KB 125 år

Kjøbenhavns Boldklub – 125 år - 1876-2001
Af Allan Mylius Thomsen

Resume :
1. Der indledes med et historisk rids af Danmarks og især Københavns udvikling frem til 1876 – det år, hvor KB stiftes. I 1857 udskilles Frederiksberg fra et sogneforstanderskab med Hvidovre. På den sportslige side begynder sportsinteressen at spire hos de københavnske borgere – især på fælledarealerne uden for voldene. I første omgang er det langbold – evt. stik- og rundbold. Efter sigende nogle boldspil med aner i Skandinavien i vikingetiden. Men ellers er det især dannelsen af Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger som opfølgen på uvisheden om en kommende konflikt med Hertugdømmerne, der sætter skub i interessen for at indøve sportslige færdigheder og dyrke legemsøvelser.


2. KB stiftes 26/4 1876 i Bogtrykker F.V. Levisons hjem i Snaregade 10 – de 3 øvrige stiftere er Kasserer August Nielsen (ansat på Tuborg), Grosserer Georg Møller og Grosserer E. Semler. I alt deltog ca. 10 i mødet. Levison bliver valgt som første formand. I starten skulle man balloteres – anbefales af et medlem og herefter godkendes af ¾ på et optagelsesmøde – og derefter indbetale indskud på 1 kr. Dertil kom krav om at anskaffe sig en korrekt spillerdragt. I starten er langbold eneste dyrkede idræt – og der var mødepligt (ellers bøde) til arrangementer og træning, hvor afbud dog var muligt. De første år havde man ingen at spille mod – så man arrangerede ”Præmieboldspil”, hvor de dygtigste af deltagerne fik præmier. Fodbold kommer til i 1878. Forinden eksisterer der en ”Fotball Club”, der også spillede på Blegdamsfælleden – og det er denne club, der samlet melder sig ind i KB og opretter fodboldafdelingen her. I starten er det snarere en blanding af fodbold og rugby, og bl.a. kunne man variere antallet af spillere per hold efter forholdene. Man spillede i lange hvide bukser, langærmede trøjer og kasket – og der var en dommer til stede. Første fodboldkamp er 7. september 1879, hvor man spiller på Eremitagesletten som opvisning. Den første egentlige kamp er 16. december 1883 på Rosenborg Eksercerplads mellem KB junior og Birkerød Kostskole (ender 3-0 til Birkerød). Senere sender formand Frederik Joachim August Markmann cirkulære rundt til skolerne med opfordring til eleverne om at deltage i boldspillet i KB – så i 1881 har KB en ungdomsafdeling på 50. Markmann sørger for, at Kjøbenhavns Cricket Klub optages kollektivt i KB. Markmann stifter ”Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisitter” (1883), oversætter fodboldreglerne fra engelsk til dansk (1887) og er initiativtager til DBU (1889 – blev 1. formand). Selv om man med vore dages øjne var yderst tækkeligt klædt på i sit sportstøj kunne man alligevel opleve at blive anholdt for krænkelse af den offentlige blufærdighed. KB arrangerer sammen med det stigende antal andre fodboldklubber på Fælleden ”Medalje Fodbold Konkurrencen” i 1888 – som KB selv vinder ret suverænt. Samme år får man lejlighed til at præsentere fodbold ved Den store Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Tivoli.

3. Der er en beskrivelse af langboldsporten i KB – bl.a. af konkurrencen fra Hermes.

4 og 5. Fulgt op af afsnit om cricket og tennis.

6. KBs logo får sit eget afsnit – tegnet af Thorvald Bindesbøll ca. 1900. Samme Bindesbøll skulle efter sigende have tegnet DBUs første logo. Rygtet siger, at brygger Jacobsen, Carlsberg betalte regningen for KBs logo.

