Ændringer og bilag

XI. Ændringer

1909-regel 22 fortsat : KBUs bestyrelse forbeholder sig ret til ændringer og tilføjelser til disse regler.

Med Fællesreglementets indførelse i 1971 kan der kun ændres og opnås særregler efter tilslutning i FLUs Bestyrelse/DBU. Fra 2013 kræver visse ting (regler i Fælles Turneringer) godkendelse hos DBU – mens der er en række hjemler til, at den enkelte lokalunion selv kan fastsætte og ændre/udelade regler på en hel del områder.

Bilag

"Fælles Turneringsregler" - der jo også gælder for DBU København  - er vedhæftet en række bilag
Bilag 1 : Lokalunionernes områder
Bilag 2 : Reklameregulativ
Bilag 3 : Omkostningsgodtgørelse for dommere og linjedommere
Bilag 4 : Kampe med hold udenfor Lokalunionernes medlemskreds
Bilag 5 : Velgørenhedskampe og lignende
Bilag 6 : Henvendelser til DBU
Bilag 7 : Pokaler og medaljer
Bilag 8 : Udvisning af udskiftningsspiller i kampe med fri udskiftning
Bilag 9 : Dommerpåsætning
Bilag 10 : Retningslinjer for breddedommere