Boldklubben Sion

DBU K.png

Stiftet
25. oktober 1972

Bedste herrehold
1983-84 :
C-rækken
1979-1982 :
B-rækken
1974-78 :
A-rækken
1973 :
B-rækken

Spilledragt
Rød trøje samt sorte shorts - undervejs optræder 2 sorte tværstriber, senere skråstriber på trøjen

Med hos KBU
1973-84

Spillested
Kløvermarken

Rækkevinder
1973 :
B-række Ia

Sion fremsender sin ansøgning om at blive optaget som KBU-medlem 28. november 1972 underskrevet af Ole Hansen, 2200 København N - klubbens formand. Sion (et par steder staves klubben tilmed Zion) søger om at blive optaget som medlem i KBU med virkning fra sæsonen 1972/73. Ansøgningen bilagt klubbens love samt liste over klubbens aktuelle seniorspillere (23) og ungdomsspillere (12) - listen findes hos KBU. Det  går dog ikke glat igennem. Heimdals formand udtaler på KBUs Generalforsamling, at han har hørt, at der var tale om en tidligere klub under navnet Odin i DAI, der skulle være smidt ud herfra. Han ville gerne have, at man sikrede sig, at der ikke var tale om de selvsamme spillere. Olympias formand kunne supplere med, at han havde kendskab til Odin-spillere, der havde øvet vold mod dommer og modpart, hvorefter de andre klubber i DAI havde nægtet at spille mod Odin og DAI havde idømt Odin karantæne fra og med 11. oktober 1972 og hele 1973. KBUs formand kommenterede forholdet – der figurerede ikke nogle af disse spillere efter oplysning fra DAI. DAI havde nemlig 15. november fremsendt en liste over Odins spillere og ledere, så KBU kunne "krydse" med Sions fremsendte liste (også denne liste findes hos KBU). Kom der nye spillere til, ville man forespørge DAI. Herefter skred man til skriftlig afstemning, der gav 35 stemmer for optagelse som ekstraordinært medlem, 32 imod og 39 blanke.

Sion starter sin KBU-tilværelse i 1973 med 2 seniorhold og et juniorhold. Kontaktperson er Jørgen Nilsson. Hjemmebane er Kløvermarken. Første KBU-kamp er 1. april 1973 ude mod Slavija – første hjemmekamp 8. april mod AB 70.

Sion slutter sin KBU-karriere med udgangen af 1984 – her er man 2 seniorhold, der har spillet sine hjemmekampe på Kløvermarken. Sidste kontaktperson er Ole Blom, 2100 Ø.

Sion er i første omgang navnet på en jebusittisk borg i Det Hellige Land - senere betegnelsen for Tempelhøjen ved Jerusalem før det bliver betegnelsen for hele Jerusalem.