Boldklubben Hekla

Hekla.png

Stiftet
6. juni 1926

Bedste herrehold
se underside

Spillesteder
se underside

Rækkevindere
se underside

Ungdom i Fællesrækker
2020 efterår :
U14 piger Liga 1, nr. 2
2019 efterår :
U13 piger 8M Liga, nr. 2

Med hos DBU København
1934/35 til nu

Bedste kvindehold
se underside

Spilledragt
se underside

Futsalvinder
2016/17
Herre Serie 2

Hekla stiller fælleshold med B 1908 i U15 drenge foråret 2014.

Klubben blev startet af ”nogle gæve gutter” fra Bryggen (Islands Brygge) i sommeren 1926 – helt nøjagtig 6. juni 1926. Navnet tog man efter Islands største og mest kendte vulkan, Hekla som konsekvens af tilhøret til Islands Brygge. BRYGGENS NYHEDER kan 15. september 1926 oplyse, at Bryggen har fået egen sportsforening – døbt Hekla. Klubben starter med gymnastik + boldspil og optager som medlemmer alle over 12 år. Stiftelsen er sket 9. juli. Gymnastik foregår på Sundholmsvejens Skole. Første formand Hans Jensen, Egilsgade 40, I. Bladet følger de første begivenheder i klubben i sine efterfølgende numre, der kommer hver "halvmåned". 1. oktober 1926 oplyses, at Hekla afholder sit første efterårsbal og spiller desuden kamp i Ballerup (vinder 3-2). 1. februar 1927 afholder Hekla halvårs generalforsamling i Cafe Blaa Taarn, hvor formand Hans Jensen genvælges, mens der vælges ny næstformand – for den afgåede glimrer alt for ofte ved sit fravær.

Opraab fra Boldklubben "Hekla"
Da vi, for at skaffe de nødvendige Midler til Anlæggelse af vor Bane paa det af os af Københavns Kommandant velvilligst overdragne Areal paa Artillerivej, stort 35000 ¤alen, endnu mangler nogle Garantier, da den nødvendige Sum kr. 3000, kan laanes i Amagerbanken ved velvilligst Støtte fra Hr. Bankbestyrer Madsens Side paa meget favorable Vilkaar til Boldklubben "Hekla". Da hver Garant kun skal indestaa for kr. 100, beder vi Dem venligst støtte os i denne Sag enten som Garant eller med et kontant Beløb i denne for Bryggens Ungdom vigtige Sag. Medlemstallet er for Øjeblikket ca. 200, og det laante Beløb til Banen afdrages kvartalsvis med kr. 200 og er altsaa fuldt afviklet inden 6 aar. Saafremt De mener at kunne støtte os i ovenstaaende, beder vi Dem venligst henvende Dem til Amager Posten, Kontor, Gunløgsgade 21. (Annonce i Amager Posten marts 1927)

Bryggen Nyheder oplyser 15. april 1927, at Hekla har fået overladt et stort rum på Artillerivejens Kasernes grund til omklædning + opbevaring af rekvisitter. Man træner her tirsdag + torsdag kl. 6. Holdopstillinger til kampe slås op i Heklas skab i Njalsgade 32. 1. august 1927 følger bladet op med at annoncere, at Hekla planlægger at udvide med håndbold, cricket og bordtennis. Måneden efter oplyser bladet, at Hekla har lokaler i Verster Voldgade 151 og deltager i Småklubbernes Sammenslutnings turneringer. 1. december 1927 følges op med, at Hekla spiller nu i Lejren (Faste Batteri).

Socialdemokraten har enkelte omtaler af Hekla i de tidligste år. 24. oktober 1926 meddeler bladet, at Hekla deltager i Fyllas stævne på Amager Fælled og taber 1-4 til Sundby. 22. maj 1927 berettes, at Hekla på Amager Fælled dyster mod Alliance og vinder 4-1 efter 2-0 ved halvleg. Året efter skriver Socialdemokraten 29. april 1928, at Hekla spillede på den indhegnede lejrbane på Amager.

