Plakater

Klubberne har haft behov for at kunne meddele hvor og hvornår samt mod hvem de spillede deres fodboldkampe. Det har de gjort med opslag centrale steder. I 1930erne dukker så de første trykte plakater op. Vi har i DBU København bevaret en brøkdel af disse plakater, - ligesom der rundt om i de københavnske klubhuse findes plakater fra tidligere hængt op. Det er dem, vi her har samlet og hvor det har været muligt knyttet kampens resultat og gerne et lille referat til også af begivenheden.

B 93 lægger for i 1935 med en trykt plakat, hvor Fritz Tarp er fotograferet i en for ham karakteristisk fodboldbevægelse. Samme plakat indleder det lille filmklip fra B 93s pokalfinale samme år mod HIK, der findes tilgængeligt. I 1937 får Frem tegnet en plakat, hvor en målmand – må man da håbe – flot klarer oppe i ”trekanten”. Det specielle ved den plakat er, at spilleren bærer Frems markspillers dragt og ikke en målmandsdragt. Plakaten er tegnet af Sven Brasch. Han indleder dermed en stribe af danske tegnere og kunstnere, der har leveret de gennemgående figurer, der tjener som blikfang og for mange et ”kært gensyn” og forventningens glæde. Sven Brasch er også manden bag plakaten for Stævnet mod Manchester United. Og ligeledes i 1937 tegner Knud Nellemose HIKs-matrix-plakat.

Vi har et ret stort antal plakater fra Dalgas’ kampe. De første er fra Besættelsestiden og uden tegnede eller fotograferede motiver. De er taget med for at vise, at det ikke kun er de helt store klubber, der formår at fremstille trykte plakater. Første gang i 1946 dukker en gennemgående tegning af en spiller i større tegnet format op på Dalgas-plakaten som ekstra blikfang. Vi har ikke kunnet identificere tegneren bag – men Dalgas-plakaterne er specielle derved, at man evner at iklæde spilleren forskellig spilledragt undervejs.

I 1947 skifter B 93 sin plakat ud – den affotograferede Fritz Tarp skulle erstattes. Derfor udskrev klubben en lille konkurrence og blandt de indkomne forslag kom to med til den endelige afgørelse. Det interessante er, at de begge var tegnet af den samme – Povl Kolind. Han var ikke selv B 93er, men derimod en meget kendt KB-spiller på det tidspunkt. Fra 1940erne findes en HIK-plakat, der formentlig er tegnet af Torben Valeur, der er kendt som en meget velrenommeret arkitekt og møbeldesigner.

Fra 1950erne har vi to plakater – begge tegnet af Kai Rich. Dels B 1903s og dels KFUMs. Vi ved også, at GVI har haft en plakat, der var tegnet af Franz Füchsel – en kopi af Lyngbys – og at B 93 til kampen 6. april 1974 præsenterede en plakat med tegning af Hans Qvist.

De omtalte plakattegnere har vi her forsøgt at tegne et lille portræt af

Sven Brasch

Sven Berthel Theodor Brasch (født 29. januar 1886 i Borup – død 9. februar 1970 i Glostrup) var en dansk plakattegner, der blev uddannet malersvend i 1906 og uddannede sig som tegner under ophold på skoler i München og Paris fra 1906 til 1914. I løbet af 1920’erne blev han en af samtidens markante vittighedstegnere og nød også international anerkendelse for sin særligt kraftfulde og kantede streg. Han udstillede bl.a. på Salon de Humoristes i Paris, og hans plakater rakte langt ud over hans egen tid. Udover at have tegnet Frems plakat tilbage i 1937 er blandt hans værker Flodhesteplakaten (for København Zoo) og Fy og Bi. Som tegner af reklameplakater var han pioner herhjemme – og var sin samtids mest markante og internationalt anerkendte danske plakatkunstner. Han er blevet kaldt plakatens mester p.g.a. sin særligt elegante og raffinerede streg. I alt stod han bag omkring 1.000 plakater. Han kendes også for sine tegninger til Svikmøllen. 

