Kampens indberetning

VIII. Kampens indberetning

§ 39 Holdkort

1909-regel 19 : a) Begge spillende klubber skal umiddelbart efter afholdt kamp meddele KBUs bestyrelse resultatet på et af de dertil indrettede skemaer. På skemaerne over juniorkampe anføres spillernes fødselsdag og –år. Fra 1937 forår gælder det også drengekampe og fra 1950 også lilleputkampe - fra 1963 skal også Old Boys kampe have opgivet spillernes fødselsdag- og år.

Fra forår 1942 skal der ved en spillers første kamp i en halvsæson anføres hans licensnummer i rubrikken ”sidst spillet”.

Fra 1989 skal begge klubber efter miniput- og microputkampe indsende resultatkort – fra 1992 gælder det også kampe i Old Boys og ældre. Den arrangerende klub – hjemmeholdet – skal efter alle øvrige kampe indsende holdkort til KBUs kontor – og såvel resultatkort som holdkort skal være KBUs kontor i hænde senest kl. 10 den 3. hverdag efter spilledagen. Fra 1995 skal den arrangerende klub (hjemmeholdet) efter hver kamp indsende et af begge klubber underskrevet holdkort til KBUs kontor senest kl. 10 den 3. hverdag efter kampen – ellers kan klubben erklæres som taber af kampen. Ved kampe i Old Boys og ældre kræves ikke længere at der påføres navne og fødselsdato.

Fra 2014 bliver holdkortene gjort elektroniske og der indføres regler om, at alle spillere udover at være medlem af deres klub også skal være godkendt af Lokalunionen i dennes spillerregistrering i DBU-systemet. DBU København bestemmer samtidig, at der til alle kampe i Senior, Ældre, Ungdom samt U12 og U11 drenge skal udfyldes holdkort inden kampstart. Fra 2019 bliver også U12 og U11 pigerne omfattet af holdkort. Spillere afkrydset på holdkortet som udskiftere kan indtil 7 timer efter kampstart slettes fra holdkortet igen i tilfælde af, at de ikke er blevet benyttet i kampen. Fra 2018 gælder, at et hold automatisk taberdømmes, hvis det ikke har udfyldt holdkortet ved kampstart eller ikke anført spillere op til det fastsatte minimum for at kunne gennemføre kampen. Samtidig indføres fodboldpasset - og uden et aktiveret fodboldpasset (noget kun spilleren selv kan stå for) kan man ikke komme på holdkortet og derved ikke lovligt deltage i kampe i rækker, hvor der kræves udfyldt holdkort. Hold, der ikke udfylder holdkortet inden kampstart kan taberdømmes - det angives i stillingerne ved UMH (udehold taberdømt p.g.a. manglende holdkort) eller HMH (hjemmehold taberdømt p.g.a. manglende holdkort) eller UHMH (ude- og hjemmehold begge taberdømt p.g.a. manglende holdkort). Ved tekniske problemer skal DBU København underrettes senest førstkommende hverdag.

§ 40 Resultatindberetning

1909-regel 19 : a) Begge spillende klubber skal umiddelbart efter afholdt kamp meddele KBUs bestyrelse resultatet på et af de dertil indrettede skemaer. (Også kampe uden for turneringen bedes indberettet). b) KBU må bestemt forlange, at klubberne indsender disse skemaer, umiddelbart efter at kampene er bleven spillet.

I 1917 forår anføres, at dommeren straks efter kampen indberetter dens resultat på et af de dertil bestemte kort. Allerede 1917 efterår er man tilbage ved den oprindelige regel om, at det er klubberne, der skal indberette resultatet – for så fra 1918 endeligt at lægge sig fast på, at det er dommeren, der på de særlige kort skal indberette resultatet samtidig med, at begge klubber umiddelbart efter hver afholdt kamp skal meddele KBUs bestyrelse resultatet på et af dertil indrettede skemaer. Og fra efteråret 1919 er fristen sat til at skemaerne skal være indsendt senest tirsdagen efter kampen.

I 1910-pokalturneringens regler anføres, at begge klubber skal senest 2’den dagen efter hver afholdt kamp meddele KBUs bestyrelsen resultatet på et af de dertil særligt indrettede røde skemaer. Indsendes disse skemaer ikke rettidigt, ifalder den pågældende klub en bøde af 2 kr. i hvert enkelt tilfælde.

Fra 2000 er det muligt at indtaste resultatet per telefon – fristen er 3 hverdage, ellers idømmes bøde. Opnår klubben en acceptabel indtastnings-% kan klubben undlade at indsende holdkort hver gang og i stedet samle dem sammen for et halvår. Senere bestemmes, at resultatet skal indtastes på selve kampdagen – håndhæves især ved pokalkampe. Fra 2016 udgår telefonmuligheden - tilbage er nu via Kluboffice eller på DBUs App.

2016 bestemmes, at resultatet af en pokalkamp skal indberettes af hjemmeholdet på selve kampdagen (inden midnat) - sker det ikke, kan hjemmeholdet taberdømmes uanset resultatet på banen.

Ved tekniske problemer skal DBU København underrettes senest førstkommende hverdag.

§ 41 Advarsler og udvisninger

Med Fællesreglementets ikrafttræden 1971 optræder en regel, der alene omfatter dommerne. Det hedder som led i § 19, at såfremt dommeren undlader at indberette en udvisning til KBU senest 2 dage efter kampen, kan det medføre at dommeren slettes af dommerlisten. Denne sidste del er væk fra 1982.

Fra 1982 skal alle advarsler indberettes til KBU. De første år anføres, at 2 advarsler i samme turnering medfører normalt karantæne. Fra 1985 gælder, at 5 tildelte advarsler inden for hele turneringen udløser altid én spilledags karantæne uanset forseelsens art. Yderligere 3 advarsler udløser endnu én spilledags karantæne. Efterfølgende advarsler behandles individuelt. Fra 1989 skal advarsler ikke længere indberettes – for nu kan dommeren anvende tidsbegrænsede udvisninger på 10 minutter, og de skal ikke indberettes. En spiller kan dog kun få én 10 minutters udvisning i samme kamp (ved nr. 2 udløses udvisning). Udvisninger (rødt kort) skal fortsat indberettes.