KBUs Love

KBU er stiftet 29. april 1903 og har naturligvis fra dag 1 haft sine regler – desværre har vi i dag ikke i DBU Københavns arkiver et eksemplar af de første love, men vi ved at de blev revideret første gang på en ekstraordinær Generalforsamling 4. marts 1905, og de love har vi. Vi ved, at det store tema her i 1905 var spørgsmålet om lønnede træneres deltagelse i turneringen, altså amatørrettigheder. Man beslutter her, at lønnede trænere for seniores betragtes som ikke-amatører, medens junior-trænere kan betragtes som amatører. Vi har tilladt os at tage 1905-lovene som udgangspunktet i denne historiske vandring op gennem årene.

Næste udgave af KBUs love, som findes i arkivet, er vedtaget 16. april 1936. Netop det år skete der store vedtagelser – DBUs Danmarksmesterskabsturnering skifter karakter og DBUs love ændres, hvorved KBU mister markant indflydelse. Revideringerne i KBUs love på Generalforsamlinger fra 1905 til 1936 kan følges i Johannes Gandils ”Dansk Fodbold.

Undersiderne følger ændringer med afsæt i 1905-lovene.