Det er fedt at opleve, at vi alle brænder for at piger og drenge i alle aldre kan få lov til at spille fodbold og opbygge vigtige relationer. Som medlem af formandsklubben får man en masse god inspiration, diskuterer vigtige emner og sidst men ikke mindst gode grin som en del af et unikt fællesskab. Jeg glæder mig allerede til næste seance. Kim Meurs-Gerken, HIK Fodbold

Om DBU Københavns formandsklub

Siden 2011 har formandsklubben været netværksforum for de københavnske klubformænd. Hvert år afholdes tre moduler i København med interessante emner, som udvælges af styregruppen.

Årets sidste modul er en udlandsrejse til en europæisk storby, hvor formandsklubben får mulighed for at komme tæt på en ny fodboldkultur og arbejde dybdegående med de emner, der optager formændene i deres hverdag. 

Formandsklubben kommissorium

Formandsklubben består af følgende medlemmer:

 • Klubbens/foreningens formand
 • Repræsentanter fra DBU København
 • Formandens suppleant (Bestyrelsesmedlem)

Formændene for de københavnske fodboldklubber er enige om, at Formandsklubben i DBU København skal virke som en slagkraftig politisk gruppe, der i samarbejde med DBU København arbejder målrettet for forbedring af de generelle vilkår for fodboldklubberne og deres medlemmer. (Barcelona erklæringen).

Kvalifikationer

 • Formand

Mødefrekvens

 • Fire moduler afholdes pr. år

Værdier

DBU Københavns formandsklub vedtog i 2014 følgende værdier, som der arbejdes ud fra.

 • Samarbejde
 • Netværk
 • Indflydelse
 • Engagement
 • Udvikling

Formandsklubbens har en arbejdsform, der sikrer at vi når vores mål

 • Der vedtages årligt en strategiplan på udlandsturen
 • Der følges op i styregruppe og ved møder
 • Der fortages evaluering på den årlige udlandstur

Styregruppen 2022

Keld Jørgensen, KB
Henrik Amdi Madsen, FB
Bo Sten Hansen, BK Union
Søren Houen Schmidt, Dragør BK
Luise Warming, Hvidovre IF