MENU

FA 2000 //

Ryd
Hold Pulje
Senior
3. Division - Grundspil 2022/23 Pulje 1
Pokalen 2022/23 Pulje 1
Gjensidige Kvindepokalen 2022/23 Pulje 1
Serie 1, P2 22/23 Pulje 2
Serie 2, P2/3 Forår P3
Serie 3, P2/5 Forår P3
Serie 3, P2/5 Forår P4
Serie 3, P2/5 Forår P5
Serie 3, P2/5 Forår P2
Serie 4, P2/7 Forår P7
Serie 4, P2/7 Forår P8
Serie 4, P2/7 Forår P6
Serie 4, P2/7 Forår P9
Serie 4, P2/7 Forår P4
Serie 5, P2/5 Forår - Dommerløs P2
KS, Kvinder Forår KSK
Serie 1, Kvinder Forår P1A
Kvinde Senior 2 7M Forår P3
Kvinde Senior 3 7M Forår P1
Herre Senior 2 7M Forår P2
Herre Senior 2 7M Forår P1
Herre Senior 2 7M Forår P4
Herre Senior 3 7M Forår P1
Herre Senior 3 7M Forår P2
Herre Senior 4 7M Forår P7
Herre Senior 4 7M Forår P6
Herre Senior 5 7M Forår P3
Herre Senior 5 7M Forår P2
Herre Senior 5 7M Forår P7
Herresenior S2-S3 VinterBOLD P5
Herresenior S2-S3 VinterBOLD P6
Kvindesenior 1-3 VinterBOLD P2
M+32 2 7M Forår Pulje 1
M+50 Forår P1
M+55 Forår P1
M+60 Forår Pulje 1
U19
U19 Drenge Øst 1 Forår (04) 2023 Øst 1
U19 Drenge M (04/05) Forår Mester
U19 Drenge 1 (04/05) Forår P1
Ungdomspokal U19 Drenge (04) 22/23 P1
U19 Drenge Mester (04-05) VinterBOLD Pulje 3
U19 Drenge 1-2 (04-05) VinterBOLD Pulje 5
U17
U17 Drenge Øst 1 Forår (06) 2023 Øst 1
Ungdomspokal U17 Drenge (06) 22/23 P1
U17 Drenge 1-2 (06) VinterBOLD Pulje 4
Træningskamp Ungdom U14 - U18 Pulje 1
U16
U16 Piger Øst 1 (07) forår Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (07) 22/23 Pulje 1
U16 Drenge M (07) Forår Mester
U16 Drenge 2 (07) Forår P2
U16 Drenge 3-4 (07) VinterBOLD Pulje 3
U15
U15 Drenge Liga 3 (08) forår Pulje A
Ungdomspokalen U15 Drenge (08) 22/23 Pulje 1
U15 Drenge M (08) Forår Mester
U15 Drenge 2 (08) Forår P2
U15 Drenge Mester (08) VinterBOLD Pulje 2
U15 Drenge 1-2 (08) VinterBOLD Pulje 5
U14
U14 Drenge Liga 3 (09) forår Pulje A
U14 Piger Liga 2 (09) forår Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge (09) 22/23 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (09) 22/23 Pulje 1
U14 Drenge 2 (09) Forår P2
U14 Drenge 3 (09) Forår P3
U14 Piger 1 (09) Forår P1
U14 Drenge 3 (09) VinterBOLD Pulje 6
U14 Drenge 4 (09) VinterBOLD Pulje 4
U14 Piger Liga + Mester (09) VinterBold Pulje 1
U14 Piger (09) 7M/8M VinterBOLD Pulje 3
U13
U13 Drenge Liga 3 11M (10) forår Pulje A
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (10) 22/23 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (10) 22/23 Pulje 1
U13 Drenge M (10) 8M Forår dommerløs Mester
U13 Drenge 2 (10) 8M Forår dommerløs Pulje 2
U13 Drenge Mester (10) 8M VinterBOLD Pulje 1
U13 Drenge 1-2 (10) 8M VinterBOLD Pulje 5
U13 Piger 1 (10) 8M VinterBOLD Pulje 1
U13 Piger 3 (10) 8M VinterBOLD Pulje 3
U12
U12 Drenge 2 (11) 8M VinterBOLD Pulje 3
U12 Drenge 3 (11) 8M VinterBOLD Pulje 5
U12 Piger 2 (11) 8M VinterBOLD Pulje 2
U12 Piger 3 (11) 8M VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge (11) 8v8 1 Forår Pulje 3
U12 Drenge (11) 8v8 1 Forår Pulje 1
U12 Piger (11) 8v8 1 Forår Pulje 1
U12 Piger (11) 8v8 2 Forår Pulje 2
U12 Piger (11) 8v8 3 Forår Pulje 2
U11
