AB 50 år

Akademisk Boldklub gennem 50 år – 1889 – 1939

Resume : Kricket kommer til Fredericia i løbet af 1880erne med engelske jernbaneingeniører. Spillet bliver derfra populært på byens Latinskole. Efter at have taget studenterexaminen i 1883 rejser en flok til København for at studere. De stifter i 1884 Fredericia Studenternes Kricketklub (FSK), der i 1887 også tager fodbold på tapetet og samtidig åbner for tilgang af studenter fra andre skoler. Lidt senere stiftes Polyteknisk Boldklub, der også spiller fodbold. De to samles 26. februar 1889 på La Reine ved Dr. Louises Bro og stifter Akademisk Boldklub – som første formand vælges stud. teol. M.E. Pagh (den sidste formand fra FSK). Inden året er gået har man 104 aktive og 15 passive medlemmer. Ifølge lovene skal man have taget adgangseksamen til Universitetet eller til Polyteknisk Læreanstalt eller være student fra et andet skandinavisk universitet for at blive medlem – dog er der mulighed for dispensation (kræver enstemmig bestyrelse eller ja fra 15 medlemmer). Kontingentet sættes til 50 øre/måned med mulighed for at opkræve 1 kr. årligt yderligere. De første fodboldkampe spilles i Medalje Fodbold Turneringen (vindere fik sølv, nr. 2 bronce) – her deltager FSK. ABs første kamp er 5. maj 1889 på Blegdams Fælleden, hvor Frem slås 2-0. AB er med til at stifte DBU 18. maj 1889 – og vinder det første mesterskab. De enkelte år og kampe gennemgås meget minutiøst de første år – med særlig vægt på de internationale kampe, hvor der ofte er fotos af de mere eller mindre berømte modstandere. Ungdom startes flere gange – de første kampe spilles i Clod-Hansens Pokalturnering (pokalen udsat af KB). AB starter senere en skolepokalturnering for spillere på 14 år og derunder. Andre mere interne turneringer er Fakultetsturneringen (s. 153) og Læreanstalternes Pokalturnering (s. 156).

Baner og klublokale :
Der lægges ud på Fælleden med klublokaler i Helgesensgade 5A (2 værelser+køkken+ brændselskælder) til 13 kr./måned + 11 øre til ratiradevask/måned
Tagensvej
Nørre Alle

Andre idrætsgrene :
Cricket
Tennis

Markante fotos :
DBUs første mesterskabspokal (side 28)
Byggeriet af Pavillonen i 1923 (side 101)
Nørre Alle (side 107)