Vi SKAL videre

DBU Københavns satsning på pigefodbold kan høste godt af kvindelandsholdets succes


DBU Københavns pigearbejdsgruppe er klar til at hjælpe de københavnske klubber, så vi kan få endnu flere piger til at spille fodbold. Foto: Klaus Sletting Jensen

DBU Københavns satsning på pigefodbold kan høste godt af kvindelandsholdets succes

Inden kvindelandsholdets debut ved EM i Holland, introducerede DBU København en nyetableret pigearbejdsgruppe, der skal arbejde med det strategiske indsatsområde, som taler hen imod, at få flere piger til at spille fodbold og få skabt større og bedre samarbejde på tværs af klubberne. Dette arbejde hjælpes nu godt på vej af den store succes ved Kvindelandsholdets deltagelse ved EM, som sluttede med en flot sølvmedalje.  

For med sportslig succes følger opmærksomhed, og denne vil, i de fleste sammenhænge hvor der snakkes udvikling og fremgang, kunne agere løftestang for det kommende arbejde – og det er dette DBU København ved ansættelse af projektleder Anja Lethin og pigearbejdsgruppen nu skal udnytte.

Fokus på netværk og viden
Udviklingen af pigefodbold i København handler, som tidligere nævnt både om rekruttering og fastholdelse af spillere, men i lige så høj grad om klubudvikling og samarbejder - herunder at gøre viden handlingsbart bl.a. gennem bearbejdning af viden, projektforløb og etablering af netværk med fokus på pigeområdet.

Dette skal de kompetente kræfter fra de repræsenterede klubber i gruppen være med til at bane vejen for, i samarbejde med klubberne. 

-Samtidig kan det være at vores arbejde får en stor hjælpende hånd fra Københavns kommune, da Frank Jensen ved sin hyldesttale til kvindelandsholdet på rådhuset, lovede flere fodboldbaner til København, siger Yery Ibarra-Hansen, der ser frem til at forfølge den udtalelse, fordi flere københavnske klubber bl.a. peger på, at det er mangel på faciliteter som vanskeliggøre arbejdet med at få plads til de mange piger, som gerne vil spille fodbold i København.

I pigearbejdsgruppen glæder man sig over, at EM-succesen har øget interessen for fodbolden blandt pigerne. Det giver en forhåbning om, at det vil genere en tilstrømning af piger, der gerne vil prøve at spille fodbold eller som vil starte op igen. 

-Vi skal være dygtige til at byde os til og undersøgelser peger på, at det er vigtigt at vi og klubberne er klar og klædt på til at tage imod pigerne og deres forældre. Det handler om mere end faciliteter, bolde og trænere, men også om det er et fodboldtilbud og et klubmiljø, der taler til pigerne så de får lyst til at komme igen. Dette og meget andet er den erfaringstung pigearbejdsgruppe klar til tage en dialog om, hvis klubberne har brug for os, forklarer Yery Ibarra-Hansen.

Målsætning om fremgang på 25%
Arbejdsgruppens helt konkrete målsætning om en medlemsfremgang på 25 % på pigeområdet, er et signal og et bevidst valg. Der skal skabes en større kritisk masse for at kunne skabe gode fodboldtilbud og sunde rammer for pigerne i klubben, hvilket også gerne skulle kunne føde ind til en øget talentmasse til elite fodbolden. Øgede medlemstal og gode klubmiljøer skal skabes på en baggrund af viden og erfaring, og netop derfor er arbejdsgruppens første fokus at få skabt overblik over, hvad vi allerede ved om fodbold og piger, og deres idrætsdeltagelse generelt. Herudover skal vi bruge hinanden og se mulighederne i et øget samarbejde på tværs af klubberne, og gennem netværksdannelse styrke en fælles indsats. 

-For de Københavnske klubber vil gerne pigefodbold. Det tilkendegav en stor del af dem til sidste møde i formandsklubben, der fandt sted i maj måned” siger Yery Ibarra-Hansen, som var med til mødet for at give status på netop det kommende pigefokus i DBU København. 

Ligesom kvindelandsholdet, der slog sig ned på hashtaget; #Viskalikkehjemviskalvidere - så skal DBU København og klubberne også videre, når det handler om pigefodbold. 

DBU København Pigearbejdsgruppe  
Yery Ibarra-Hansen DBU Københavns bestyrelse 
Linda Sørensen DBU Københavns bestyrelse
Gry Freja  BK Vestia
Michael Jensen Hvidovre IF
Emily Sohnesen HIK
Gudrunn Vad  
Lærke Marie Pørtner Nørrebro United
Pernille Westi FC Damsø
Ida Perin Fremad Valby
Michael Thrane BK Union
Anja Lethin  Projektleder - DBU København


Log ind