

1

1

1

37

Børge

Mossin

5

5

5

40

Jørgen

Møller

9

9

9

59

Kim

Møller

9

9

 

30

Otto Rose

Møller

9

9

9

43

Poul

Nebel

8

8

9

52

Torlejf

Nesjan

9

 

 

36

Karoly

Neumann

9

9

9

36

Anker J.

Nielsen

 

9

9

66

Bo B.

Nielsen

9

9

9

59

Bo W.

Nielsen

9

9

 

61

Claus Wulff

Nielsen

9

9

9

42

Georg

Nielsen

6

 

 

42

Henry Mu.

Nielsen

9

9

9

63

John

Nielsen

 

 

9

47

John Halby

Nielsen

 

 

9

60

Kim Milton

Nielsen

7

5

4

44

Orla

Nielsen

8

7

 

64

Søren

Nielsen

9

9

9

59

Tage

Nielsen

 

 

9

46

Willy

Nielsen

7

 

6

42

Jan

Nielsen (I)

9

8

7

60

Jan

Nielsen (II)

 

 

9

55

Lars

Nilsson

9

 

 

40

Kay V.

Nimholm

8

7

7

63

Finn

Nørgård

9

9

 

20

Poul

Nørregaard

9

9

9

55

Jørgen

Ohmeyer

4

3

 

48

Kurt

Olesen

9

9

9

55

Per A.

Olesen

9

8

 

60

Steen

Olesen

9

9

9

47

Frank

Olsen

8

7

7

53

Jan

Olsen

9

9

9

42

Torben S.

Olsen

9

9

7

35

Mogens

Olsen (I)

8

9

9

40

Mogens

Olsen (II)

7

6

7

51

Frank

Oppermann

9

9

7

34

Rikardt

Ovesen

9

9

9

48

Arne

Paltoft

9

7

5

47

Benny

Pedersen

9

 

 

63

Jan

Pedersen

9

9

9

39

John S.

Pedersen

9

9

8

50

Martin

Pedersen

9

9

8

48

Niels E.

Pedersen

5

5

4

64

Anderas

Petersen

9

9

 

39

Arne J.

Petersen

7

6

9

46

Erik M.

Petersen

9

 

 

21

Kai

Petersen

 

 

9

45

Kim

Petersen

9

9

9

31

Kjeld L.

Petersen

9

 

 

54

Niels Møller

Petersen

9

 

 

63

Nikolaj

Petersen

 

9

 

59

Steen

Petersen (I)

9

 

 

60

Steen

Petersen (II)

6

5

5

49

Anker

Poulsen

9

6

5

51

Ib

Poulsen

8

7

7

57

Tom

Rabing

9

9

 

35

Alf Kern

Rasmussen

1

1

1

37

Jørgen

Rasmussen

9

9

9

47

Knud

Rasmussen

4

4

4

44

Kurt

Rasmussen

6

9

7

49

Tonni

Rasmussen

9

9

9

53

Vagn

Rasmussen

9

8

7

31

Svend Åge

Ringbæk

9

9

9

57

Torben

Rosenquist

9

9

9

45

Wilhelm

Roth

9

9

9

 

år

fornavn

efternavn

8

1

8

2

8

3

61

Kim

Røjgård

 

 

8

32

Leif

Rønnow

5

5

 

40

Bo

Sand

7

6

7

64

Kenneth

Sand

9

9

9

63

Carsten

Sauer

9

 

 

52

Tommy

Schandorff

9

9

 

45

Preben

Schmidt

9

9

9

46

Preben D.

Schmidt

9

9

9

55

Karsten

Schultz

9

9

 

42

Palle

Schultz

9

9

9

47

Kenneth

Schwartzmann

9

 

9

55

Michael

Schønberg

 

 

9

40

Aage

Sidenius

9

9

9

53

Inga

Siersen

9

 

 

55

Torben

Siersen

4

4

3

54

John

Simosson

9

9

 

57

Finn Hans.

Skibye

 

 

9

46

Henning

Skjaldgård

9

9

 

52

Pantelis

Smyrnakis

 

9

9

39

Jens Chr.

Stoltenberg

4

9

 

38

Erik

Svendsen

9

8

8

50

Jørgen E.

Svendsen

9

9

9

31

Per

Søderhamn

5

5

 

58

Jørgen

Sørensen

 

 

9

44

Leif

Sørensen

9

9

9

47

Ove W.

