2008

Nu blev der plads til kvinde nr. 2 – Yery Ibarra-Hansen fra Boldklubben Pioneren – i KBUs Bestyrelse. I sin beretning hæftede formand Henrik Ravnild sig især ved den store udfordring, der havde ligget i at få vendt alle turneringer fra at være kalenderårs til nu at skulle være efterår/forår – det var nødvendigt for i toppen at kunne levere oprykkere og tage imod nedrykkere i sommerpausen fra DBUs rækker. Man havde dog friholdt de ældres rækker – Old Boys og derover – så de stadig kunne spille kalenderårsturnering, for her skulle man levere et hold ved efterårets slutning til kampen om DM-titlen. Man havde benyttet lejligheden til stort set at gøre alle ungdomsrækkerne til halvårsrækker – men deres turneringsår startede formelt set nu med et efterår og ikke ved årsskiftet. På klubsiden havde FC Amager meldt sin ankomst – et samarbejde omkring 1. divisionsholdet mellem Fremad Amager, Kastrup, Dragør og Kløvermarkens Forenede Boldklubber (KFB). Det skulle ikke komme til at gå helt upåagtet hen.

KBU Turnerings formand Steen Christensen – for det var nu titlen på det, der hidtil havde heddet Turneringsudvalget – uddybede problematikken. Året havde været gennemført med hele 17 hold i efteråret 2008 i Herrernes Københavnsserie – man havde undervejs måtte dele dem op i 3 puljer for at afslutte med både en mesterskabspulje og to nedrykningspuljer. Dermed var det ikke slut – Steen Christensen konstaterede, at det ville blive 3. gang på 4 år, at DBUs turneringer skulle laves om, når der til næste sæson skulle etableres en decideret Reserveholdsturnering for de bedste DM-klubber og det hele igen skulle ”undervognsbehandles” hos Lokalunionerne. På ungdomssiden afløste ”Elite Øst”-rækkerne for en tid de hidtidige divisionsrækker – men der var reelt tale om blot en navneændring. Det var fortsat et samarbejde mellem KBU og SBU/LFBU på niveauet lige under DBUs rækker. Hos de ældste kom der endnu et skud på stammen – Super Grand Old Masters for 65+. Og den valgte man klogelig at spille som 7M.

Udendørs glædede man sig over, at i hvert fald de øvrige kommuner i KBUs område udover Københavns Kommune nu diskede op med væsentligt forbedrede faciliteter til fodbold. Nye kunstgræsbaner var skudt op i både Tårnby, Frederiksberg og Gentofte Kommune – København var på vej, havde truffet beslutning om at etablere kunstgræsbaner i både Vanløse og Valby, men var allerede nu bagud i tidsplanen. Dog var der kommet en kunstgræsbane på Bellahøj ved Grøndalscentret – men desværre var der problemer på Østerbro, hvor Ryparken måtte beskære sit boldspilareal permanent p.g.a. vejanlæg og på det nærmeste helt ville være lukket ned i en periode for at få etableret kunstgræsbaner på det tilbageblevne ”frimærke”.

I indefodbold havde man afviklet de sidste KM i spillet med bander – fremover hed det alene Futsal. Reelt var det nu KBUs 3. Futsal-sæson og det kunne konstateres, at man allerede var oppe på 3 fortløbende rækker for herresenior og 2 hos kvinderne. Ungdoms-Futsal måtte komme som næste trin.

På disciplinærsiden gjorde man status efter første år med Fair Play Prisen. Den første fodboldturnering i Danmark, hvor de ”flinke” belønnes og de ”mindre flinke” betaler gildet var gennemført i KBUs Serie 2 pulje 4 – 1. holds-rækken i Serie 2. Det var blevet FC Nyhavn, der løb med gevinsten – samlet 25.950 kr. – rare kontanter lige ned i klubkassen, som administrationschef Jan Kristensen så malende beskrev det.

Kilde : KBUs årsberetning 2008