Økonomiregulativ

Kontingent og gebyr
Årskontingent 2.000,00
Dommerpåsætningsgebyr 60,00
Kampændringsgebyr 21 dage eller mere. 200,00
Kampændringsgebyr 8-20 dage. 400,00
Protestgebyr/ankegebyr 1000,00
Protestgebyr/ankegebyr i fællesrækker 1000,00
 IT værktøjer og support - årligt gebyr  
 0-99 medlemmer 375,00 
 100-299   1.000,00 
 300-499 1.625,00 
 500-799 2.625,00 
 800-999 3.500,00 
 1000-xx 4.125,00 
Københavnsk Fodbold - årligt gebyr:  
Klubber over 500 medlemmer  500,00 
Klubber mellem 100 og 500 medlemmer 300,00 
Klubber med under 100 medlemmer 200,00 

Indskud
DBU København turneringer  
11-mands 1/1 år 1.600,00
11-mands 1/2 år 800,00
8-mands 1/1 år 1120,00
8-mands 1/2 år 560,00
7-mands 1/1 år 1000,00
7-mands 1/2 år 500,00
5-mands 1/2 år 300,00
3-mands 1/2 år 185,00
Futsal 950,00
Pokalturneringer - alle 200,00
Vinterbold 11-mands 600,00
Vinterbold 8-mands 500,00
Vinterbold 5-mands  400,00
Overbygningsrækker 1/2 år  1850,00
Fællesrækker 1/2 1525,00
Eftertilmeldingsgebyr 100,00
(Overbygningsrækker og Fællesrækker betaler ikke dommerpåsætningsgebyr). 
DIFs Forsikringsopkrævning (hvert halve år)
11-mands 2x 100,00
8-mands  2x 73,00
7-mands 2x 64,00
5-mands/Futsal 2x 45,00
3-mands 2x 27,00
Fællesrækker           2x 100                  
   
Baneleje i Københavns Kommune pr. kamp  
11:11 kampe 80,00
7:7 kampe 40,00
Faktura fremsendes til hjemmeholdet fra DBU Københavns administration  
Klubbernes samlede udgifter pr. kamp for dommerpåsatte kampe udgør ca. i kr
90 minutters kampe 413,00
Old Boys med videre 382,00
80 minutters kampe 386,00
70 minutters kampe 360,00
60 minutters kampe 333,00
50 minutters kampe 307,00
40 minutters kampe 281,00

Gebyrer
Benyttelse af ikke spilleberettiget spiller. Pr. spiller 500,00
Urigtig eller ingen opgivelse af navn eller på holdkort. Pr. spiller 500,00
Manglende holdkort - Taberdømmes + bøde 200,00
Flytning af kampe med påsat DBU København dommer uden meddelelse til administrationen 500,00
Udtrækning af hold, bøde af samme størrelse som indskuddene  
Udeblivelse fra kamp med afbud jf. § 30.1 200,00
Udeblivelse fra kamp uden afbud jf. § 30.1 1.000,00
Vinterbold - udeblivelse fra kamp med afbud jf. § 30.1 (5mands 0 kr.) 100,00
Vinterbold - udeblivelse fra kamp uden afbud jf. § 30.1 (5mands 200 kr.)  500,00
Ikke rettidig "TAST SELV". Bøde pr. kamp 100,00
Hvis en klub forlader banen før tid, eller er årsag til at kampen afbrydes, dømmes klubben som taber af kampen og idømmes bøde på minimum 1.500,00
Manglende besvarelse af unionens skriftlige forespørgsler inden for den fastsatte tidsfrist. 300,00
Ikke rettidig indberetning af medlemstal til DIF

Bøden fordobles ved hver efterfølgende rykker.
500,00