T

Team - se også One Team

Team Semler - se Semler

Tårnby – se også AB Tårnby

Tåsingegade – se DRK Tåsingegade