DBU Københavns repræsentantskab  er unionens højeste myndighed.

DBU København afholder hvert år repræsentantskabsmøde, hvor alle unionens medlemmer inviteres. Det er her din klub kan øve indflydelse på fodboldens fremtid i DBU København og vælger repræsentanter til DBU Københavns bestyrelse.  

Næste repræsentantskabsmøde afholdes mandag den 26. februar 2024.

Tilmelding åbner primo januar 2024.