AB 100 år

Akademisk Boldklub 1889 – 1989 = 100 års leg med bolden – fra Niels Bohr til Per Frimann

Resume : Jubilæumsbogen indledes med et historisk afsnit ”Præludium” om perioden i Danmark/København op til 1886 – krig, politik, sociologi og idræt. Kricket kommer til Fredericia i løbet af 1880erne med engelske jernbaneingeniører. Spillet bliver derfra populært på Latinskolen. Efter at have taget studenterexaminen i 1883 rejser en flok til København for at studere. De stifter i 1884 Fredericia Studenternes Kricketklub (FSK). Deres kasketter – som hørte med til spilledragten – var syet sammen af lærredsstykker i grønt og hvidt.

”Fodboldens frø” sås hedder afsnittet om perioden 1886-89. KB tager initiativ til at se på de forskellige former for fodbold og deres love – i dette arbejde inddrages Holger Forchhammer fra FSK. Derfor tager FSK i 1887 også fodbold på tapetet. Lidt senere stiftes Polyteknisk Boldklub, der også spiller fodbold. De to samles 26. februar 1889 på La Reine ved Dr. Louises Bro og stifter Akademisk Boldklub – som første formand vælges stud. teol. M.E. Pagh (den sidste formand for FSK). Ifølge lovene skal man have taget adgangseksamen til Universitetet eller til Polyteknisk Læreanstalt eller være student fra et andet skandinavisk universitet for at blive medlem – dog er der mulighed for dispensation, hvis man var en god boldspiller (kræver enstemmig bestyrelse eller ja fra 15 medlemmer). Kontingentet sættes til 50 øre/måned med mulighed for at opkræve 1 kr. årligt yderligere. AB er med til at stifte DBU 18. maj 1889 - og vinder det første mesterskab efter en turbulent sidste kamp mod KB (beskrives og refereres ret indgående i sit særlige afsnit).

”Fra Fælleden til Tagensvej” beskriver perioden 1903-22. Det lykkes AB at erhverve 6 tønder land på Lammefælleden ved Tagensvej. Pengene – 60.000 kr. – tegnes som rentefri obligationer hos klubbens supporteres, og blandt dem er prof. Christian Bohr (far til Niels og Harald). I 1903 kan man tage banerne i brug og der anlægges desuden 11 gode tennisbaner. Flere medlemmer – bl.a. Bohr'erne og især Charles Buchwald – dyrker både fodbold, cricket og tennis. De tre får deres eget portræt i afsnittet sammen med Arne Kleven. I et senere afsnit henvises til, at man i 1905 stifter ABs skoleturnering. Tagensvej er dog efterstræbt – Magistraten opsiger således lejemålet til 1/10 1919. Faren driver over i første omgang, men man begynder at satse på en flytning og har kik på Nørre Alle-arealet. 1922 er det endeligt slut på Tagensvej og man må tilbage til Fælleden – hvor man få adgang til en stump af grunden op mod Rigshospitalet – ”Herregårdsbanen” - med et tilknyttet skur uden indlagt vand til omklædning.

”Fra Tagensvej til Nørre Alle” beskriver den korte periode 1922-23. Man når til en overenskomst om at få nye baner – incl. tennisbaner – i tilknytning til den nyopførte Statens Gymnastikinstitut. Staten står for jordarbejdet, men AB må selv stå for anlæggelse af baner – en udgift til i hvert fald 100.000 kr. De sidste penge lånes hos Frem – der afholder ekstraordinær generalforsamling for at få den transaktion godkendt. Det nye klubhus indvies 29/10 1923 og i efteråret 1924 spilles den første kamp på det nye anlæg (en juniorkamp mod B 1908, der tabes 0-3).

”Fredelige forhold” handler om perioden 1923-40. Der indledes med en længere omtale af ungdomsafdelingen, herunder at der på ABs initiativ indføres KBU-ungdomsrækker efter styrke. Også 1. holdets præstationer i de første år efter flytningen til Nørre Alle kommenteres – det går efter AB-målestok ikke særlig godt.

”Legen i krigstid” omhandler 1940-45. AB skulle bl.a. danne grundstammen på et dansk studenterlandshold mod Sverige, men da tyskerne ikke synes om studenters opførsel generelt nægter de at der udstedes udrejsevisum. Man oplever også en periode med tilskuerforbud. Træneren Arne Kleven tages af tyskerne for at hjælpe jøder til Sverige og sættes i Frøslevlejren.

”Efterkrigsårene” beskriver 1945-49, herunder OL i 1948 i London og de deltagende ABere på Bronceholdet samt at Poul Petersen udtages til Europaholdet mod All Britain i 1947. Det er også i denne periode, at klubbladet Ballosophen rigtig tager kegler.

”ABs Guldalderperiode” beskriver perioden 1960-75. Fodboldungdom klarer sig ganske godt – ellers er perioden bl.a. kendetegnet ved nogle meget eksotiske rejser til det fjerne Østen.

”Fusionering og flytning” hedder afsnittet om 1962-65. Det havde rumlet flere gange fra Statens side med, at man ville tage anlægget fra AB – helt eller delvist. Men AB ser ud til at klare frisag og udvider undervejs (1949) bl.a. klubhuset for et anseligt beløb. Nu kommer fra slutningen af 50erne og i starten af 60erne hvert år nye skrivelser med varsling af opsigelse og fremlæggelse af byggeplaner for området til diverse universitetsinstitutter. AB tager initiativ ved at skrive til Københavns kommune samt en række omegnskommuner om en mulig flytning og genhusning af AB. Kun Gladsaxe bider til bolle, støttet af at Bagsværd IF gerne vil indgå i en sammenslutning med AB. I starten gik planerne på en udvidelse omkring Bagsværd Stadion, men det droppes til fordel for planer om at anlægge nyt på Skovbrynet. Det indebærer også et skifte fra KBU til SBU. I dette afsnit er der også en beskrivelse af Bagsværd IF (s. 78) . Sportsligt bliver udflytningen ikke en succes i starten – man får ondt i økonomien, få tilskuere og et haltende klubliv. Man ryger ned i divisionerne. En række trænere omtales kort : 15 forskellige trænere i en periode på 24 år. Banerne i Bagsværd er heller ikke optimale – har svært ved at klare meget vand.

Baner og klublokale :
Der lægges ud på Fælleden med klublokaler i Helgesensgade 5A (2 værelser+køkken+ brændselskælder) til 13 kr./måned + 11 øre til ratiradevask/måned, der lejes ¼ 1889.

Andre idrætsgrene :
Cricket
Tennis
Bordtennis (startet i 1946 – s. 45 – men nedlægges i 50erne)
Bridge (s. 59)
Håndbold (startes i 1945 i Bagsværd IF-regi, hvor man bl.a. i 1950 får Danmarks første asfalt-håndboldbane)

Markante fotos :
DBUs første mesterskabspokal (side 17)
Byggeriet af Pavillonen i 1923 (side 30)
Skovbrynet (side 78+88 (vand på banen))