Drenge

Omfatter

Ynglinge = vore dages U19 drenge
Junior = vore dages U17 og U16 drenge
Drenge = vore dages U15 og U14 drenge

Lilleput = vore dages U13 og U12 drenge er taget med under Børn/drenge, selv om U13 drenge ret beset er en ungdomsrække.

For hver af aldersgrupperne er på en underside angivet i tabelform turneringsstrukturen - med angivelse af antal deltagende hold i de enkelte rækker for de sæsoner, hvor vi i vores arkiv har oplysninger om det.

Fra start var deltagerantallet i aldersgrupperne meget beskedent - alle kendte reelt til alles sportslige styrke. Så det var ikke det store problem at få placeret holdene i de enkelte rækker. Man klarede sig uden at definere op- og nedrykning fra start - det beroede på en reel vurdering fra de tilmeldende klubbers side parret med en vurdering hos KBUs bestyrelse for at sikre rækker med et acceptabelt antal hold. Reelt ved at man kunne skride ind og ikke imødekomme ønsker om at deltage i øverste række, hvis det ville give en for stor række. 

Der kom stadig flere - og yngre aldersklasser i spil. Man startede med, hvad man kaldte Junior - modsat senior som var betegnelsen hos de voksne. Senere prøvede man at etablere en række mellem Junior og Senior - Ynglinge. Ikke den store succes i første omgang - men små 10 år senere lykkedes det at få tilpasset årgangene og Senior-Ynglinge-Junior var i mange sæsoner det tre aldersklasser i KBUs fodbold. Junior underopdelte man dog i aldersgrupper - så laveste Junior-klasse reelt var, hvad der senere skiftede navn til Drenge. Og senere kom endnu et skud til på stammen - Lilleput.

Man gik over til, at KBUs Bestyrelse besluttede sig hvordan de tilmeldte klubber og deres hold skulle fordeles ud på Rækkerne. Man forsøgte at håndhæve 2 gennemgående principper i9 mange år. For det første at alle klubber skulle have deres 1. hold i en aldersgruppe placeret i en 1. holdsrække mod andre 1. hold. For det andet, at hvis man tilmeldte 2 eller flere hold til en aldersklasse kom 1. og 2. hold i parallelpuljer, hvor de mødte samme modstanderes 1. og 2. hold - de to hold kunne som regel følges ad til kamp på udebane og spille samtidigt eller efter hinanden. Det samme indførte man for de mest tilmeldende klubbers 3. og 4. hold henholdsvis 5. og 6. hold - 2 hold placeret i parallelrækker og kunne følges ad. Det hele gik ikke altid helt op - så jo længere ned man kom kunne klubberne optræde med enkelthold i rækker. Systemet betød så også, at hvis en klub gik fra i en sæson at have både 1. og 2. hold til næste sæson kun at stille med 1. hold - så skiftede klubben række uden at man skelede til sportslig styrke for det enligt tilbageværende hold. Det gjaldt også den anden vej. Og for de mere tilmeldende klubber at hvis man blev vurderet til at have for svag standard med sit 1. hold - så måtte også 2. holdet forlade sin række, så de stadig var i parallelrækker.

Senere lempede man på en efterhånden stadig mere uoverskuelig turneringsstruktur til at vurdere holdenes sportslige styrke uden at skele til om det var et 1. hold, 2. hold eller lavere. Derved opstod en reel turneringspyramide - og stadig uden forud fastlagte op- og nedrykninger som det normale. I de yngste aldersklasser kan man derfor støde på både en Række 11 og Række 12. Andre gange gik man lidt på kompromis og bevare flere ligestillede puljer under samme Række. Op i toppen af kransekagen fik øverste række betegnelsen "Mester".

7M-fodbold kom med som redning for klubber, der ikke havde spillere nok til et 11mands hold og ellers ikke ville kunne stille et hold i aldersklasser såvel som en mulighed for de større klubber at få de sidste spilleer sluset ind på et hold, de ellers ikke i 11mands-strkturen havde spillere nok til.

Og med indførelsen af U-systemet kom et-års årgangsgrupperne til og i toppen ofte fastlagte midtvejs (efter 1. halvår) op- og nedrykninger mellem KBUs/DBU Københavns egne rækker og Overbygningsrækkerne. Turneringsudvalget havde til opgave at vurdere de tilmeldte holds styrke overfor hinanden - støttet både af klubbernes egne tilmeldinger ofte suppleret af supplerende oplysninger på skrift/mail fra klubberne.

Det hele er beskrevet for de enkelte aldersklasser.