KBUs nåle og medaljoner

De trykte KBUs årsberetninger omtaler kun en enkelt gang KBUs nåle – det sker, da man i 1960 stifter KBUs Guld- og Sølvemblem. Vi har derfor til at beskrive KBUs nåle op gennem årene ingen skriftlige kilder, men har måttet give vores bedste – og forhåbentlig kvalificerede – bud på, hvornår de er kommet til og i hvilke sammenhænge de enkelte nåle har været anvendt.

Alle KBUs nåle og medaljoner er cirkelrunde med et markant centrum og udenom en cirkel med angivelse af enten ”Københavns Boldspil-Union” eller hvis centrum har ”KBU” da som tekst hvilken aldersklasse og i hvilken sammenhæng nålen anvendes. Nålene falder i 3 størrelser – de største med en diameter på 22-25 millimeter, de mellemstore med diameter på 17-18 millimeter og de små med diameter på 14-15 millimeter. De fleste med pind – de ældste dog i medaljonform med en lukkeordning på bagsiden – mens nålene til damer og dameungdom adskiller sig ved at være uden pind/lukke og i stedet forsynet med et lille øje i toppen, så de har kunnet sættes ind i hals/armkæder eller lignende.

Næsten alle medaljoner og nåle har medtaget de tre tårne fra Københavns Byvåben med de underliggende bølger – i mere eller mindre stiliseret form. Tårnene er på de tidligste nåle anbragt øverst og rager lidt udover det cirkelformede format – mens de på de senere og aldersklassespecifikke nåle altid er placeret i bunden af nålen og uden at rage udover cirklen. En enkelt KBU-nål skiller sig helt ud ved at de tre tårne i rødt med blå bølger under er flyttet til at udgøre centrum og her er på sølvbaggrund. De nuværende DBU Københavns guld- og sølvemblemer er noget anderledes.

KBU-nålene fordeler sig på tre hovedkategorier
- for det første KBU-nålen, der har kunnet bruges dels til uddeling, dels til udveksling
- for det andet KBU-jubilæumsnåle anvendt til uddeling til egne og gæstende ledere og hold
- for det tredje nåle til specifikke aldersklasser – ynglinge, junior, drenge, lilleputter, miniputter, damer, damejunior og piger og primært til disses pokalfinaler, - hvor man har forsøgt at give hver kategori sin gennemgående farve.

Tidsmæssigt kan nålene opdeles i 4 perioder:
- de ældste har som centrum en fodbold i grønt eller hvidt med den mindre cricketbold i rødt ovenpå og begge bolde er hvælvede. Den type nåle bruges frem til 1953, hvor cricket ophører som boldspil under KBU for at blive selvstændig som Dansk Cricket Union, hvorfor det har været naturligt fremover at have nåle med max. 1 bold angivet, - fodbolden
- anden periode har derfor som centrum en brun eller sort fodbold og i let hvælvet form og findes fra 1953 og nogle få år frem
- tredje periode adskiller sig fra anden periodes ved at bolden nu er hvid og ved at bolden ikke på alle er let hvælvet og ved at nålen kun anvendes til udvalgte hold og har været anvendt frem til 1960
- fjerde periode omfatter hele registret af aldersklasser, hvor centrum er markeret med et KBU i hvidt på grøn baggrund og hvor hver aldersklasse har sin egen farve udenom udover at aldersklassen angives og hvor der i bunden kan være anført om nålen tildeles vinderen eller nr. 2 i pokalfinalen og hvor det på bagsiden kan være angivet hvilket årstal finalen relaterer sig til. Disse nåle har været anvendt fra 1960 og frem til, hvor man går over til i stedet at uddele medaljer til finaledeltagerne, hvilket sker fra ca. 1990.

Dertil kommer enkelte nåle, der skiller sig helt ud – to som KBU-nåle, en som har været anvendt til at påføre f.eks. pokalsokler/erindringspokaler og endelig en, som erstattede dyre metalnåle under Danmarks Besættelse og årene lige efter.
 
De fleste nåle er fremstillet hos Juveler & Guldsmed Fritz Heimbürger i Købmagergade, København – enkelte har været forhandlet gennem Juvelér Lauritz Berth, Kjøbenhavn – og en del af de nye bærer tydeligt præg af at være massefremstillet hos særlige producenter. Enkelte gange er disse producenter angivet på bagsiden.
Medaljonerne og de små ”nåle” til damer/damejunior/piger blev udleveret i særlige små cirkulære æsker foret med som regel lyserødt vat.

Der er endvidere vist et udpluk af DBUs nåle fra samme periode og endelig en særlig nål, der nok har været anvendt ved særlige landsungdomsstævner. Og endelig er DBUs teknikmærke taget med.