KBUs 75 års jubilæumsskrift

Resume : Den første officielle danske fodboldturnering er den københavnske Medalje-Fodbold-Konkurrencen fra 1888 – havde 15 deltagere og blev afviklet som Cup med KB som vinder af finalen 14-0 over Håbet. DBU stiftes 1889 – i starten udelukkende med københavnsk fodbold – derfor kommer KBU først til, da DBU beslutter sig for reelt at være landsorganisation i 1903. KBU stiftes 29. april 1903.

I 1917 besluttes, at dommere kan modtage honorar – 5 kr. per 1. holds-kamp, men mange dommere føler sig så meget som gentlemen, at de afslår honoraret. I starten har man blot A- og B-række, senere udvides til Mester-, A- og B-række, for så at blive afløst af DM. I 1932 indføres spillerlicens-systemet. I 1942 er der konflikt omkring firmafodbold – der indføres (på forslag fra HB og Viktoria) et firmafodboldforbud, der giver flere spillere karantæne i de følgende år. Det afskaffes først i 1971. Der indgås også en grænseaftale mellem KBU og SBU, som der er nogen blæst om årene igennem.

KBUs 50 år fejres med en bykamp mod Wien. DBUs repræsentantskab og bestyrelse er i mange år domineret af de københavnske stævneklubber – det laves om i 1954. Her får bl.a. KBU 1 fast plads i DBUs bestyrelse – og det giver intern ballade. Den hidtidige KBU-observatør i DBUs bestyrelse, Erik Spang Larsen (HIK) vil have pladsen, men det vil KBUs formand (Kurt Nielsen) også. Man får Højesterets præsident, Victor Hansen, til at mægle – enden bliver, at Kurt Nielsen træder ned og bliver næstformand og Oscar Olsen ny formand. Han erklærer, at han ikke ønsker at sidde i DBUs bestyrelse, og så er vejen banet for Spang. Senere er den gal igen med Spang – han ryger ud i kampvalg med Frems (Stævnet) Vilhelm Skousen om DBUs formandspost og taber – så trækker han sig fra alt.

En anden strid er om deltagelse af divisionsklubbers 2. hold i Danmarksserien – det fører til kampvalg efterfølgende til KBUs bestyrelse, hvor 3 mand ryger ud. I 1967 afskaffes det bureaukratiske licenssystem og erstattes af spillercertifikatet ved klubskifter.

Særlige afsnit : Messebyturneringen (s. 14) – bykampe mod Oslo (s. 14) – Flykatastrofen med 8 døde spillere 1960

Liste over
KBUs Formænd
KBUs bestyrelsesmedlemmer 1953-78
Modtagere af KBUs guldnål
Unionskampe 1953-77
Vinder af pokalturneringer

KBUs kontor : Placeret i Fælledklubbernes Klubhus frem til 1950 - I Østerbro Svømmehal 50-55
I Parken fra 1955

Baneanlæg :
KB : etablerer egen bane ved at leje et areal af Ladegårdsmarken ved Skt. Markus Alle og bliver den første baneejende klub i Danmark
1935 : Ryparken indvies
1939 : Valby idrætspark indvies

Andre idrætsgrene : Cricket er på programmet frem til juli 1955, hvor Cricket får sit eget forbund.