1977

Ikke noget at råbe Hurra for i år – de københavnske topklubber havde ikke haft et jubelår. Det endte med status quo antalsmæssigt i 1. division og 2. division, men 2 nedrykkere fra og ingen oprykkere til 3. division. Heller ingen DM-titler i Ynglinge-DM til KBU-klubber og hos Damerne måtte begge Frederiksberg-klubberne – FB og Mariendal – rykke ned. Ny KBU-deltager i Damernes DM-række fra KBU blev Syd-Vest. I listen over KBU-medlemsklubber blev det til et goddag til Prespa, men også til et farvel til Velo.

Så gik det til gengæld bedre med opgørene mod Skånes Fodboldforbund for Ynglinge og Junior – 2-0 til Ynglinge, 3-2 til Junior. Revanche til begge for nederlagene i 1976. Damerne kunne også berette om sejre på det nationale plan – både LFBU og FBU havde måtte se KBUs udvalgte sejre 1-0 i år. Optimismen kunne dog ikke få lov til på damesiden at nå helt op i himlen – man havde også deltaget i en Nordisk Hovedstadsturnering – og det havde givet nederlag mod både Oslo og Stockholm og blot uafgjort mod Helsingfors.

Talentturneringen havde en KBU-klub også i år sat sig på som den endelige vinder. I år var det B 1903. På seniorsiden havde man måtte udvide, så der nu også blev dystet i en D-række.

Status quo var også vurderingen på den disciplinære side – antallet af udvisninger og advarsler steg lidt, men det gjorde antallet af kampe også. O-trænerkurset trak stadig folk af huse – nu også dets opfølger Kursus I.

Dommersituationen var bekymrende – trods en mindre tilgang af nyexaminerede. I den anden ende var der dog en næsten tilsvarende afgang af ældre dommere. Man have drøftet situationen med Københavns FodboldDommer-klub og Danmarks Fodbolddommer Union – ikke mindst dommerhonorarerne havde været oppe at vende. Det betød, at KBU fra næste sæson ville komme på linje med øvrige Lokalunioner, for også i KBU ville man nu indføre km-godtgørelse. Ikke for dommernes løbne km, men for deres transportvej til og fra kampene. KBU havde besluttet, at ondet skulle fordeles ligeligt hos klubberne over alle kampene – solidarisk afregning.

Ellers havde det store tema på den store fodboldscene været drøftelserne om indførelse af betalt fodbold i Danmark. DBU havde indkaldt til ekstraordinært Repræsentantskabsmøde og her gennemført en vejledende afstemning. Klart flertal – så man følte sig sikker på, at det ville blive endeligt vedtaget i 1978. Også KBU havde på den baggrund indkaldt til ekstraordinært Repræsentantskabsmøde – inden DBUs. Også her flertal for betalt fodbold under en eller anden form – dog ikke lige præcis DBUs forslag. Det havde fået et flertal af KBUs bestyrelse til at stemme imod på DBUs møde. Man kunne med det samme se, at der måtte tages stilling til, hvordan evt. kontraktspillere kunne og måtte benyttes på divisionsklubbernes 2. hold – for det var divisionsklubberne der kunne se frem til at måtte lønne sine spillere. Man enedes om at der måtte optræde op til 3 kontraktspillere på et 2. hold overalt i rækkerne – og her besluttede KBUs Bestyrelse, at KBU skulle følge de andre.

Kilde : KBUs årsberetning 1977

Artikler i Københavnsk Fodbold : 2010 nr. 5 og 2005 nr. 2

KBU havde afholdt ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 24. oktober 1977 med følgende dagsordenpunkt "Stillingtagen til DBUs betænkning om betalt fodbold". Der blev her - på Bestyrelsens initiativ - gennemført 2 vejledende afstemninger om følgende 

Spørgsmål A : Kan I godkende det konkrete forslag om betalt fodbold, som Betænkningen indeholder ?
Spørgsmål B : Er I imod enhver form for kontant betaling til spillerne ?

Der blev afholdt skriftlig afstemning - om først spørgsmål B, dernæst spørgsmål A. For B stemte 34 ja, 69 nej = et stort flertal for en eller anden form for kontant betaling til spillere. For A stemte 35 ja, 63 nej og 5 blanke = Nej til den foreliggende betænknings forslag.