Boldklubben Funkis

Funkis.jpg (1)

Stiftet
4. maj 1933

Bedste herrehold
B I-rækken

Spilledragt
Hvid trøje og sorte shorts

Med i KBU
1934/35-41

Spillested
Saltværksvej

24. marts 1941 skifter klubben navn til Kastrup Boldklub og videreføres som denne

En del fra en tidligere Kastrup Bolkdklub stifter 4. maj 1933 Sportsforeningen Funkis – opkaldt efter den tids hotte stil i kunst og arkitektur. Første formand blev impresario Jørli, men han dampede af efter ½ år. Herefter overtog Paul Petersen (der havde været med til at stifte Standard) formandsposten. Initiativtagere til at stifte Funkis er Max Hansen, Eibert Jensen, Kurt Ferslew, Eigil Henriksen, Edward Mortensen, Georg Ekstrøm og Jens Petersen. Stiftelsen sker på Kastruplund, hvor 21 er mødt frem.

1. juni 1934 fremsender man sin ansøgning om at blive optaget som KBU-medlem - KBUs bekræftende svar kommer 30. juni samme år. Men allerede 19. februar har Funkis henvendt sig for at forhøre om betingelserne for eventuelt at komme ind i KBU - og her oplyser Paul Petersen, Søvangs Alle 31, Kastrup-Amager at man er 150 aktive medlemmer. I ansøgningen 1. juni samme år opgives medlemstallet til 200 fordelt på 100 senior, 60 junior og 40 passive og at man disponerer over den af KBU tidligere godkendte bane på Saltværksvej (godkendt til den hedengangne første Kastrup Boldklub), hvor man nu har opført et 6x19 meter stort klubhus med 2 omklædningsrum, 2 bade, 2 wc og 4 materialerum. Den endelige medlemsliste (findes hos KBU) - betingelse for at komme ind i KBU - rummer 74 senior og det angives, at der desuden er 61 junior (under 16 år) og 30 passive. Desuden fremsendes klubbens love - ligeledes 24. juni. Boldklubben Funkis kommer med hos KBU med virkning fra sæson 1934/35 – lægger ud med 2 seniorhold og 3 ungdomshold. Kontaktperson er Paul Petersen, Søvangs Alle 31, Kastrup. Første KBU-kamp er på udebane i Fælledparken mod Astoria 19. august 1934, hvor Astoria vinder 3-1 efter at Funkis have ført 1-0 ved Kurt Ferslew. Første hjemmekamp i Kastrup er søndagen efter mod Olympia med klubbernes 2. hold (Olympia vinder 6-0).

Klubben må under Besættelsen finde sig i, at Brandvæsenet beslaglægger banen for en kortere tid og senere, at Sognerådet inddrager Klubhuset for i stedet at stille et arbejdsskur til rådighed for omklædning. Ved udgangen af 1940 har klubben 102 aktive (36 senior, 66 ungdom) og 77 passive. Funkis tager navnet Kastrup Boldklub 24. marts 1941 efter at have sikret sig, at man ikke hæftede for den tidligere Kastrup Boldklubs gæld i KBU (var nok en skrøne - forklaringen skulle være, at KBU ikke ville frigive navnet Kastrup BK, da man ikke var 100 % overbevist om, at ikke forgængeren med det navn ville dukke frem igen). 31. maj 1941 opnår Funkis status som ordinært medlem af KBU og skifter samtidig navn til Kastrup Boldklub også hos KBU. Så foråret 1941 er det sidste, man har spillet i KBU som Funkis, også selv om navneskiftet til Kastrup er vedtaget før klubbens første kamp dette forår. Sidste kamp som Funkis med 1. senior spilles 8. juni hjemme kl. 13.00, hvor man vinder 3-2 over Husum på mål af Niels Edv. Bergman, N.P. Dahlquist og Svend Aage Mortensen. Men det er drengeholdet, der får æren af at optræde under Funkis-navnet som sidste hold, da de 15. juni 1941 kl. 11.30 på Engdraget møder Vanløse IIIa. Skiftet har ikke ændret ved, at kontaktpersonen er uændret = Hr. Axel Hansen, Guldblommevej 17, Kastrup – han er både sidste Funkis-kontakt og første Kastrup-kontakt. Klubdragt og hjemmebane også uændret.

Funkis taber sin første KBU-kamp til Astoria 1-3  Kampen spillet på Fælleden. 9

Jubilæumsbøger
(findes hos DBU København)

Kastrup 50 år