Ideen om mixfodbold spirer hos enkelte græsrødder. En af de mest engagerede fortalere er Gry Freja Skovsted, nuværende træner og holdleder for Vestias U14-piger og tidligere leder gennem en årrække for klubbens årgang 01-drenge.

– Overordnet set mener jeg, både piger og drenge kan få rigtig meget ud af mixbold. Der ligger et kæmpe udviklingspotentiale i, at piger og drenge spiller sammen. Isolerer man de to køn og giver dem en specifik form for træning, og de altså ikke møder hinanden – så foregår selvtræning og den slags uden for den etablerede klubtræning. Og den misser især pigerne. Drenge er rigtigt gode til at mødes i byens boldbure, i fritidshjem og i skolerne for at spille bold sammen. Det kniber mere for pigerne, der har svært ved at blive inkluderet i det fællesskab.

– Det er der flere årsager til. Skoler og institutioner separerer ofte piger og drenge. Pædagoger og lærere kan blive meget bedre til at få piger og drenge til at dyrke sport sammen, ja til at spille fodbold sammen. Ved fx at henvende sig til begge grupper og sige: Kom så piger og drenge, nu går vi ud og spiller fodbold. 

– Tænker du det også som en social gevinst?

– Ja, piger og drenge bliver knap så fremmedgjorte. Jeg har selv tre børn, der har gået i folkeskolen, hvor tendensen er, at man næsten altid skiller drenge og piger, når det gælder sport og fx fag som fysik. Ligesom legetøjskataloger opererer med henholdsvis lyserøde og blå sider.

– Du ser ikke fysikken som en stor udfordring?

– Jeg tror ikke på, der er den store fysiske forskel frem til puberteten!

– Hvad angår mindre børn tillægger jeg ikke den biologiske forskel stor betydning. I mange andre sportsgrene går det jo fint med at dyrke spillet sammen. Frem til de går i puberteten, hvor drenge tager et større spring qua testosteron og forøgede muskler, kan de to køn sagtens konkurrere.

– For U-12 drenge og ditto piger er der ikke den store forskel. Okay, måske en smule, men det skyldes snarere, at drenge har trænet meget mere, end pigerne har gjort. Og det er derfor, drenge og piger skal træne meget mere sammen fra en tidlig alder. Det er også sjovt for dem at lære hinanden at kende.

– I din ideelle verden skal piger og drenge træne og spille på samme hold, når de starter med at spille fodbold i typisk 5-6 års-alderen?

– Ja.

– Gør I det i Vestia?

– Indtil nu vi ikke haft mixbold formaliseret. Desværre. Men det ændrer vi på nu!

– Vestia har netop fået penge fra DBU’s udviklingspulje til at rekruttere pigefodboldspillere tidligt, altså fra helt små. Det handler om de 4-5-årige. Her vil vi få dem ind og starte på mixhold. Og det gælder fra nu, altså fra i år.

– På den lidt ældre banehalvdel har vi søgt turneringsudvalget om lov til at arrangere en prøveturnering for U14-piger og U-13 drenge – og mixe dem. Og spille mod andre klubber.

– Kongstanken er, at de skal have det ind fra barnsben. Når vi rekrutterer de helt små piger, vil vi samtidig give pædagogerne i børnehaverne inspiration til, hvordan de kan lave fodbold-øvelser med piger og drenge og gøre opmærksom på, at de skal få pigerne med ud at spille – at de bliver bevidste om, at fodbold er for begge køn.

– Der er masser af individuelle øvelser, hvor de netop ikke behøver være niveau-opdelt, fastslår Gry Freja Skovsted, der er enig i, det nok giver mest mening, at ”lige børn leger bedst”, når det kommer til spille-øvelser.

– Det her mix vil løfte niveauet og ikke mindst interessen for fodbold.

