Indrangering i fælles/lokale rækker drenge og piger 11M forår 2019

Få et samlet overblik over indrangeringer i fælles og lokale rækker for drenge og piger i foråret 2019.DBU Københavns turneringsudvalg har nu indplaceret ungdomshold til forårets turneringer i 2019.

Du kan se rækkeinddelingerne her.  

Offentliggørelse af turneringsprogram

DBU København forventer at offentliggøre turneringsprogrammet senest fredag i uge 7 - 15. februar 2019, kl. 15:00.

Frist for Indsigelser
Indsigelser mod rækkeinddeling skal være DBU København i hænde senest:

Søndag den 16. december 2018 på info@dbukoebenhavn.dk.

Indsigelserne skal være skriftlige og underskrevet af en afdelingsleder eller et bestyrelsesmedlem - eller på mail af samme.
Indsigelser, modtaget efter ovenstående tidsfrist, vil blive afvist.


Log ind