Sørensen

5

5

4

51

Peter

Tapdrup

9

 

 

45

Mogens

Terp

9

9

9

50

Gert

Tillebæk

6

6

5

30

Ole

Trempenau

9

9

9

53

Niles-Erik

van Zeijst

9

9

8

40

Kurt Chr.

Wiborg

9

9

8

39

Finn Rye

Wæde

2

2

 

44

John

Zwinge

4

4

4

 

1984-86

år

fornavn

efternavn

8

4

8

5

8

6

53

Kenneth

Alm

5

9

8

52

Bent Erik

Andersen

5

 

 

35

Bjarne Leh

Andersen

5

 

9

63

Brian

Andersen

9

 

9

45

Flemming H

Andersen

9

 

 

45

Helmer

Andersen

 

 

9

62

Jesper B.

Andersen

 

8

8

49

Leif

Andersen

 

 

9

50

Mogens W.

Andersen

9

8

7

49

Leif

Andersen (II)

9

 

 

45

Kurt

Arnstein

7

7

7

50

Preben

Bach

9

 

9

68

Allan

Bak

 

 

9

54

Benny

Bantz

 

 

9

52

Ulla

Bender

9

 

 

63

Jørn

Benjaminsen

 

 

9

59

Bo

Bentsen

 

 

9

65

Per

Bergholdt

9

 

 

43

Ketty

Bjerregård

9

 

9

68

Rene

Bjørkmann

 

 

9

66

Lars

Brandt

 

 

9

43

Vagn

Brevadt

9

 

9

48

Erik

Bülow

4

4

 

52

Palle

Büsing

9

 

 

42

Knud

Bækvang

 

 

9

47

Preben

Bøhm

9

 

9

71

Søren

Bøhm

 

 

9

33

Hans

Baade

9

 

9

57

Frits

Carlsen

6

 

 

68

Leif

Christensen

 

 

9

54

Ole Blom

Christensen

4

4

3

66

Kim

Christiansen

9

 

9

59

Michael

Christiansen

9

 

9

44

John

Christoffersen

5

5

5

35

Per

Clemmensen

9

 

 

51

Peter

Dahlgren

7

6

5

65

Allan

Devantier

9

 

 

42

Torben

Ditlevsen

4

4

4

26

E.

Dons

9

 

9

57

Søren

Dybdal

9

 

 

62

Klaus

Ebert

9

7

9

40

Ole

Efferbach

9

 

9

59

Michael

Emanuel

9

 

 

52

Lars

Engel

9

 

 

48

Erik

Eriksen

4

4

4

66

Michael

Eriksen

9

 

 

48

Rene C.

Feldt

9

 

9

50

Peter

Fritzböger

9

 

9

40

Erling

Froulund

 

 

9

62

Jan E.

Fugl

 

 

9

47

Allan

Gall

6

5

4

56

Søren

Garde

 

 

9

47

Peder

Gellers

9

 

9

60

Lars

Gerner

4

4

3

56

Gert

Gertsen

9

 

9

38

Poul

Gjøg

2

2

2

49

Kai

Godtfredsen

9

 

 

46

Per

Grønning

7

7

 

40

Sven

Grønsund

9

 

 

52

Asger

Gaard

9

 

 

29

Helge

Hagenbo

9

 

9

42

Carl Aage

Hald

 

 

9

60

Jan

Hald

 

9

8

53

Carsten L.

Hansen

9

 

9

50

Flemming R

Hansen

9

 

 

51

Henning V.

Hansen

 

 

9

65

Jan Yt

Hansen

 

 

9

46

Leif

Hansen

9

 

 

49

Leslie Sigby

Hansen

 

8

8

62

Mogens

Hansen

9

 

 

46

Niels L.

Hansen

5

5

5

52

Palle

Hansen

9

 

 

42

Kurt

Horsted

1

1

1

54

Anders C.

Hougård

7

 

 

54

Tom

Høst

 

8

8

45

Torben

Høy

 

 

9

66

Claus

Jensen

 

 

9

42

Erling

Jensen

7

6

6

66

Michael

Jensen

9

 

 

59

Niels C.

