UDSKIFTNING PÅ FORMANDSPOSTEN

Christian Kofoed erstatter Henrik Ravnild på formandsposten i DBU København. Han skal styre DBU København gennem reformarbejdet i FLU, der kan få stor betydning for DBU Københavns fremtid.


DBU Københavns nye formand Christian Kofoed. Foto: Klaus Sletting Jensen

En enig bestyrelse havde valgt at indstille til formandsskifte i DBU København efter at Henrik Ravnild annoncerede et ønske om at drosle ned efter 12 år på posten. Formandsskiftet blev enstemmigt vedtaget på årets repræsentantskabsmøde, som havde deltagelse af 120 personer (38 klubber) fra den københavnske fodbold.

Formandens beretning

Henrik Ravnild indledte sin beretning med at hylde den frivillige indsats i DBU København og det engagement og aktivitetsniveau, som præger det københavnske klubliv. Arbejdet med at sikre bedre faciliteter og flere driftsmidler til den københavnske fodbold blev også berørt, ligesom DBU´s nye fodboldpas, digitalisering og Den Nationale Sportslige Vision var emner i den mundtlige beretning.

Herefter blev regnskab og budget præsenteret af DBU Københavns administrationschef Jan Kristensen, som forklarede de bagvedliggende årsager til årets driftsoverskud på 619.236 kr. før renter og afskrivninger. Regnskabet blev godkendt og det samme gjorde budgettet for 2018, hvor DBU København forventer en omsætning på 15.438.360 kr.

Et lille udvalg af de mange frivillige, som gør en stor særlig indsats for fodbolden i København modtog priser – læs mere her – inden godkendelse af tre ændringsforslag i lovene og en principerklæring, som giver DBU Københavns bestyrelse mandat til reformarbejdet i FLU med henblik på modernisering af såvel den politiske som den administrative organisering af dansk breddefodbold.

Jesper Gradert fra DBU Københavns bestyrelse redegjorde for den fremadrettede proces, og opfordrede klubberne til at deltage aktivt i DBU Københavns formandsklub og i de kommende dialogmøder, der skal sikre at alle klubber får mulighed for præge og forme den fremtidige organisering af dansk breddefodbold frem mod det forslag, der efter planen skal til godkendelse på næste års repræsentantskabsmøde.  

Ny formand vil finde løsninger

Så var det ellers tid til valg af bestyrelse. Et punkt som havde stor bevågenhed fra salen, fordi det var tid til at sige farvel til DBU Københavns mangeårige formand Henrik Ravnild, der officielt trådte tilbage fra formandsposten i DBU København. DBU Københavns næstformand, Diana Andersen, begrundede efterfølgende indstillingen af Christian Kofoed som ny formand for DBU København. Hun lagde blandt andet lagt vægt på, at bestyrelsen i enighed har truffet beslutningen om at sætte et nyt hold, som skal sikre, at DBU København står bedst muligt i reformarbejdet.

Christian Kofoed gik herefter på talerstolen og talte om de forandringer som dansk fodbold står overfor i de kommende år. Han talte om de nuværende grænser mellem lokalunionerne og lysten til at kigge på organiseringen af dansk breddefodbold med nye øjne.

-Der er opstået et rum, hvor alle lokalunioner er interesserede i at kigge på vores organisering og struktur på samme tid. I DBU København er vi klar til at kigge på løsninger, som fungerer bedre end dem, vi har i dag, sagde Christian Kofoed fra talerstolen.

Bifald til Henrik Ravnild

Udover valget til formandsposten var yderligere tre bestyrelsesmedlemmer (Yery Ibarra-Hansen, Morten Høgsdal og Kasper Darfelt) på valg. De redegjorde alle for deres kandidatur inden de blev genvalgt for yderligere to år. DBU´s kommende bestyrelsesmøde og samarbejdet med den lokale dommerforening var de sidste punkter på dagsordenen.

Aftenen blev rundet af med et stort bifald fra salen, da DBU Københavns nu tidligere formand Henrik Ravnild abdicerede efter 12 år på posten til velfortjente klapsalver fra salen. Helt slut er det dog ikke for Henrik Ravnild, der fortsætter i DBU Københavns bestyrelse som menigt medlem, ligesom han fortsætter i DBU´s bestyrelse det næste år. Her får han selskab af DBU Københavns nye formand Christian Kofoed, der er kasserer i DBU´s bestyrelse.

DBU Københavns bestyrelse efter repræsentantskabsmødet 2018. 

Christian Kofoed (Formand)
Diana Andersen (Næstformand)
Henrik Ravnild (valgt for 1 år)
Kasper Darfelt (valgt for 2 år)
Yery Ibarra-Hansen (valgt for 2 år)
Morten Høgsdal (valgt for 2 år)
Linda Sørensen
Jesper Gradert
Tobias Ilum

Du kan se hele repræsentantskabsmødet på DBU Københavns Facebook-side

 


Log ind