SIF 50 år

Skovshoved Idrætsforening 50 år 1909-1959

Jubilæumsskriftet indledes med en interessant tidstavle (har markeret fodboldrelevante med *)
1909 SIF stiftes som fodboldklub*
1915 SIF lukkes ned*
1917 SIF genåbnes*
1917 Banen på Hyldegårdsvej indvies*
1921 SIF træder ind i SBU*
1911 Det nuværende anlæg på Krøyersvej indvies*
1924 Idrætshuset opføres
1914 Tennis startes
1925 Badminton startes
1925 Skydning startes
1930 SIF skifter fra SBU til KBU*
1934 Det første SIF blad udkommer
1935 Tennisbanerne i Klampenborg indvies
1935 Hockey startes
1938 Roning startes
1943 Roning bliver en selvstændig forening
1951 Hockey nedlægges

Beskrivelsen af de første år læner sig naturligt op ad beskrivelsen i 25 års jubilæumsskriftet. Supplerende oplyses her i 50 års jubilæumsskriftet,

At der inden SIF startes var spillet fodbold ikke mindst som dyster mellem de, der boede på nordbakkerne, mod de, der boede på sydbakkerne. Disse kampe startede på stejlepladsen – men flyttes hurtigt til markerne ved Damgården.
At Magne Kjems først retter henvendelse til Skovshoved Skoles leder, overlærer Rasmussen, for at få hans accept af, at SIF kan benytte den lille skolebane, før man går til Kommunen for at få deres accept.
At initiativtagerne til at stifte SIF er Volmer Rude, Kaj Winsløw (hvis far var pedel ved skolen) og Leon Larsen
At den første træner Sven V. Knudsen senere gik i AB, kom på landsholdet og blev leder i AB
At SIF hurtigt blev et stærkt hold ved tilgang af Sven Knudsen, Alf Olsen og Christian Grøthan
At man om vinteren holdt formen ved lige ved gymnastik ledet af Magne Kjems, der ligeledes arrangerede foredrag ofte med lysbilleder, sang og oplæsning
At disse indendørs aktiviteter blev afholdt i den gamle skole på Teglgårdsvej, der udover overlærerens embedsbolig rummede 2 forsamlingssale, som Gentofte Kommune stod for udlejningen af. Den ene blev også benyttet som kirkesal, for Skovshoved Kirke var endnu ikke opført
At retssagen mod Præsten om de ærekrænkende ord rettet mod SIF også omfattede Menighedsrådet
At der opstod en særlig episode omkring SIFs 1- hold – der gik under navnet ”Hellerup’erne”, som var utilfredse med spilleudvalgsformand Robert Thomsen. De valgte før en kamp mod Helsinge at stille det ultimatum at enten trådte Robert Thomsen fra eller også meldte de sig ud – enden blev at de meldte sig ud på stedet og trådte uden for hegnet for at se ydmygelsen, når det ekspres indkaldte 2. hold skulle tæskes af Helsinge. Men det lykkes Robert med hjælp fra 2 ”overløbere” Christian Grøthan og Kaj Winsløw fra 1. holdet at vinde kampen 10-0. De udvandrede spillede dannede derefter klubben Thalia.
At i starten klædte udehold om under halvtagene i skolegården inden man fik Gentofte Kommune til med et snævert flertal i Sognerådet at bevilge opførelse af en pavillon i sommeren 1911, som SIF lejer for 125 kr. årlig
At man ansøger Gentofte Kommune om at få anlagt en større fodboldbane end den lille skolebane. Kommunen siger ja og anlægger den på den anden side af Korsgårdsvej. SIF stiger hurtigt i medlemstal - er i 1912 oppe på 150.
At Stefan Rasmussen kommer til fra Frem, hvem han har repræsenteret ved OL i 1906. Bliver en markant spiller, formand og senere første æresmedlem.
At SIF er en af foregangsklubberne bag stiftelsen af Nordre Birk Boldspil Union
At SIF lukker sig selv ned i vinteren 1915 efter at have måtte forlade sin gode bane, der inddrages af militæret, og derfor måtte flytte tilbage til den minimale og dårlige skolebane. Mange var stoppet af den årsag og havde meldt sig i Veto, der lå i Hellerup.

Oversigter :
Æresmedlemmer

Foto :
Markante holdfotos af 1.- hold

https://web.archive.org/web/20170722180948/http://www.skovserhistorie.dk/billeder/50-aars-jubilaeumshaefte/