DBU Københavns repræsentantskabsmøde blev i sidste uge udsat grundet den aktuelle Corona-situation (læs mere her). Mødet er udsat til efter sommerferien (dato ikke fastsat), men planen for det fortsatte arbejde med implementeringen af reformforslaget og DBU Bredde Øst, fortsætter på trods af udsættelsen. Det får blandt andet betydning for bestyrelsessammensætningen, hvor der indstilles til en ny organisering, hvis repræsentantskabet stemmer ja til en fusionsaftale. En enig bestyrelse bakker op om Christian Kofoed som ny formand for DBU København frem til den 31. december 2021. Derudover indstiller bestyrelsen Benny Olsen og Cecilia Lonning-Skovgaard som nye medlemmer af DBU Københavns bestyrelse.

Vedtages forslaget til ny organisering af breddefodbolden, ligger der en stor opgave med at få den nye organisering forberedt frem mod den 1. januar 2022. Både i forhold til det lokale og nære i København, etablering af det nye DBU Bredde Øst samt i forbindelse med ændringer af DBU Bredde.

 - Nye og andre opgaver kræver overvejelser om bestyrelsessammensætningen. Der foreslås derfor en ændret holdopstilling, hvor bestyrelsen tilføres nye kompetencer og en anden dynamik. Benny Olsen har mange års erfaring fra sit virke i dansk fodbold, og er desuden tæt på udviklingen i København som formand for B 1903 og medlem af formandsklubben. Cecilia Lonning-Skovgaard har indsigt i de kommunalpolitiske spørgsmål, ikke mindst i Københavns Kommune, og så har hun stor interesse for breddefodbolden og dens betydning for beskæftigelse og integration, siger Jesper Gradert.

Christian Kofoed indstilles til formandsposten

En enig bestyrelse bakker samtidig op om Christian Kofoed som ny formand for DBU København. Han erstatter Jesper Gradert på formandsposten.

- Da jeg blev valgt i foråret 2020, var det med den klare opgave at drive processen frem mod forslaget til en ny organisering af breddefodbolden, som nu ligger klar til klubbernes behandling, siger Jesper Gradert.  

Med Jesper Graderts beslutning om at træde af som formand, har bestyrelsen drøftet håndteringen af dette på bedst mulig måde. For bestyrelsen har der været fokus på at finde en person, der kunne overtage opgaverne med det samme, og som havde stort kendskab til indholdet af og processen omkring reformen.

Christian Kofoed, har tidligere været formand under reformprocessen og har været med i hele forløbet sammen med Jesper Gradert det seneste års tid. Derfor indstiller bestyrelsen Christian Kofoed som formand i den kommende periode frem til 31. december 2021

DBU København siger desuden farvel til tre af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, som ikke modtager genvalg i forbindelse med det kommende repræsentantskabsmøde. Yery Ibarra-Hansen, Morten Høgsdal og Kasper Darfelt stopper i bestyrelsen efter mange års arbejde for fodbolden i København.   

DBU Københavns bestyrelse, den 20. maj 2021

Supplerende materiale:

-Bestyrelsen frem til 31 december 2021 – hvis reformen vedtages. (inkl. bilag A, B)

-Tre Projekter & arbejdsgrupper – implementering af ny organisation.

-Valg til Bestyrelsen – hvis reformen IKKE vedtages.

Klik her for at se supplerende materiale