Men hvorfor skal piger og drenge spille sammen?

Det giver arrangørerne nogle bud på. Det handler om at....

  • minimere forskel på køn
  • gøre det naturligt for piger og drenge at spille sammen
  • sætte fokus på at drenge og piger kan det samme på en fodboldbane 
  • synliggøre glæden ved at spille fodbold, uden at fokusere på resultatet
  • fortælle en god historie om, hvad fodbold også kan

Og det ser ud til at lykkedes.

Deltagerantallet er steget støt siden debuten i 2018. Med de positive tilbagemeldinger, det øgede fokus og flere klubtiltag på området, vil DBU Københavns pigeudvalg se på muligheden for at mix-stævner kan blive et fast tilbud til klubberne en-to gange årligt.

 

 

 

År

Deltagende spillere

Deltagende klubber

2018

40

3

2019

145

4

2020       Corona pause

2021

180

4

 

Drengene synes det er sjovt. De lærer deres holdkammerater bedre at kende, og de oplever, at piger der spiller fodbold er seje.

Pigerne føler sig godt udfordret. De lærer deres holdkammerater bedre at kende, og de vil meget gerne deltage i et stævne som dette igen.

Mixstævne 62
Spillerne oplever positive ting ved at spille fodbold på tværs af køn.

Nye klubber er med i år

Nye klubber deltog i stævnet i år, og bl.a. B93 havde hold med i alle tre rækker. Patrick Glikman som til daglig er træner for pigerne i B93 havde en super god oplevelse med at mixe piger og drenge fra klubben og spille med i et stævne, hvor det sociale er i højsædet.

Vi er med for at nedbryde fordomme omkring piger i fodbold, og for at kickstarte et samarbejde med andre Københavnske fodboldklubber omkring pigefodbold Patrick Glikman, træner i B93
Mixstævne 60
Patrick Glikman B93 til venstre og Nis Hauge træner i Vestia i højre

B93 har selv erfaringer med fællestræning for drenge og piger, og mener at det klart har en social positiv effekt. Efter deltagelse i mix-stævnet, har B93 fået lyst til selv at arrangere et tilsvarende event.

Klubben som fra start har været fortaler for at Mix-fodbold har sin berettigelse, og bringer mange gode elementer ind i klubben er Vestia BK.

Klubben har gode erfaringer med at blande piger og drenge på ungdomssiden til fælles træning, og har med nyopstartet hold for de mindste fødder også fokus på at piger og drenge skal starte til fodbold sammen og med lige vilkår.

Flere klubber har fået øjnene op for de positive effekter, der er ved at mixe kønnene på banen og i klubben. Dragør BK har i øjeblikket stor succes med ”Fredage på tværs” hvor op imod 70 spillere fra U13 – U16 piger og drenge spiller sammen.

Mixstævne 55 Pigerne oplever at de bliver udfordret godt, og lærer deres holdkammerater bedre at kende.
Mixstævne 44 Christian Theilgaard yderst til venstre i billedet har været med til at arrangere mix-stævnet siden 2018

Tovholder for mix-stævnet i år er Christian Theilgaard. Til daglig er han projektleder i Vestia og pigeansvarlig i GVI.  Christian Theilgaard mener at alle drenge og piger sagtens kan spille sammen og mod hinanden i en ganske almindelig fodboldkamp, for ja; "Det er jo bare fodbold", siger han. 

Stævnets fokus handler ikke om at vinde en fodboldkamp eller blive topscorer, men derimod om at skabe et perspektiv til det samfund, vi ønsker at leve i, hvor vi alle ønsker at være en del af et fællesskab med et godt sammenhold Christian Theilgaard, stævneansvarlig

Kan mix-stævnet fastholde unge spillere i klubben?

Hvad med den gotiske knude – fastholdelse af unge i fodbold? Kan mix-stævner være med til at øge chancerne for fastholdelse? Vi giver ordet frit til Christian Theilgaard. 

Jeg mener ikke, vi kan skabe evidens for fastholdelse med kun tre stævner på tre år, men potentialet for fastholdelse er bestemt til stede med mixfodbolden.

Det siger jeg, fordi børn og unge har brug for at være sammen på kryds og tværs af aldersgrupper og køn, da det vil skabe et større netværk for den enkelte.

Med en større separation af køn og alder vil det blive mindre naturligt at være sammen omkring fritidsinteresser, og det vil fordre til det stikmodsatte, nemlig at vi kun bevæger os i en lille gruppe, og så er vi ligeglade med alle andre. 

Børn og unges sociale adfærd kommer til udtryk ved mix stævnet, fordi køn og aldersgrupper mixes, og fordi der ikke er noget på spil. 

Vi hylder hinanden, de to køn og alle spillerne på banen. Vi hylder sammenholdet og fællesskabet, og så er det tilladt at skabe sig, være spontan og grine sammen med holdkammerater og modstanderholdets spillere. Det giver en styrkelse af den sociale adfærd og en afslappet fællesskabsfølelse. 

Alt dette mener jeg taler ind i fastholdelses-princippet.