Damejunior

1980-89

1980 bliver første år med et udvalgt KBU damejuniorhold. Debut 15. september i København mod Skåne. Året efter deltager KBU for første gang i DBUs damejunior-unionsstævne. KBU-formand Kjeld Hjorth giver det følgende ord med på vejen ”resultatmæssigt gik det ikke godt, men det skal nok komme.” Men det kom nu ikke lige med samme, for året efter i 1982 lader KBU-formanden det få følgende besyv ”Vort fysiske handicap var for stort. Vi håber det bliver bedre. Vort udvalg og trænere gør dog stadig et godt arbejde.” Det var nu ikke i 1983 eller 1984, for her deltager KBU slet ikke – sporene fra 1982 har åbenbart skræmt for meget.

1985 deltager KBU atter i det årlige DBU damejunior-unionsstævne og får af KBU-formand Kjeld Hjorth i hans årsberetning følgende bemærkninger ”Vi spillede nogle pæne kampe, men mangler tilsyneladende den helt store interesse og kampgejst, som jo vil give den fornødne succes.” Man havde prøvet en ny turneringsform – delte lokalunionsholdene op i en gruppe 1 og 2 med afsluttende kvalifikationskamp om oprykning fra gruppe 2. KBU placeret i gruppe 2 – og der blev de uden at vi kender resultaterne af de enkelte kampe i 1985. 1986 er KBU vært – og her møder KBU i 2x2 opgør i gruppe 2 FBU og BBU. I 1987 lykkes det for første gang KBU at vinde gruppe 2 – men taber oprykningskampen til SBU. Fra 1988 skifter DBUs landsstævne navn til at være for U16 dame og ikke længere damejunior.

1989 indføres den nye regel, at kun de hold, der placerer sig som de 4 bedste ved årets DBU U16 pige-landsstævne kan få lov til at deltage året efter ved U19 pige-unionsstævnet. KBU bliver i 1989 nr. 5 og skulle dermed ikke være med ved U19 pige-stævnet i 1990. Det er KBU ikke glad for – Dameudvalgets formand, Mogens Jørgensen, henviser til, at man dermed ”straffer et uskyldigt” U19 pigehold, som ellers gør det godt og vil være bedre i 1990, via et ”mindre godt” U16 pige-resultat. ”Det må laves om” slutter han. I 1989 trænes begge hold af Lars Jensen med Gitte Holm og Helle Jørgensen som de to holdledere – der alle fortsætter i 1990.

1990-99
KBU må åbenbart have fået ret i sin ”protest” mod den indførte regel - for det fremgår af Dameudvalgets årsberetning, at KBU har deltaget både i DBUs U19 pige unionsstævne (KBU nr. 3) og i U16 pige-unionsstævnet (nr. 4). Året efter byttes om på KBUs placeringer – nu er det U19 pige, der slutter som nr. 4 og U16 pige som nr. 3. I 1992 bliver det til 4. pladser til både U18 pige (har afløst U19 som aldersgruppe) og U16 pige ved DBUs årlige unionsstævne. Trænere er Allan Hansen med Birgit Christensen som holdleder for U18 pige og Lars Jensen med Susanne Petersen som holdleder for U16 pige.

1993 tager U18 pigerne en 3. plads og U16 pigerne en 4. plads ved DBUs unionsstævne. Trænere er Ulla Schaldemose med Birgit Christensen som holdleder for U18 pigerne og Lars Jensen med Susanne Petersen som holdleder for U16 piger. U18 pigeholdet roses for at have spillet to fremragende kampe – begge uafgjorte – og at det var første gang, man tog point fra jyderne. 1994 slutter KBU som nr. 3 hos U18 pige og som nr. 4 hos U16 pige. Eneste udskiftning på lederpladsen er, at Helle Jørgensen nu er holdleder for U16 pigerne.

1995 er der ikke et U18 pige KBU-hold med i et DBU-landsjuniorstævne. KBUs U16 pigehold slutter som nr. 4 i DBUs U16 pige-unionsstævne afholdt traditionen tro i Vildbjerg – men de enkelte kampresultater kendes ikke. Der var fortsat – ifølge årsberetningen – en træner for U18 holdet i Lars Jensen (Birgit Christensen som holdleder), mens Hanne Damsgård med Birgit Christensen som holdleder fungerede som træner for U16 pigerne. 1996 optræder stadig et U18 pige hold samt et U16 pige hold med trænere i KBU-regi. For U18 pigeholdet er det Lars Jensen med Birgit Christensen som holdleder – for U16 pigerne Peder Siggaard og Lotte Vest med Kirsten Bjerregård som målmandstræner. Det fremgår af Dameudvalgets beretning, at der ikke længere var et egentlig DBU U16 pige unionsstævne – ej heller et ditto U18 pige – men U16 pigerne er noteret for at have deltaget i et stævne afholdt i Korsør.

1997 skriver Dameudvalgets formand, Mogens Jørgensen, i sin beretning, at begrebet unionshold nu for stedse er et overstået kapitel. Afløst af talentcentre og talentskoler.

2007
Her dukker kampe for et U17 pige hold op – mod Helsingborg og Malmøs U18 piger.

Samlet er registeret resultater fra 79 kampe - med et udvalgt KBU-dame/pigejunior-hold. Ud over de 5 andre lokalunioner møder man Skåne, Malmø og Helsingborg i 1 kamp mod hver. I de 79 kendte kampe bliver det til 21 sejre, 9 uafgjorte og 49 nederlag – 72 point – og en samlet målscore på 108-282.