DBU Københavns repræsentantskab  er unionens højeste myndighed.

DBU København afholder hvert år repræsentantskabsmøde, hvor alle unionens medlemmer inviteres. Det er her din klub kan øve indflydelse på fodboldens fremtid i DBU København og vælger repræsentanter til DBU Københavns bestyrelse.  

Næste repræsentantskabsmøde afholdes på den 28. februar 2022. 

Tilmelding åbner primo januar 2022.