Genvalg til bestyrelsen

DBU Københavns bestyrelse fortsætter uændret i 2019. Det blev resultatet af et spændende repræsentantskabsmøde med god debat og flere kandidater til bestyrelsen.

Det siges, at DBU Københavns repræsentantskabsmøde aldrig er kedeligt, fordi der er tradition for debat og engagement fra salen. I år holdt den antagelse stik fra start til slut, da årets vigtigste møde løb af stablen på Hotel Scandic i Sydhavnen. 40 klubber, som tilsammen repræsenterede over 30.000 medlemmer, var mødt op for at deltage og sætte retning for den københavnske fodbold i det kommende år.

DBU Københavns formand, Christian Kofoed, indledte mødet med den mundlige beretning, hvor han blandt andet kom ind på arbejdet med reformen af FLU (Foreningen af lokalunioner) og samarbejdet i Østdanmark, ligesom det styrkede samarbejde med DGI Storløbenhavn blev berørt i talens første del. Herefter fik salen en status på 2018 og de fokusområder som bestyrelsen har arbejdet med i det forgangne år. Det handlede om facilitetsudviklingen i København, EURO 2020 og de negative konsekvenser af gebyrer på idrætsfaciliteter, som truer de københavnske klubber. I talen kom Christian Kofoed også ind på den flotte medlemsudvikling i unionen de sidste 10 år, inden han kiggede ind i 2019 og det arbejde, som venter forude.

Formanden hæftede sig blandt andet ved DBU-reformen, som træder i kraft i den kommende weekend samt navneændringen i FLU, der skifter navn til DBU Bredde ved samme lejlighed. I forhold til reformarbejdet indstillede en samlet bestyrelse til en ny organisering med Jesper Gradert som næstformand, mens Diana Andersen blev indstillet til at fortsætte som meningt medlem i bestyrelsen.

Formandens beretning fik flere kommentarer med på vejen. Flere klubber med voksenfodbold stillede spørgsmålstegn ved DBU Københavns position i gebyrsagen og konsekvenserne af en sag, som DBU København gør alt for at bekæmpe. Målet med FLU-reformen var også et emne i debatten inden salen skulle forholde sig til tal og regnskab for det forgangne år. Her redegjorde DBU Københavns administrationschef Jan Kristensen for overskuddet på kr. 491.919 og budgettet for det kommende år, der alt sammen blev godkendt af repræsentantskabet.

Tradtionen tro fulgte overrækkelsen af en række priser inden yderligere debat om FLU-reformen, hvor principerklæring 2.0 blev vedtaget efter en ændring, som sikrer, at DBU Københavns bestyrelse ikke kan overdrage nogen form for kompetence eller indgå i et nyt forpligtende samarbejde før den endelige afstemning blandt repræsentantskabet i DBU København. (se nedenfor).

Jesper Gradert blev valgt som ny næstformand, mens der var kampvalg om de menige bestyrelsesposter. Ole Sønder fra Tårnby FF, Laura Holm fra BK Heimdal og Søren Vesterbæk fra BK Vestia stillede alle op til en plads i bestyrelsen for de kommende to år. De tre kandidater fremlagde deres kandidatur for salen før de valgbare bestyrelsesmedlemmer (Diana Andersen, Henrik Ravnild, Tobias Ilum og Linda Sørensen) motiverede deres kandidatur for genvalg. Afstemningsresultatet blev tæt, da de nyopstillede kandidater fik 28% af stemmerne, men i sidste ende modtog de fire bestyrelsesmedlemmer genvalg med 294 ud af 408 stemmer.

Henrik Ravnild modtog desuden DBU Københavns guldnål for sin mangeårige indsats i DBU Københavns bestyrelse siden 1991, hvor han i perioden fra 2006 til 2018 var formand for unionen.

Der skal lyde en stor tak til de mange fremmødte klubber, som deltog aktivt i årets møde. 

Tilføjelse/ændring i forhold til principerklæring 2.0.

Konsekvenser for eksisterende principerklæring 2.0:

Med tilslutning til principerklæring 2.0 for DBU Bredde gives den enkelte lokalunions betyrelse mandat til at indgå konstruktivt i arbejdet med at danne en ny organisering af dansk breddefodbold.

Repræsentantskabets vedtagne tillæg:

Bestyrelsen skal arbejde for ikke at afgive magt, ikke indgå i større forpligtigende samarbejder, og slet ikke arbejde for en nedlæggelse af DBU København, uden at dette kommer til afstemning i repræsentantskabet.

Log ind