1969

Formanden svinger sig op til at kalde 1969 for ”et KBU år”. Guld til B 1903, sølv til KB. Oprykning til Brønshøj fra 2. til 1. division. Og 4 ud af top 5 i 3. division besat af KBU-klubber.

Ny KBU-klub blev Tingbjerg (reelt var der tale om en fortsættelse af Bellehøj blot under dette nye navn).

Den første lilleputpokalfinale vandtes af Hvidovre – derved fik de som den første deres navn indgraveret på Sigfred Henriksens mindepokal. En pokal, som de selv havde udsat.

20% stigning i antal advarsler, 10 % stigning i antal udvisninger – det gik i den gale retning. Ydermere blev forseelserne stadig grovere. 2 ledere og 2 ungdomshold tildelt påtaler for utilbørlig optræden over for dommeren. Dertil en karantæne for at have deltaget i firmafodbold og ½ år til en spiller for at have spillet for en SBU-klub samtidig.

Der var afholdt et Ungdomsledermøde. Desuden havde det nyoprettede trænerudvalg afholdt 2 velbesøgte og succesrige kurser for sin målgruppe – ungdomstrænere uden DBU-kursus.

Vedtagelsen af den nye fritidslov var man nødsaget til fra KBUs side at følge op på. Klubberne skulle oplyses for at få det fulde udbytte af denne lov. DBU var på banen – ansatte en konsulent, arrangerede informationsmøder. I KBUs område 2 – men desværre underbemandede af deltagende klubber efter KBUs smag. Fulgt op med indlæg i dags- og fagpressen.

KBU måtte indse, at man ikke længere kunne basere sin økonomi på indtægter fra unionskampe. Man ville på næste års repræsentantskabsmøde stille med et forslag til, hvordan økonomien så kunne sikres.

Der var tegn på, at der meget snart ville kunne opnås enighed om en Sammenslutning for de 6 DBU-lokalunioner – men forhandlingerne var ikke afsluttet endnu. Et første – og godt – skridt ville være at få ens turneringsregler i hele fodbold-Danmark, selv om man næppe kom helt uden om at skulle have lokale særregler. Der kom et fælles turneringsreglement – og der kom særregler kan man konstatere i bagklogskabens klare lys.

Kilde : KBUs årsberetning 1969