Frem 60 år

Boldklubben Frem – 1936-1946

Resume : Direkte opfølgning på 50års-skriftet. 10-året har været præget af medlemsvækst fra 428 aktive (+530 passive) i 1936 til 730 aktive (+2006 passive) i 1946. Man har i 1946 1 juniorinspektør + 9 instruktører i ungdomsafdelingen. Derfor er man også yderst glade for de nye lokaler og bedre baneforhold, man fik af Kommunen i 1942.

Julius Andersen har fået sit eget afsnit (døde i 1929)

1936 – 50års jubilæet – blev ikke, hvad det skulle have været. Man nøjes med en kamp mod Göteborg Kamraterne samt en cricket-kamp. Men der blev festet og ungdommen afholdt Chokoladegilde med filmforevisning af Sophus ”Krølben” Nielsen. Banerne er også for Frem et problem – ”Den store bane” nærmest Enghavevej var omtrent kemisk renset for græs, stenhård i tørre perioder og komplet umulig i regn. ”Den lille bane” noget bedre, men skrantende. Omklædningsrum, badeanstalt og toiletforhold heller ikke OK. Man var ret magtesløse – det var for dyrt at reparere banerne. Derfor lyttede man yderst opmærksomt, da Borgmester Peder Hedebol i sin lykønskningstale omtalte planerne om den storstilede Valby Idrætspark incl. plads til FREM. Kort efter får man planerne på skrift : Frem står til at få flyttet senior med det samme til Valby IP, mens ungdom skulle blive på Enghavevej-anlægget i starten. Men der skulle gå 6 år før det hele blev til virkelighed.

I 1938 installerer man elektrisk lys på den lille Enghave-bane. Men ak - i 1939 kommer der el-restriktioner. Samtidig flytter man klubaftenerne fra Halmtorvet til Enghavevej.
26. februar 1942 bliver sidste dag på Enghavevej (foto af Klubhuset)

Afsnit om de storstillede Valby IP-planer, arkitekterne – og tidsforsinkelserne p.g.a. Besættelsen. Det blev en skrabet udgave – det ender med, at Frems klubhus bliver et nødhjælpsarbejde for at reducere arbejdsløsheden. Så det nye klubhus står færdigt 1. marts 1942. Man får 5 baner og tilsagn om flere, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Man må – og vil gerne – bevare banerne på Enghavevej til ungdommen, også for at understrege, at man er en Vesterbroklub. Forholdene for fodbold og især større kampe med tilskuere under Besættelsen får sin særlige omtale – interneringen af det danske politi fører til at man opretter sit eget kontrollørkorps.
De enkelte sæsoner gennemgås sportsligt. Senior for sig – ungdom efterfølgende.

Foto : Klubhus ved jubilæet 1946.

Lister :
Landsholdsspillere
KBUs pokalturnering