Jensen

7

6

5

36

Erik

Jensen (II)

9

 

 

44

Flemming

Jensen (II)

4

3

3

55

Per

Jeppesen

9

8

9

47

Bruno

Johansen

5

 

 

56

Jørgen

Johansen

 

5

4

36

Mogens D.

Johansen

8

8

7

27

Poul

Johansson

9

 

 

39

Arne

Junggren

 

 

9

48

Ivan

Juric

7

7

6

36

Anker

Jurock-Nielsen

 

 

9

47

Rolf

Jønssen

6

 

5

36

Henning

Jørgensen

9

 

 

38

John

Kalø

9

 

9

49

John

Karstad

9

8

8

62

Christian

Kofoed

 

 

9

48

Preben

Kok

7

6

6

54

Erik

Kold Jensen

3

2

2

17

Niels

Konggård

9

 

9

 

år

fornavn

efternavn

8

4

8

5

8

6

41

Birger

Kristensen

 

 

9

63

Rene R.

Kristensen

9

 

 

61

Kell

Kristiansen

9

 

 

 

Hans

Kristoffersen

 

 

9

54

Helge

Kristoffersen

9

8

8

66

Claus

Kaaber

9

 

 

53

Søren

Kaae Sørensen

8

6

5

38

Bengt

Lang

9

 

9

34

Benni

Larsen

9

 

9

27

Egon

Larsen

9

 

9

46

John

Larsen

 

 

9

46

Niels Erik

Larsen

3

3

3

54

Ove

Larsen

7

6

6

40

Per

Larsen

9

 

 

62

Peter S.

Larsen

 

 

9

36

Finn

Larsen (I)

4

4

 

44

John E.

Larsen (I)

9

 

 

45

Finn

Larsen (II)

9

 

 

58

John Spøhr

Larsen (II)

8

7

6

45

Finn

Larsen (III)

9

 

 

58

Jens

Larsson

 

 

9

28

Emil F.

Lassen

 

 

9

57

Kim

Lauritzen

 

 

9

39

Ejvind

Lautsen

 

 

9

48

Lennart G.

Lindahl

9

 

 

66

Dan

Lylloff

9

 

 

54

Steen

Lysø

9

 

 

50

Kaj

Løfberg

9

 

 

20

Carl Chr.

Madsen

9

 

 

66

Claus Norby

Madsen

6

5

4

45

Erik Norby

Madsen

1

1

1

54

Frank

Madsen

9

 

9

44

Johny

Madsen

9

 

9

35

Kurt

Madsen

9

 

9

51

Per Due

Madsen

9

 

9

47

Sigi

Madsen

9

 

 

50

Nissim

Maman

9

8

7

52

Johnny

Matwich

6

6

9

43

Flemming

Meisel

6

5

5

43

Karsten

Meyer

8

8

8

48

Jan

Mikkelsen

9

 

 

35

Jørgen

Mikkelsen

9

 

 

60

Peter

Mikkelsen

2

1

1

56

Jørgen Ste.

Mikkelsen (II)

9

 

7

35

Jens E.

Moestrup

2

2

 

40

Jørgen A.

Mortensen

1

 

 

37

Børge

Mossin

5

5

4

40

Jørgen

Møller

8

7

7

30

Otto Rose

Møller

9

 

9

43

Poul

Nebel

9

 

9

36

Karoly

Neumann

9

 

9

68

Allan N.

Nielsen

 

 

9

36

Anker J.

Nielsen

9

 

 

61

Claus Wulff

Nielsen

9

 

9

51

Gert

Nielsen

9

 

9

42

Henry Mu.

Nielsen

8

7

7

63

John

Nielsen

9

 

 

47

John Halby

Nielsen

9

 

 

60

Kim Milton

Nielsen

3

3

2

85

Steen

Nielsen

 

 

9

64

Søren

Nielsen

9

 

 

59

Tage

Nielsen

9

8

7

46

Willy

Nielsen

5

4

3

42

Jan

Nielsen (I)

6

5

5

60

Jan

Nielsen (II)

9

 

9

55

Kim

Nielsen (II)

9

 

 

66

Per

Nielskov

 

 

9

 

Michael

Nieto

 

 

9

40

Kay V.

Nimholm

6

5

5

20

Poul

Nørregaard

9

 

9

48

Kurt

Olesen

9

 

9

60

Steen

Olesen

9

 

9

47

Frank

Olsen

6

5

4

53

Jan

Olsen

9

 

9

51

Jørgen M.

