Dommere

Turneringskampene har fra dag 1 været dømt af dommere - i starten var det klubbernes eget ansvar, men det blev hurtigt sat i system af KBU. Men ikke alle kampe blev omfattet - både før og nu har der været "Døm selv kampe", hvor klubberne selv stiller en dommer i stedet for en af "KBU/DBU København" indrangeret dommer. Nogle år blev der på forhånd af KBU udpeget en klub, der som 3. part skulle dømme kampen - med andre ord skulle de finde en person hos dem til at passe fløjten i kampen,

Dommerne har været regelomfattet i Turneringsreglementet. Vi har trukket de vigtigste bestemmelser frem.

Vi kender navnene på dommerne fra enkelte år inden 1960 - fra 1961 og frem har der været udarbejdet dommerlister. Ofte justerede man listerne hvert halvår - vi har så taget forårslisten. For nogle år omfatter listen alle, der har været i sving for KBU; andre år kun de, der blev sat til at dømme de indrangerede kampe. Vi har inddelt dommerne efter deres efternavn, så det er muligt at se hvilken årrække den enkelte har dømt for KBU/DBU København, og derefter vist dommerne fra hvert år. Enkelte år mangler indrangeringslisten desværre.

I de seneste år har vi trukket dommernavnene ned direkte fra "nettet" og angivet deres højest rangerede kamp i året/halvåret.