Medlemmer    
Formand Jesper Gradert jegr@dbukoebenhavn.dk 
Udvalgsmedlem Jørgen Andersen  
Udvalgsmedlem Bent Fischer  
Udvalgsmedlem Allan Petersen  
Udvalgsmedlem Kim Toft  
Sekretær Michael Nygaard miny@dbukoebenhavn.dk 
     


Mødereferater

 2017  2018 2019
 01. februar 2017  01. februar 2018  
 24. maj 2017  06. februar 2018   
 14. juni 2017    
 15. november 2017    

Kommissorium

Motivation/baggrund:

DBU Københavns turneringer er en af unionens væsentligste kerneområder. Til at varetage dette interesseområde og for at sikre, at de samlede turneringstilbud er i overensstemmelse med DBU Københavns overordnede mål og rammer nedsætter bestyrelsen et turneringsudvalg. 

Formål:

At udskrive, indrette/indrangere og følge DBU Københavns turneringer ifm. alle rækker/puljer/stævner fra og med U13, i kategorierne 7M, 8M, 11M og Futsal (underudvalg). Det tilstræbes at turneringerne er jævnbyrdige, spændende og interessante.

Organisering:

 1. Der nedsættes et udvalg, hvor medlemmerne har særlig interesse for planlægning og udvikling af DBU Københavns ungdoms- og seniorturneringer. 
 2. Formanden for udvalget er det bestyrelsesmedlem, der er udpeget som ansvarlig for området. Desuden tilknyttes yderligere 4-5 eksterne personer til udvalget. En administrativ medarbejder vil fungerer som sekretær for turneringsudvalget. 
 3. Der vil være en væsentlig kobling til ungdomsudvalget og udvalget for alternative fodboldformer.

Arbejdsområde:

 • Udskrive DBU Københavns turneringer
 • Indrangering af hold i DBU Københavns turneringer
 • Forestå tilrettelæggelse af DBU Københavns turneringer i samarbejde med kontoret.
 • Afgive indstilling af hold under DBU København til deltagelse i højere rangerede‑ og fællesturneringer.
 • Fastlægge turneringsreglementet, dvs. DBU Københavns særregler som tilføjelser til FLUs fællesreglement, idet enhver indskrænkning heri skal godkendes af DBU Københavns bestyrelse.
 • Forvalte det til enhver tid gældende turneringsreglement.
 • Fastlægge regler for op‑ og nedrykning i DBU Københavns turneringer.
 • Deltage i arbejder omkring fællesreglementet i forbindelse med FLUs fælles turneringsudvalgsmøde(r) 
   

Mål

Der henvises til DBU Københavns overordnede SMART mål. 

Resurseforbrug:

Der afholdes 3-4 årlige møder. Derudover vil være 2-3 arrangementer om året, hvor det forventes, at udvalgets medlemmer deltager.