Olsen

 

 

9

62

Tina

Olsen

 

 

9

42

Torben S.

Olsen

7

6

6

35

Mogens

Olsen (I)

9

 

9

40

Mogens

Olsen (II)

6

6

6

51

Frank

Oppermann

6

5

5

34

Rikardt

Ovesen

9

 

 

48

Arne

Paltoft

4

3

2

67

Frank S.

Pedersen

 

 

9

39

John S.

Pedersen

6

6

6

50

Martin

Pedersen

8

7

6

48

Niels E.

Pedersen

4

4

4

57

Peder

Pedersen

 

 

9

39

Arne J.

Petersen

9

 

 

66

Henrik

Petersen

 

 

9

21

Kai

Petersen

9

 

9

45

Kim

Petersen

9

 

9

60

Steen

Petersen (II)

4

4

4

49

Anker

Poulsen

5

4

4

45

Pierre

Preuthun

 

 

9

35

Alf Kern

Rasmussen

1

1

 

58

Finn

Rasmussen

 

 

9

55

Ib

Rasmussen

 

 

9

55

Johnny

Rasmussen

 

 

9

37

Jørgen

Rasmussen

9

 

 

56

Karsten

Rasmussen

9

 

 

47

Knud

Rasmussen

4

4

4

44

Kurt

Rasmussen

9

 

9

49

Tonni

Rasmussen

9

 

 

53

Vagn

Rasmussen

9

 

 

31

Svend Åge

Ringbæk

9

 

 

55

Per

Rintza

9

 

 

62

Tonni

Ristorp

 

 

9

57

Torben

Rosenquist

9

 

9

45

Wilhelm

Roth

8

8

7

år

fornavn

efternavn

8

4

8

5

8

6

68

Peter

Rügge

9

8

7

61

Kim

Røjgård

8

7

7

42

Gilbert

Rønnow

 

 

9

32

Leif

Rønnow

9

 

9

40

Bo

Sand

5

5

5

64

Kenneth

Sand

9

 

 

45

Preben

Schmidt

9

 

9

49

Flemming

Schrøder

 

 

9

42

Palle

Schultz

9

 

9

55

Michael

Schønberg

8

6

6

63

Helle

Selvig

 

 

9

40

Aage

Sidenius

9

 

 

55

Torben

Siersen

3

3

3

57

Finn Hans.

Skibye

9

9

8

59

Gert

Skov

9

 

 

52

Pantelis

Smyrnakis

9

 

 

38

Erik

Svendsen

8

 

9

50

Jørgen E.

Svendsen

9

 

9

57

Jens Kaae

Sørensen

8

6

5

58

Jørgen

Sørensen

9

 

 

44

Leif

Sørensen

9

 

 

47

Ove W.

Sørensen

5

 

 

60

Per M.

Sørensen

9

 

 

69

Per R.

Sørensen

 

 

9

45

Mogens

Terp

9

 

 

44

Arne

Thestrup

9

8

9

57

Lars

Thomsen

 

 

9

 

Dan

Thorius

9

 

 

50

Gert

Tillebæk

5

4

4

49

Bjarne

Tranto

 

 

9

30

Ole

Trempenau

9

 

9

53

Niles-Erik

van Zeijst

7

7

6

61

Karsten

Voss

 

7

7

46

Leif

Wettendorff

9

9

 

40

Kurt Chr.

Wiborg

7

7

6

53

John

Wrona

 

9

8

65

Lotte

Wæde

 

 

9

44

John

Zwinge

4

4

4

67

Rene

Aagerup

 

 

9

 

1987-90 (listen fra 1988 mangler)

år

fornavn

efternavn

8

7

8

9

9

0

56

Søren

Achilles

 

8

7

53

Kenneth

Alm

6

6

5

62

Jesper B.

Andersen

8

6

5

50

Mogens W.

