SIF 25 år

Skovshoved Idrætsforening – Klubbladet med jubilæumsnummer 25 års jubilæum 9. juni (1909-34)
Redaktør : Robert Thomsen

Jubilæumsskriftet indledes af Volmer Rude, der var SIFs første formand og en af stifterne. Han beretter om klubbens start, at de var en gruppe unge lømler, der havde fået anskaffet en gammel brugt fodbold for få penge. En anden kilde beretter fra de gamle dage, at bolden var købt efter at hver spiller havde indskudt 25 øre – at den hurtigt gik i stykker og blev repareret ved at stoppe den med græs. Med den spillede de i starten på Teglgårdsvej, senere på Damgårdens jorder. Her dukkede forpagter Brasen op og bemægtigede sig fodbolden. De unge udpegede malerlærling Volmer Rude som ham, der skulle kontakte forpagteren for om muligt at få udleveret bolden igen. Han har heldet med sig – indgår det kompromis, at man så ikke længere vil spille på Damgårdens marker. Viceskoleinspektør Magne Kjems har hørt om episoden, kontakter de unge og opfordrer dem til at skrive en ansøgning til Gentofte Kommune om at få lov til at spille på Skovshoveds skoles bane. Banen betegnes som ret lille – nærmest helt uden græs, men i stedet godt med grus og småsten. Kommunens tilsagn kom hurtigt. De unge mødes så og vælger Volmer til første formand. Generalforsamlingen er holdt i en af den gamle skoles to fællessale. Det kommer Pressen for øre – under overskriften ”vandalisering af skolens kirkesal” kunne man læse, at en præst ved navn Boech havde fået tilladelse til at låne samme sal som kirkesal. De unge havde fået tilladelsen til at låne salen hos Kommunen. Det syntes præsten var en skandale og han beskyldte SIF for at have ødelagt en del. Præsten brugte ord som ”ødelæggelsens vederstyggelighed” og ”utugtige tegninger”. SIF beslutter sig for at sagsøge præsten for ærekrænkende udtalelser og ved hjælp af gode borgere samles midler ind til den udgift. Dommen blev, at udtrykkene mortificeres og Præsten idømmes en mindre bøde. Mens SIF frikendes.

Det lykkes SIF at tiltrække gode spillere som Alf Olsen (Den Hvide Flip) og Svend Knudsen (Svend Spejder), hvor sidstnævnte tager sig af træningen. Første kamp spilles hjemme på skolebanen mod Tårbæk og vindes med hele 18-0. Det lykkes SIF at få kommunen til at opføre en lille pavillon mellem kommuneskolens legeplads og sportspladsen – budgetteret til 2.000 kr. og tegnet af arkitekt Norup - mod at SIF betaler en mindre leje. Den rummer 2 omklædningsrum – 1 til herrer og 1 til damer – begge med bad og wc. Således beskriver Aftenposten 28. april 1911 herligheden.

Endelig i 1913 fik man en rigtig bane. Men så kommer 1. verdenskrig og banen inddrages af militæret, der opfører barakker på den – nogle der senere overgår til at være husvildebarakker. Så må man tilbage til den lille skolebane igen, hvor man er frem til 1918, hvor man lejer en græsmark ved Hyldegårdsvej. Især lokalopgørene mod Tårbæk trækker folk af huse - med tilråb, piften og flittig brug af skralder følger publikum med. Også pokalstævner er meget populære.

10. september 1922 rykker man ind på det nuværende anlæg på Krøyersvej. Kommunen har anlagt banen – men god er den nu ikke. Indvielseskampen er mod HIK og den vinder SIF 3-1. Samme dag indvies en ny klubfane og der rejses et klubhus ved banen. SIF kommer med i SBU og når ret hurtigt til tops – bliver Sjællandsmestre og senere Provinsmestre. Men SIF mødes med jalousi når de gæster modstanderne ude på Sjælland. Der fortælles bl.a. at tilskuerne pifter dækkene på de biler, der bragte SIF frem. Så SIF søger ind i KBU, hvor man kommer med fra 1929 i A-rækken. SIF taber den første kamp her 0-2 til Sylvia, men rykker allerede året efter op i Mesterrækken.

SIF tager tennis med fra 1924, da man overtager Krøyersvej – i starten 3 baner, fra 1926 udvidet med 2 mere. 1927 optages SIF i Sjællands Lawn Tennis Union. 1928 etableres opvisningsbanen for tennis – en rød særlig god, vandsugende bane. 1932 opfører SIF den første kombinerede tennis/badmintonhal i Danmark. 1934 anlægger man i SIF den første grassphalte bane (en grøn bane, der kan benyttes i al slags vejr og hele året) i Danmark.

25 års jubilæet fejres over en uge 3.-10. juni 1934 startende med en jubilæumskamp mod Kamraterna Kristianstad .

Oversigter :
Tidligere formand og æresmedlem Stefan Rasmussen
Nuværende formand Louis Malmberg
Tennisformænd
Æresmedlem J.M. MacCallum

Foto :
Volmer Rude
Provinsmestre 1927 – holdfoto
Afdelingsformænd/Bestyrelse 1934
Klubhus 1924

Jubilæumsskriftet kan læses her :
https://web.archive.org/web/20170722182558/http://www.skovserhistorie.dk/billeder/25-aars-jubilaeumshaefte/