Klubben træder først ind i KBU i 1934/35-sæsonen. Den formelle ansøgning er fra 5. april 1934 og her oplyser man, at man aldrig tidligere har stået i nogen union (her angiver man at være startet i juli 1926 !!). Man angiver, at man har sit hjemsted og virkefelt på Islands Brygge, og at man er ca. 70 aktive og 30 passive medlemmer.  Ansøgningen er underskrevet af Harry B. Nielsen, Gunløgsgade 23, I tv med titel af sekretær. I starten spillede man på Amager Fælled, senere på militærets arealer bag Artellerivejens kaserne.

19. august 1934 taber HEKLA på hjemmebanen ved Sundholmsvej 1-5 til Amager Kammeraterne i sin første KBU-kamp. Også 9. september 1934 taber Hekla - 1-9 til Dragør på hjemmebane, - men her noterer Socialdemokraten målscoreren som Walter Wagner. Først 14. oktober 1934 tager Hekla sin første KBU-sejr ved at besejre Scott 4-2.

Klubben angiver senere selv i et brev til Krigsministeriet i 1948, at man i begyndelsen af 1930erne havde tilladelse til at benytte en bane her i ca. 5 år, men at man måtte flytte for at give plads til opførelsen af Postvæsenets garager. Derfra flyttede man til Flyvepladsen Kløvermarken, hvorfra man måtte fjerne sig p.g.a. Besættelsen og den medfølgende opførelse af flygtningebarakker. Man fik frem til tidligt i 1950erne tilladelse til at benytte Havnevæsenets bane på Islands Brygge. Anlæggelsen af denne bane er omtalt i dette filmklip

https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/arealer-pa-islands-brygge-opdyrkes

Så gik turen i 1952 atter til Kløvermarken, hvor man fik en enkelt fodboldbane samt adgang til omklædningsrum nr. 8. Langt de fleste af klubbens medlemmer kom igennem de første 50 år fra og boede på Bryggen – det er sikkert ikke ændret meget siden. Da klubben rundede sine 50 år i 1976 holdt man til på Kløvermarken – ca. 5 minutters cykelkørsel fra Bryggen. På det tidspunkt var man ca. 40 aktive og 30 passive (det officielle tal for 1975 siger 47 aktive, alle i senioralder). I 50-års jubilæumsåret havde man Cafe Haraldsborg som trøjesponsor – de donerede desuden 4 bolde til klubben det år.

Klubben fik sit første klubblad i 1942 – nummer 1 kommer oktober 1942 midt under Besættelsen. Her er hovedhistorien, at begge klubbens seniorbolde gik i stykker under kampen mod Tria – havde man ikke haft en juniorbold, så var kampen ganske enkelt tabt efter reglerne. Det bevirkede også, at 2. senior måtte spille deres kamp med juniorbolden dagen efter – og nu så man med bange anelser frem til næste kamprunde. Hvis ikke man kunne finde penge til at købe en bold, ville Hekla tabe uden at komme i kamp. Klubben har gennem mange år – af skiftende årsager – store problemer med at finde en fodboldbane bare at træne på. Det bevirker, at man 14. maj 1948 ansøger Krigsministeriet (et sådant havde Danmark stadig 3 år efter ophøret af 2. verdenskrig) om at måtte anlægge en fodboldbane på Hærens areal ved Artelleri-kasernen. På det tidspunkt spillede man på Havnevæsenets bane for enden af Artellerivej på Islands Brygge - blot en enkelt aften om ugen, for de øvrige dage benyttede Havnevæsenet selv deres bane. Man angiver at være ca. 250 medlemmer incl. ungdomsafdelingen. Desuden står man i fare for, at Havnevæsenets bane inddrages. Derfor håber man at få adgang igen til en bane ved kasernen og som led heri fælde en række træer og beskære andre, så banen kan få de reglementerede mål. Først 27. april 1949 opnår Hekla status som ordinært medlem af KBU. Det lykkedes ikke at få banen på Kasernen – i Aftenbladet kan man under overskriften ”Stakkels hjemløse Hekla” 6. august 1951 læse, at Hekla for tiden er henvist til at træne på en legeplads ved Artellerivej på en bane uden mål, hvorfor alle kampe må spilles på udebane. Man påberåber sig ellers at betjene et område med 25.000 indbyggere. Oveni har man et klubhus – men man ved bare ikke, hvor det skal placeres. Penge er der også på kistebunden – ca. 5.000 kr. øremærket til at leje fodboldbane for. Klubhuset var godt nok ikke stort – 2 små omklædningsrum med brusere og 20 små skabe og havde kostet blot 400 kr. Det var stillet op for enden af de ”røde barakker” på legepladsen.

