1973

Nok var man Danmarks hovedstad – men at man ligefrem spillede landskamp kom nok bag på mange. Ikke desto mindre spillede KBUs udvalgte repræsentative hold i 1973 mod Canadas landshold. KBU sejrede 7-3 – og syslede med tanken om en returkamp på den anden side Atlanten – man skulle dog lige tjekke økonomien først.

På talentsiden afløstes Landsjuniorstævnet af en landsturnering for 14-17 årige i Vejle. Med succes – selv om KBU ikke endte øverst. Forberedelserne havde ellers været helt fine efter egen vurdering. Denne landsturnering var et af de forslag, der nød fremme fra Debatoplægget om ungdomsfodbold fra året før. Et andet resultat var indførelsen af et ynglinge-DM, der ville se dagens lys i 1974 – med 5 hold fra KBU som deltagere i Østkredsen. Et sted, hvor det gik mildest talt knap så godt var udi det disciplinære – mere end 25 % stigning i såvel advarsler som udvisninger talte sit tydelige sprog. Og det trods det faktum, at karantænestraffene var sat op.

Damefodbold – det nyeste skud på stammen – var kommet ganske fint fra start rent turneringsmæssigt. Men kvaliteten lod endnu noget tilbage at ønske – Jylland slog KBUs udvalgte 5-1 og Sjælland bankede os med 6-1. En del klubber ville gerne tilbyde damefodbold, men veg tilbage af bane- og ikke mindst lokalemangel (omklædningsrum). Det fik formanden til ret spontant at udbryde ”Det ville være rart, om skolebanerne kunne åbnes til dette formål”.

I de yngstes rækker havde man besluttet fra næste sæson at starte en miniputturnering. Beslutningen var truffet efter en vejledende afstemning på det årlige Repræsentantskabsmøde.

Aldrig så snart havde man afsluttet debatten om ungdomsfodbolden, før DBU tog hul på en ny diskussion og et nyt debatoplæg. Nu om seniorfodbold. Man skulle hele paletten rundt om spillernes status, dommerne, trænerne, administrationen, landsholdene, tilskuerkrisen – store som små klubber. Man nåede ikke frem til deciderede forslag, der kunne stemmes om – bolden var reelt spillet over til DBUs bestyrelse om de ville fremsætte egentlige forslag til DBUs Repræsentantskabsmøde.

Kilde : KBUs årsberetning 1973