På mandagens bestyrelsesmøde (den 10. maj 2021) besluttede DBU Københavns bestyrelse af udsætte repræsentantskabsmødet, som var planlagt til afholdelse den 26. maj 2021. Det planlagte dialogmøde med mulighed for personligt fremmøde, der var planlagt til 17. maj, udskydes ligeledes.

Baggrunden er den nuværende situation med COVID-19. Forud for bestyrelsesmødet blev formændene for 25 af de største klubber kontaktet. Mere end 25% af de formænd, som svarede, gav udtryk for, at de var ikke var trygge ved at gennemføre repræsentantskabsmødet på grund af COVID-19 situationen, og med de nuværende restriktioner.

Når der samtidig er spørgsmål af meget vidtrækkende karakter til afstemning i form af en reform og fusion af DBU København til beslutning, finder bestyrelsen ikke, at repræsentantskabsmødet bør gennemføres. Det er helt afgørende for bestyrelsen, at alle medlemsklubber får mulighed for at deltage, og at ydre omstændigheder ikke må hindre en sådan deltagelse. Bestyrelsen har ligeledes lagt vægt på, at der som følge af krav om fremvisning af en corona-pas, med kort varsel kan opstå situationer, hvor en klub ikke kan stille med repræsentanter, der opfylder dette krav.

Bestyrelsen er klar over, at denne beslutning skaber nye udfordringer for tidsplanen for reformens gennemførelse, men har i den forbindelse fundet, at hensynet til indflydelse vægter tungere end proceshensyn. Bestyrelsen har i den forbindelse også lagt vægt på, at udsættelsen forløber over sommerferieperioden, så det udestående arbejde med reformen, vil blive påvirket i mindre grad. Ikke desto mindre beklager bestyrelsen naturligvis de uhensigtsmæssigheder, som beslutningen afstedkommer og fortsætter arbejdet med at planlægge implementering af reformen for at undgå yderligere forsinkelser, for eksempel omkring klubnetværk i den nye organisation.  

Bestyrelsen forventer at fastsætte en ny dato for både dialogmøde og generalforsamling straks efter sommerferien, og understreger i den forbindelse at bestyrelsen uændret anbefaler at reformen vedtages med ikrafttrædelsesdato 1. januar 2022.