I

IK 99 - se B 99 samt se Atletiklubberne under Andre Boldspil Unioner

IKFS - se Sundby Boldspil Union under Andre Boldspilunioner

Italia – se Sport Italia