Tennis i KBU

Da DBU stiftes i 1889 er der kun 2 klubber i Danmark, der dyrker tennis – KB og Esbjerg Tennisklub. Det laver man selvfølgelig ikke en selvstændig union for. Senere – inden KBU dannes – dukker tennissporten også op i AB, B 93 og HIK. Det får DBU på banen – de vedtager på foranledning af Postkontrollør Ludwig Sylow 4. oktober 1903 (nu er vi kort efter at KBU er stiftet) et protokollat, der siger : DBU finder det hensigtsmæssigt at udvide Unionens område med Lawn Tennis, og der arbejdes videre på denne sags realisation”. Et arbejde, Sylow satte sig selv i spidsen for – og allerede 14. maj 1904 optog DBU tennis som sit 3. store boldspil. 8. juni samme år bliver DBU optaget i The Lawn Tennis Association og udskriver i august 1904 det første Danmarksmesterskab i tennis – for herresingle. Hurtigt får Lawn Tennis en plads ved siden af fodbold og Cricket i KBUs love, som det bliver KBUs formål at fremme – det hedder i § 3, at som medlemmer af Unionen kan optages rene boldklubber, der spiller Kricket, Fodbold eller Tennis og i deres navn er betegnede som Boldklubber, såfremt de hører hjemme i Kjøbenhavn, Frederiksberg eller nærmeste omegn.

Lawn tennis er med i de love fra 1905, vi er i besiddelse af et eksemplar af.

Fra 1908 udskrives også DM for herredouble og klubhold for herrer – fra 1909 tillige for damesingle. Frem til 1913 sker der egentlig ikke så meget udover, at DBU afholder danske mesterskaber. KBU har ikke på noget tidspunkt afholdt københavnske mesterskaber. Egentlig handler det blot om at få afgjort, hvem der afholder de danske mesterskaber – det klares ved et par breve DBU og KBU imellem – I praksis går de på skift mellem AB, B 93 og KB. Provinsklubberne ser der ikke ud til at være samarbejde med. Men så i 1913 inviteres DBU til et møde i Paris 1. marts 1913 for at få dannet en international Tennis-konference – til dato havde DBU selv blot være medlem af det engelske forbund. Man finder en person til at deltage – den i London boende tidligere dansk mester Erik Larsen – og han deltager med succes. Han får Danmark optaget i Fédération Internationale de Lawn Tennis med 2 stemmer og oveni sikrer han sig, at Danmark kan afvikle de første verdensmesterskaber på overdækket bane i 1914. Hans udlæg for at repræsentere Danmark løber op i 5 pund, 15 shilling og 9 pence – som han selv skriver ”det var s’gu billigt sluppet, og jeg syntes, at jeg havde lov til med god appetit at fortære den middag, som Frankrig var så ”particuliérement heureuse” at byde på efter mødet. DBU betalte i hvert fald hans udlæg. På den baggrund bliver 2 repræsentanter 27. juni 1914 valgt ind i DBUs bestyrelse for tennis, - V. Hallager (AB) og T. Waagepetersen (B 93).

WM kommer nu ikke til Danmark – 1. verdenskrig kom i vejen. I stedet bliver det kun til danske mesterskaber. Man arbejder især på de indre linjer – tennis skulle jo gerne gøres landsdækkende. Kulminationen kommer 24. januar 1920, hvor man får vedtaget følgende tekst på DBUs Generalforsamling : Efter oprettelse af Dansk Lawn Tennis Forbund (D.L.T.F.), som er medlem af DBU, varetages alle Lawn Tennis sager af DLTF. Alle faglige Lawn Tennis spørgsmål afgøres definitivt af DLTF, mens andre sager kan appelleres til DBU, hvis kendelse er endelig. DBU forbeholder sig ret til hvert år at vælge 4 bestyrelsesmedlemmer til DLTF (2 fra København, 2 fra Provinsen), som samtidig sidder i DBUs bestyrelse og derved danner bindeled de to bestyrelser imellem. DBU indvilger også i at bevilge et årligt beløb til DLTF til hjælp til administration og sportslige opgaver. DLTF holder 3. april 1920 konstituerende møde. Hermed er Lawn Tennis sådan set ikke længere en formel del af KBU – deres KBU-deltagelse går fra slutningen af 1904 til starten af 1920. I december 1936 skilles DLTF officielt ud af DBU og bliver selvstændigt medlem af DIF – meget belejligt for DBU, for netop det år skete der en større forfatningsreform omkring DBU, dets bestyrelse og Lokalunionernes stilling i forhold til DBU.

KBU-mestre i tennis findes ikke – man klarede sig med DBUs danske mesterskaber. Lawn Tennis er stadig nævnt i KBUs love af 1950, som del af KBUs mulige medlemsklubber, men omtalen af Lawn Tennis-spilleregler er fjernet. Først da også Cricket går selvstændig i 1953 fjernes de sidste rester af Lawn Tennis i KBUs love.

Kilde : Dansk Boldspil Unions 50 års jubilæumsbog (1889-1939)