Formænd, Bestyrelse og sekretariat

Ledelsen af KBU består af Det årlige Repræsentantskabsmøde, hvor hver medlemsklub har 1-flere stemmer alt efter deres størrelse og medlemstilhør gennem årene. KBUs love har ofte beskæftiget sig med det tema - hvor mange stemmer skal den enkelte klub have og er der i øvrigt begrænsninger. Det er alt sammen beskrevet i afsnittet "KBUs Love".

I det daglige er det Bestyrelsen og ikke mindst Sekretariatet og dets leder, der træder i karakter.

KBUs formænd er listet i kronologisk rækkefølge - Bestyrelsesmedlemmer i alfabetisk orden. Der er også blevet plads til at liste Sekretariatets leder gennem årene.