Vigerslev Gymnastik og Idræts Forening Pioneren

DBU K.png

Stiftet
10. april 1931

Bedste herrehold
1967 :
B-rækken
1965-66 :
Mellemrækken
1963-64 :
A-rækken
1958-1962 :
B-rækken
1955/56-56/57 :
C-rækken
1952/53-54/55 :
B-rækken
1950/51-51/52 :
C-rækken
1947/48-49/50 :
B-rækken
1945/46-46/47 :
C-række I

Spilledragt
Hvid trøje samt sorte shorts med hvid stribe

Med hos KBU
1945/46-1967

Spillesteder
Vigerslevparken (ved Flaskekroen)
Valby Idrætspark

Rækkevindere
1967 :
B-række IV a
1962 :
B-række Ia
1953/54 :
Lilleput 1 Cc
1952/53 :
Junior 1 Da
1952/53 :
Lilleput 1 Da
1951/52 :
Lilleput 2 Da

Videreføres som BK Pioneren - et navn det optræder under også inden.

Pastor K. Keiding samlede – på restauration Gammel Østensgaard, Vigerslevvej 281 (indehaverne beskrev den selv som ”hyggelig gammel have og restaurationslokale”, hvilket vist ikke var helt i overensstemmelse med virkeligheden, men det var en Afholdsrestauration !) – en flok unge venner for at stifte Vigerslev Gymnastik & Idrætsforening Pioneren (VGIF Pioneren). Klubben blev en realitet 10. april 1931 – udover Keiding var medstifterne bl.a. Arne Sørensen, Vagn Christensen og Holt Nielsen (blev første formand). I starten var foreningen underlagt Roskilde Gymnastik & Idrætsforeninger og havde fodbold, håndbold, gymnastik og atletik på programmet.

Klubben benytter en bane i Vigerslevparken, hvor Flaskekroen tidligere har ligget - et område som bønderne fra Vigerslev og Hvidovre efter sigende skal have kæmpet om retten til tilbage i 1772. Flaskekroen eksisterer et stykke op i 1900-tallet, og først i 1961-63 inddrages kroens areal i Vigerslevparken. Klubben melder sig i DAI, hvor man deltager til og med foråret 1945, hvor man så søger ind i KBU. Sidste kontaktperson hos DAI er Arne Sørensen, og samme person bliver også første kontaktperson i KBU. Helt frem til starten af 50erne klædte man om i en bunker på den anden side af Vigerslevvej. Da Besættelsen endte, besluttede man kun at beholde fodbold, og i 1946 meldte man sig ind i KBU. Ungdom tog hurtigt førerkasketten – f.eks. blev Leif Sørensen formand i en alder af 16 ! Pioneren træder ind i KBUs turnering med virkning fra sæsonen 1945/46 – og lægger ud med 2 seniorhold og et enkelt ungdomshold. Hjemmebane er Valby Idrætspark, og klubbens første kontaktperson er Hr. Arne Sørensen, Vigerslevvej 295, Valby. Den første KBU-kamp er hjemme 2. september 1945 mod Vebro  – og den taber man 2-4.

1. maj 1954 ansøger klubben om helt eller delvis tilskud til opførelse af omklædningslokaler. Klubben har på daværende tidspunkt tilladelse til at benytte boldbanerne i Vigerslevparkens sydlige ende, ud mod Gammel Køge Landevej. Der findes ingen lokaler i området, der kan stilles til rådighed for klubbens medlemmer, og ingen kan tilsyneladende give klubben tilladelse til selv at opføre et klubhus/omklædningsrum. 23. juli 1954 afvises ansøgningen af Københavns Magistrat, og klubben henvises til at søge bistand hos Københavns Idrætspark. I Vigerslevparken opstod senere Folehavens IK – som man går sammen med i 1967, hvor man så antager navnet BK Pioneren.

Pionerer er betegnelsen for særlig initiativrige og foretagsomme personer - foregangspersoner.

Jubilæumsbøger
(findes hos DBU København)

Pioneren - 75 år