Gebyrsagen – møde mellem voksenklubberne og DBU København

Tirsdag aften den 19. februar 2019 mødtes voksenklubber fra blandt andet Kløvermarken, Valby og Fælledparken med DBU København.

DBU København var repræsenteret ved næstformand Diana Andersen, administrationschef Jan Kristensen og teamleder Søren Hemmingshøj.

Kort fortalt er voksenklubberne frustrerede over Kultur- og Fritidsforvaltningens planer om at opkræve et gebyr for brug af kommunens faciliteter. Men klubberne er også bange for at miste banetider, hvilket blev drøftet grundigt.

DBU Københavns holdning til gebyr på faciliteter
Det skal stå helt klart, at DBU København ikke bifalder forslaget om at klubberne skal betale gebyr for brug af kommunens faciliteter uanset klubbens størrelse og sammensætning.
DBU København arbejder hårdt for at finde andre løsninger på Borgerrepræsentationens ønske om at spare. 

DBU Københavns holdning til banespørgsmålet
Både voksen- og børneklubber har deres berettigelse og ret til banetider og faktum er, at klubberne ikke kan overleve, hvis de fratages baner eller banetider. Men faktum er også, at flere klubber finder, at faciliteterne kan udnyttes bedre, og klubberne opfordres derfor til at arbejde bedre sammen i den henseende. Jan Kristensen tager dette punkt med tilbage til Forvaltningen.  

Det næste møde i den politisk nedsatte arbejdsgruppe under Kultur- og Fritidsudvalget finder sted om 14 dage.

Log ind