7. KB lejer 7. juli 1893 ca. 3 tønder land ved Forchhammervej/Rosenørns Alle. Reelt var der tale om et stykke af marken til Christian IVs Ladegård fra 1619. Det pudsige er, at arealet ejedes af Københavns Kommune, selvom det lå i Frederiksberg. Det får hurtigt øgenavnet Granen (måske en undersættelse af det engelske the ground). Senere kaldt banen ved Steenstrups Alle. Pengene til anlæggelse af baner m.v. fik man ved tegning af kautionsbeviser. Indviet 7/10 1894 med KB-AB (kamptid 30 min.) 1-0. Senere, 5. maj 1910, spiller Danmark sin første hjemmelandskamp Danmark-England på Granen for 8.000 tilskuere. 1904 stifter KB sammen med B 93 Stævnet. Et par år senere er der striden i KBU, der fører til udelukkelse af KBs 1. hold. Granen må forlades i 1925 – man flytter ind på Peter Bangsvej, som man havde købt året før – små 11 tønder land. De første baner tages i brug 10. april 1928. Øgenavnet på det nye blev ”Blommelunden”.

8. En KBer – målmand Eigil Nielsen – etablerer produktion af kvalitetsfodbolde under navnet Select. Første gang man spiller landskamp med en Select-bold er Danmark-Sverige i 1951, hvor Eigil selv vogter målet. Forinden sørgede han for, at Paven velsignede boldene. Danmark vandt 3-1. En af paverne – polskfødte Johannes Paul - havde selv været fodboldmålmand.

9. KB er blandt initiativtagerne til stiftelsen af Divisionsforeningen – stiftet i KB-Hallen 2/2 1969 af 14 klubber (alle nævnt s. 65).

10. Fodbold-sæsonerne 1976-99 har fået sit eget ret så udførlige afsnit. KB indfører halvprofessionalisme ¼ 1988 – første ansatte er Mads Øland hentet i Viborg. Og efter en kort overgang at have spillet sine divisionskampe på Frederiksberg Stadion, indgik man i FCK med virkning fra efteråret 1992. Sidste divisionskamp som KB spilles 17/11 1991 på Frederiksberg Stadion mod B 1913 (1-2 taber man). FCKs første sæsoner beskrives ret intensivt med omtale af trænere, sponsorer, spillere, resultater m.v.

11. KB har 2 gange arvet millioner efter sine medlemmer. I 1983 arvede man 3 millioner kr. efter Jens Peter Gunnar Jensen + et sommerhus på et senere tidspunkt – disse penge skal anvendes som forskønnelse af anlægget. I 1998 arves 1,8 millioner kr. – anvendes i fodbold-ungdom.

Andre idrætsgrene
Udover langbold, cricket og tennis dyrker man en overgang bandy – tilmed med blandede hold af kvinder og mænd. Senere opretter Nils Middelboe en atletikafdeling.

Banesteder :
Blegdamsfælled – rekvisitterne opbevarede man i en høkerforretning i Fredensgade. Senere flyttes rekvisitterne til en beværtning på Blegdamsvej, hvorefter man anskaffer en lille 2-værelses lejlighed på Lille Blegdamsvej 11 til omklædning og som klublokale.
Rosenborg Eksercerplads : fra 1879 supplerer det Blegdamsvej
Sankt Marcus Alle : Fra 1893 flytter fodbold, cricket og tennis hertil – fik tilnavnet GRANEN. I starten uden klublokaler – så man fik ”stamrestauranter”. Granen måtte forlades i 1925
Genforeningspladsen : Her spiller man 1925-1928 med ”uhyggelige” omklædningsrum
Peter Bangs Vej – her indvier Christian X 22/4 1938 KB-hal med tilhørende boldbaner. Grunden købt i 1924 – først 1928 spilles ud med 2 små huse, 1 knoldet fodboldbane og 8 halvgode tennisbaner

Lister :
Danske mesterskaber vundet af KBere
KBere som deltagere ved OL
A-landsholdspillere
Flest kampe for KB og FCK
KBere i udenlandske klubber
Æresmedlemmer og DIFs ærestegn
Formænd
Medlemstal 1975-2000

Fotos :
Snaregade 10 (s. 16)
Blegdamsfælleden med langbold (s. 16)
Første fodboldkamp på Erimitagen (s. 23)
Lille Blegdamsvej (nu Guldbergsgade) (s. 26)
Granen i 1909 (s. 38+40+45)
Peter Bangs Vej i 1924 (s. 50+52)
Baderum i KB-hallen (s. 56) + Swimmingpool (s. 58)