Povl Kolind

Idrætsbladet angiver 18. august 1947, at B 93s nye plakat er tegnet af KBeren Povl Kolind. Povl Kolind er i KBs 125 års jubilæumsbog placeret på en delt 92. plads blandt KBs top 100 spillere, hvad angår kampe på KBs 1. hold (FCK ikke medregnet) sammen med Svend Aage Remtoft og Axel Pilmark. Alle 3 har spillet 85 kampe. Povl Kolind angives her som angriber. B 93s hjemmeside har en præsentation af klubbens medlemsblade. Her fremgår af august 1947-nummeret : Divisionsholdet havde fået en ny plakat, som man forventede at tage i brug i efteråret, når lageret af den gamle var opbrugt. Den nye plakat viser en spiller, der header mod mål, hvor en målmandsskygge kaster sig efter bolden oppe i trekanten. Blandt flere forslag fra forskellige tegnere kom det endelige valg til at stå mellem to udkast, der begge var indleveret af den kendte fodboldspiller fra KB, Povl Kolind.

Knud Nellemose

Knud Nellemose (født 1908 - død 1997) begyndte sin karriere som bladtegner og sportsjournalist, men det er især karrieren som billedhugger han er kendt i eftertiden for. Motiver fra sportens verden kom naturligt til at optage ham – og det harmonerer meget godt med, at han er tegneren bag HIKs matrix-plakat – signeret og tegnet 1937. Han har udført en lang række skulpturer af sportsfolk, ofte i stærk bevægelse, både i lille og i stort format. I skulpturer med flere agerende personer arbejder han yderst bevidst med de rytmiske muligheder, der ligger i arme og bens bevægelser, i deres sam- og modspil. Knud Nellemose er også kendt for at være medarrangør af en kamp 16. maj 1945 mellem ”Danske sabotører” – sammensat af fodboldspillere fra ”Holger Danske” og Bopa – og engelske faldskærmssoldater i Idrætsparken. (Se kort historie nr. 113 under ”Gode Historier”)

Kai Rich

Kai Rich (født 8. januar 1910 i København – død 5. april 1981 i København) var en dansk autodidakt tegner, der allerede som 20-årig leverede illustrationer til aviser og gik ind i reklamebranchen med etiketter, brochurer m.v. Under besættelsen tegnede han omslag og illustrationer til bøger i en spinkel, men levende og præcis streg. Efter krigen blev han en fremtrædende eksponent for den nye humoristiske plakatkunst i 1950erne og 1960erne. Rich skabte slagkraftig reklame for sociale og humanitære emner i farvestærke plakater med en geometrisk abstraktion og dynamik. I det mindre format tegnede han etiketter for produkter indenfor mad og drikke med en fin fornemmelse for de enkelte produkters beskaffenhed. Flere af hans plakater havde en humoristisk undertone, der gjorde dem populære i samtiden.

Hans Ovist

Hans Qvist (født 22. december 1922 i Faaborg – død 14. november 1983) var en dansk vittighedstegner. Efter studentereksamen fra Nyborg Gymnasium flyttede han til København for at begynde på jurastudiet. Han kom dog aldrig rigtigt i gang, og efter en kort tid med kontorarbejde blev han efter to år reklametegner ved Akademiet for fri og merkantil kunst. I midten af 1950erme blev Hans Qvist ansat som vittighedstegner på Franz Füchsels tegnestue. Først på deltid, men snart indgik de to et tæt samarbejde. I 1958 slog de sig sammen med kollegaen Flemming Holbek. De tre lavede den ugentlige spalte ”Lige et øjeblik” i Ekstra Bladet. De holdt sammen i omkring ti år, hvorefter Füchsel flyttede til Faaborg. De to andre fortsatte samarbejdet til Holbeks død i 1972. Derefter indrettede Qvist tegnestue på sin privatadresse. Mest kendt er hans stripserie ”Skrækkelige Olfert”, som debuterede i ugebladet Hjemmet 7. januar 1958. Hans Qvist var far til fodboldlandsholdsmålmand Ole Qvist fra KB.

Franz Füchsel

Franz Füchsel (født 16. september 1927 i Skærbæk, Sønderjylland – død 3. februar 2017) var en dansk tegner. I sine sidste år boede han i Nyborg. Professionel tegner siden 1946 med både vittighedstegninger bl.a. under overskriften Aprospos, og med striber. Han var en del af Muhammedtegnerne i 2005. Füchsel delte i en periode tegnestue med Hans Qvist og Fleming Holbek. Han arbejdede bl.a. for Billed Bladet, Ekstra Bladet, Fyns Stiftstidende, FDMs blad Motor og på Hjemmet, hvor han var fra 1980 til 2005, men som han ikke kunne dy sig for at genoptage samarbejdet med, da han begyndte på en ny stribe, Hjemmets Naboer i 2009. Füchsel skrev også revytekster, var maler og tidligere TV-vært.