Medlemmer    
Formand  Kasper Darfelt kada@dbukoebenhavn.dk
Udvalgsmedlem  Henrik Ravnild ravn@post.dbunet.dk
Udvalgsmedlem  David G. Nissen  
Sekretær Kenneth Egeberg kege@dbukoebenhavn.dk

 

Kommissorium

Motivation/baggrund:

Fodbolddommeren er en af de vigtigste personer på banen. Derfor vil udvalget på ethvert tidpunkt kunne rekruttere, uddanne, fastholde og motivere flest mulige dommere til
at dømme et maksimalt antal kampe for DBU København.

Formål:

At sikre drift og stabilitet indenfor dommer-området, og drage omsorg for at retningslinjer,
rammer og tilbud er i overensstemmelse med DBU's overordnede principper og aftaler.

Organisering:

 1. Der nedsættes et udvalg. Alle udvalgets medlemmer skal have bestået DBU's
  dommereksamen og må normalt ikke virke som indrangerede dommere.
 2. Formanden for udvalget er det bestyrelsesmedlem, der er udpeget som ansvarlig
  for området. En administrativ medarbejder vil fungere
  som sekretær for Dommerudvalget.

Arbejdsområder:

 • at rekruttere og fastholde nye dommere
 • at gennemføre dommergrunduddannelse
 • at videreuddanne allerede aktive dommere
 • at indstille kvalificerede dommere til DBU
 • at udstikke retningslinjer for aktive dommere
 • at rekruttere dommerudviklere og dommervejledere
 • at beslutte hvilke rækker der dommerpåsættes
 • at rekrutere og uddanne dommerudviklere
 • at indrangere dommerne

Udvalget er berettiget til at nedsætte evt. underudvalg, som findes nødvendige. Udvalget
kan iværksætte sanktioner overfor dommerne. 

Mål

 • Der henvises til DBU Københavns overordnede SMART mål.

Økonomi:

 • Der kan søges midler i DBU Københavns Bestyrelse

Resurseforbrug:

 • Der afholdes 1-2 årlige møder.