4+4

Ud over holdledertjansen i Vestia er Gry også aktiv i pigearbejdsgruppen under DBU København, der har foreslået en mixturnering for U14-pige og drengehold. Evt. skal det være med U13-drenge.

– Hvordan tænker du mixet?

– Der kan være tale om 8-mandskampe med fire piger og fire drenge på hvert hold. Naturligvis skal reglerne være klare, og lige mange piger og drenge på alle hold. Du ser det i volleyball, hvor man spiller mix-volley! Endda i voksenrækker. Så hvorfor ikke hos os?

– I Vestia har vi erfaring med U14-pigernes mange træningskampe mod U14-drengene – og ofte spiller nogle af U14-pigerne kampe for U13-drengenes turneringshold. Og de forstærker endda drengeholdet, der har ”lånt” hos pigerne, når de har manglet spillere. Det må man nemlig gerne, mens trafikken ikke er tilladt den anden vej.

– Drengetrænerne fortæller, at det opleves som en positiv udfordring for drengene. Det har givet gode oplevelser af, at fodbold ikke kun er en drengesport. Drengene er gået fra ”øv, skal vi spille sammen med en pige” til ”fedt pigerne er med”! Denne udvikling er fra et trænerperspektiv væsentlig for at danne hele fodboldspillere. Pigerne har også kunnet udfordre drengene på fodboldkompetencerne.

– Naturligvis kan pigerne lære af drengene, der spiller og tænker væsentligt hurtigere fodbold. Vi kan se, pigerne kommer op på tæerne af samspillet; og de synes, det er sjovt at spille med drengene.

Mixrække i 2022

Skåret ind til benet konkluderer Gry ud fra såvel Vestias som andre klubbers erfaringer, at de bedste piger kan matche de ikke allerbedste drenge. Derfor gavner mixet pigerne og de næst- og tredjebedste drenge i ungdomsrækkerne.

– Hvordan ser du på dommer-vinklen? Skal der gælde specielle regler, når drenge spiller med og mod piger?

– Næh, de gældende fodboldregler skal benyttes. Det er ikke vores erfaring, at drengene ”smadrer” pigerne, når de mødes. SLET ikke. Problemet er jo ikke meget anderledes i dag, når en spinkel U-14-dreng møder en måske otte måneder ældre fysisk meget større og stærkere modstander – så er man vel også som forældre en smule bekymret for, om junior kan tåle mosten eller husker at springe højt, når ”Brutalix” går i nærkamp.

– Realistisk set, og hvis alt går godt i den retning, du ønsker, hvordan forestiller du dig så den nære fremtid kan se ud for mixholds-tanken?

– Det er fint at bevare pige- og drengeafdelinger i klubberne. Men forhåbentlig kommer der et tredje alternativ, som kunne være en mix-turnering. Det vil være fantastisk, hvis der i 2020 var mange flere klubber, der tilslutter sig ideen om en mixturnering, hvor man blander piger og drenge.

– Selvfølgelig skal der ikke være nogen form for tvang – vi har da enkelte piger, som ikke har lyst til at spille mod drengene, og dem lytter vi til. Derfor vil det også være så fint med såvel drengerække, pigerække og en mixrække.

– Og hvis du får lov at drømme lidt?

– Det vil være fedt, hvis vi til Vestias 125 års jubilæum har fået en mixrække op at stå under DBU København. Lad os håbe det, smiler Gry Freja Skovsted.

Vestia fylder rundt om lige godt fire år, den 11. maj 2022.

Artiklen er fra seneste nr. af Fodboldmagasinet København - Du kan læse artiklen i sin fulde længde her. Mixfodbold på banerne ved Bavnehøj Idrætsanlæg på Vesterbro. Foto: Sofie Reimer

Læs mere om mixfodbold

Gry Freja Skovsted er holdleder i BK Vestia og med i DBU Københavns pigearbejdsgruppe,. Hun er fortaler for mixfodbold, som hun mener kan være til gavn for begge køn. Foto: Hanne Kokkegaard