Om os

I efteråret 2008 besluttede KBU at oprette et museumsudvalg. Det skulle bestå af fodbold-personer med stor interesse i at arbejde med KBUs og dets klubbers historie. Baggrunden var, at KBU selv havde en stabel flyttekasser taget med til det nuværende kontor på Ved Sporsløjfen og at man følte sig forpligtet til – nu hvor KBU i 2003 havde passeret de 100 år – for eftertiden at tage vare på historien. Planerne var endnu ikke helt definerede, men man sigtede på at oprette et museum/arkiv, hvor alle med fodboldhistorisk interesse skulle få adgang. Udmøntningen blev lagt i hænderne på et museumsudvalg, der fra start bestod af


Steen Christensen – med tilhør i Ryvang og dens afløser Østerbro IF, - mangeårigt medlem af DBUs bestyrelse, redaktør af KBUs magasin Københavnsk Fodbold, engageret i bl.a. KBUs Udvalgte Seriehold, Inde-KM og meget mere.

John H. Larsen – med tilhør i Standard og dens afløser KFB, - mangeårigt medlem af KBUs bestyrelse med særlig fokus på KBUs udvalgte Ungdomshold

Poul Frederiksen – med tilhør i HIK, - tidligere medlem af KBUs Bestyrelse med særlig fokus på turneringer, Inde-KM og børnefodbold

Ole og Britta Nygaard – med tilhør i Standard og dens afløser KFB, - og mangeårig deltagelse i arbejdet med KBUs Udvalgte Seriehold

Bjarne Nielsen - med tilhør i KFB, hvor han mange år var kasserer 

Leif Wettendorf – med tilhør i Stefan (medlem af Stefans historiske udvalg) – dommer gennem mange år, ansat i KBUs Administration og i flere år holdleder for KBUs udvalgte Ungdomshold.

John Larsen trådte ud efter kort tid.

Efter 2010 trådte Bjarne Nielsen og Steen Christensen ud og blev erstattet af

Tom Nielsen – med tilhør i Stefan (medlem af Stefans historiske udvalg)
Torben Mogensen – med tilhør i GVI, og gennem mange år KBUs formand.

I 2016 supplerede udvalget – der nu fik titel af Historisk Arkiv sig med

Steen S. Larsen – med tilhør i Hekla.

I anledning af at DBU København 29. april 2013 fyldte 110 år besluttede ”Museumsgruppen” at den åbne adgang skulle ske i skikkelse af en "historie hjemmeside" som del af DBU Københavns officielle hjemmeside. Her skulle bringes stof hentet fra KBUs årsskrifter og øvrige arkivmateriale, DBUs årsberetninger og klubbernes jubilæumsskifter, som befinder sig rent fysisk i DBU København, suppleret med læsning af sportsblade m.v., ved besøg på Lokalhistoriske samlinger og hvad der nu kan hentes på nettet. Et arbejde der reelt aldrig ophører.

Udvalget bag Historisk Arkiv nedlagde sig selv med udgangen af 2017, men arbejdet med hjemmesiden varetages fortsat af Leif Wettendorf og Poul Frederiksen.

Kontakt: 

Poul Frederiksen – poufhik@gmail.com

Leif Wettendorf – radmand25@gmail.com   

Kilde : Københavnsk Fodbold oktober, 2008 og april, 2011.