U11 Drenge 1 (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U11 Drenge 3 (12) 8M VinterBOLD Pulje 3
U11 Drenge 3 (12) 8M VinterBOLD Pulje 4
U11 Drenge (12) 8v8 1 Forår Pulje 1
U11 Drenge (12) 8v8 3 Forår Pulje 3
U10
U10 Drenge 1 (13) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 Pulje 3
U10 Drenge 1 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 8
U10 Drenge 1 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 Pulje 3
U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 Pulje 5
U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 11
U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 Pulje 4
U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 12
U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 Pulje 5
U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 Pulje 3
U10 Drenge 3 (13) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 Pulje 5
U10 Drenge 3 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 14
U10 Drenge 3 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 Pulje 5
U10 Drenge 4 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 7
U10 Drenge 4 (13) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 Pulje 3
U10 Drenge 4 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 Pulje 4
U10 Piger 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 Pulje 2
U10 Piger 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 4
U10 Piger 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 Pulje 2
U10 Piger 3 (13) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 Pulje 2
U10 Piger 3 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 4
U10 Piger 3 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 Pulje 2
U10 Drenge (13) 5v5 1 Forår Pulje 1
U10 Drenge (13) 5v5 1 Forår Pulje 2
U10 Drenge (13) 5v5 2 Forår Pulje 2
U10 Drenge (13) 5v5 2 Forår Pulje 3
U10 Drenge (13) 5v5 3 Forår Pulje 3
U10 Drenge (13) 5v5 3 Forår Pulje 2
U10 Drenge (13) 5v5 4 Forår Pulje 3
U10 Piger (13) 5v5 2 Forår Pulje 1
U10 Piger (13) 5v5 3 Forår Pulje 1
U9
U9 Piger 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 Pulje 2
U9 Piger 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 2
U9 Piger 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 Pulje 1
U9 Drenge (14) 5v5 1 Forår Pulje 2
U9 Drenge (14) 5v5 2 Forår Pulje 2
U9 Drenge (14) 5v5 2 Forår Pulje 1
U9 Drenge (14) 5v5 3 Forår Pulje 1
U9 Drenge (14) 5v5 3 Forår Pulje 2
U9 Piger (14) 5v5 3 Forår Pulje 1
U8
U8 Drenge (15) 5v5 1 Forår Pulje 2
U8 Drenge (15) 5v5 2 Forår Pulje 1
U8 Drenge (15) 5v5 2 Forår Pulje 3
U8 Drenge (15) 5v5 3 Forår Pulje 3
U8 Piger (15) 3v3 Forår Pulje 1
U8 Piger (15) 3v3 Forår Pulje 1
U7
U7 Drenge (16) 3v3 øvet Forår Pulje 1
U7 Drenge (16) 3v3 øvet Forår Pulje 3
U7 Drenge (16) 3v3 øvet Forår Pulje 4
U7 Piger (16) 3v3 Forår Pulje 1
U7 Piger (16) 3v3 Forår Pulje 1
U6
U6 Drenge (17) 3v3 Forår Pulje 3
U6 Drenge (17) 3v3 Forår Pulje 4
U6 Drenge (17) 3v3 Forår Pulje 1
U6 Drenge (17) 3v3 Forår Pulje 1
U6 Piger (17) 3v3 Forår Pulje 1
U5
U5 Drenge (18) 3v3 Forår Pulje 1
U5 Drenge (18) 3v3 Forår Pulje 1

Log ind