Andersen

7

7

7

65

Henrik Bo

Andersson

 

9

7

62

John Holm

Andreasen

 

8

7

45

Kurt

Arnstein

7

 

 

63

Anders

Bjørke

 

9

8

68

Rene

Bjørkmann

 

8

7

66

Lars

Brandt

 

8

6

46

Jens

Brock

 

7

5

59

Jon

Buch

 

9

8

54

Ole Blom

Christensen

3

2

1

59

Michael

Christiansen

8

 

 

44

John

Christoffersen

5

4

4

51

Peter

Dahlgren

4

4

3

42

Torben

Ditlevsen

4

4

6

62

Klaus

Ebert

7

 

 

48

Erik

Eriksen

3

3

3

47

Allan

Gall

4

4

4

60

Lars

Gerner

3

2

1

38

Poul

Gjøg

2

 

 

60

Jan

Hald

8

6

6

63

Bill Rene

Hansen

 

8

7

49

Leslie Sigby

Hansen

8

7

7

42

Kurt

Horsted

1

 

 

61

Flemming

Husted

 

8

8

54

Tom

Høst

8

 

 

42

Erling

Jensen

6

7

7

58

Kenneth

Jensen

 

4

4

55

Kenneth

Jensen

7

 

 

44

Flemming

Jensen (II)

3

3

3

47

Bruno

Johansen

 

5

5

56

Jørgen

Johansen

4

3

2

48

Ivan

Juric

5

4

4

47

Rolf

Jønssen

5

 

 

49

John

Karstad

8

 

 

48

Preben

Kok

6

5

4

54

Erik

Kold Jensen

2

 

 

 

år

fornavn

efternavn

8

7

8

9

9

0

53

Søren

Kaae Sørensen

4

 

 

65

Sonja

Kaasgaard

 

9

8

46

John

Larsen

8

6

6

54

Ove

Larsen

5

4

4

70

Per

Larsen

 

9

8

62

Peter S.

Larsen

 

7

6

58

John Spøhr

Larsen (II)

4

4

4

66

Claus Norby

Madsen

4

6

6

44

Johny

Madsen

7

5

4

52

Johnny

Matwich

 

8

7

43

Flemming

Meisel

5

 

 

60

Peter

Mikkelsen

1

1

1

56

Jørgen Ste.

Mikkelsen (II)

5

4

4

37

Børge

Mossin

4

 

 

40

Jørgen

Møller

7

5

5

69

Gitte

Nielsen

 

9

8

42

Henry Mu.

Nielsen

7

6

6

60

Kim Milton

Nielsen

1

1

1

59

Tage

Nielsen

7

 

 

46

Willy

Nielsen

3

2

2

42

Jan

Nielsen (I)

5

 

 

40

Kay V.

Nimholm

7

 

 

47

Frank

Olsen

4

5

7

53

Jan

Olsen

 

8

8

42

Torben S.

Olsen

6

5

5

40

Mogens

Olsen (II)

6

6

6

51

Frank

Oppermann

5

 

 

48

Arne

Paltoft

2

1

1

56

Carsten

Pedersen

 

9

8

39

John S.

Pedersen

6

 

 

50

Martin

Pedersen

6

5

5

48

Niels E.

Pedersen

4

3

3

57

Peder

Pedersen

 

9

8

61

Kim W.

Petersen

 

6

5

60

Steen

Petersen (II)

3

3

3

49

Anker

Poulsen

4

4

4

58

Finn

Rasmussen

 

5

4

55

Ib

Rasmussen

8

 

 

47

Knud

Rasmussen

4

 

 

62

Tonni

Ristorp

8

 

 

45

Wilhelm

Roth

7

 

 

63

Kim

Rusholt

 

7

5

 

år

fornavn

efternavn

8

7

8

9

9

0

56

Karsten

Gundersen

 

9

8

68

Peter

Rügge

8

7

7

61

Kim

Røjgård

6

 

 

40

Bo

Sand

5

 

 

55

Michael

Schønberg

6

5

5

67

Frank

Schøn-Peder,

 

7

6

55

Torben

Siersen

3

2

2

57

Finn Hans.

Skibye

8

7

6

57

Jens Kaae

Sørensen

5

 

 

57

Lars

Thomsen

 

8

8

50

Gert

Tillebæk

5

 

 

53

Niles-Erik

van Zeijst

5

 

 

56

Rene

Vodstrup

 

8

7

61

Karsten

Voss

7

 

 

46

Leif

Wettendorff

6

4

4

66

Kim

Wiborg

 

8

8

40

Kurt Chr.

Wiborg

6

 

 

53

John

Wrona

7

5

5

44

John

Zwinge

6

6

6

67

Rene

Aagerup

 

8

6