I oktober 1951 vejrer man lidt morgenluft – man satser på at få banetid på en fodboldbane i Ballonparken. Her skulle tilmed en anden fodboldklub også rykke ind – I.N.T. bestående af arbejdere ved Våbenarsenalet og som sådan tilknyttet militæret. Det lovede jo ellers ret godt. I 1950 angives i KBUs kampprogrammer Islands Brygge-banen som hjemmebane for Hekla, i 1952 Sundby Idrætspark. Det blev til en tur tilbage til Kløvermarken. Det kombinerer man senere med at leje sig ind i Egilsgade 24 fra 5. marts 1983 – i kælderen. Mange år senere får man lovning på at måtte komme tilbage tæt ved udgangspunktet – der er planer om at etablere en ”Hekla Park” på den gamle affalds- og lossepladsgrund ved Lossepladsvej. Det er dog ikke helt problemfrit – grundene er stærkt forurenede med bl.a. gasværkaffald. Planerne tager fart fra lidt før årtusindskiftet – banerne er sådan set anlagt i 2001 – men klubhuset er endnu kun på tegnebrættet. Det opføres henover 2002-2003 og åbnes officielt 9. august 2003. Lidt før har man opsagt sit lejemål i Egilsgade (1. april 2003 til endelig fraflytning med udgangen af juni). I 2013 skifter stedet postadresse fra Lossepladsvej til Artellerivej – der anlægges baner også på modsatte side af vejen, ligesom der pusles med kunstgræsbane. 

Hekla indleder sin KBU tid i sæsonen 1934/35 med 2 seniorhold. Det første Hekla-ungdomshold deltager i efteråret 1935. Klubben benytter som hjemmebane Sundholmsvejens Skole, - banen angives at være indhegnet og måle 75x150 meter, - hvor man 19. august 1934 spiller sin første KBU-kamp mod Amager Kammeraterne (taber 1-5). Klubbens kontaktadresse er A. Nielsen, Njalsgade 55, 1, S. Ved KBU-indmeldelsen er Frode Nielsen klubbens formand.

Hekla forsøger sig med Damfodbold tilbage i 1978 - men det bliver en meget kort optræden. Man må trække sit hold undervejs. 2002 er man klar igen - deltager i 7M men med år indimellem hvor man ikke tilmelder noget hold. 

Sidst spillede kvindekamp er 10. september 2014, hvor Hekla ude taber 0-3 til Brønshøj med holdet : Camilla Leininger Petersen, Christina Dall, Ditte Hellberg, Laura Madsen, Laura Röttig Sørensen, Mette Hansen, Sarah Madsen. De resterende kampe tabes uden kamp og holdet formår derved ikke at fuldføre turneringen. Der følger en række år, hvor der kun er pigehold, men ingen kvindehold, før Hekla igen i 2020 forsøger sig med et voksen 7M kvindehold.

Se også plakater

Gl logo Hekla 1934.jpg

Ældre logo fra 1934

DBU Københavns Fodboldmagasin

2008/2 : Ren idyl på den tidligere losseplads
2012/5 : "Hekla er kult"
2012/6 : Kunstgræsbane
2018/2 : Lossepladsens forvandling
2019/1 : Fasthold pigerne med talenttræning og sociale tiltag
2019/3 : Anlægsloftet kan forsinke kunstgræsbanen i årevis