1983

AK – 1983 var ikke noget jubelår for københavnsk fodbold i toppen. Ingen københavnerne i top 3 og dermed i DM-medaljerne. Oven i købet 2 (B 1903 og B 93), der røg ud af bedste række – heldigvis KB retur fra 2. division til 1. division – men så hele 3 KBU-klubber (Dragør, Vanløse, Fremad Valby) ud af 3. division og kun 1 (B 1908) den anden vej op. Hos kvinderne havde Rødovre i de år næsten patent på at tage DM-bronze – 1983 ingen undtagelse.

Mere ak – advarsler og udvisninger fortsatte med at stige. Inden for de sidste 2 år en stigning på ca. 40 % i udvisningerne, noget mindre %-stigning for advarslerne, der dog nærmer sig betænkeligt til 2.000 om året. Formanden truede med, at det kunne blive nødvendigt for KBU at ændre kurs – det kunne kun blive i skikkelse af strengere straffe. Dem, der burde gribe ind – og det skulle ske nu – for at det skulle blive ved truslen, var lederne og trænerne.

Som om det ikke var tilstrækkeligt – også et ak mere til at så mange kurser var enten underbemandede eller helt måtte aflyses. Kursusudvalget kunne godt føle sig lidt til grin – de lagde mange kræfter i at forberede disse kurser, og så ville så få på dem. Håbet var, at man ved at satse nyt – "Grøn uddannelse" var det døbt – kunne få vendt bøtten. O-trænerkurset og det efterfølgende Kursus 1 var lagt i mølposen.

KBU havde udvalg – 6 af slagsen i skikkelse af Turnerings-, Dommer-, Ungdoms-, Kursus-, Dame- og Miniudvalg – alle med et bestyrelsesmedlem som formand, ofte yderligere et bestyrelsesmedlem som menigt medlem og ellers med klubfolk henholdsvis dommere som øvrige deltagere. Men de var endnu ikke bevilget plads i årsskriftet til at aflægge en beretning på skrift fra deres virke i årets løb. Man måtte nøjes med KBU-formandens skriftlige beretning, der meget kortfattet kom ind på nogle af de sikkert mange ting, som udvalgene havde beskæftiget sig med, indstillet videre til bestyrelsen eller måske ligefrem besluttet. Ellers måtte de mange resultater, stillinger og opgørelser tale deres eget selvstændige sprog. Man kunne bl.a. notere sig, at 1983 blev første år med en lilleputpigeturnering – uden at det havde fundet vej til formandens beretning. På samme måde med, at man i 1983 som et enkeltstående tilfælde havde måttet oprette en E-række hos Herre-senior.

Kilde : KBUs årsberetning 1983