1967

Formand Oscar Olsen kunne konstatere status quo på antallet af københavnske divisionsklubber – uændret 12, men der var jo sket en del rokeringer i skikkelse af op- eller nedrykninger. Kredsen udvidet med Hero, mens Rødovre nu var Danmarksserieklub.

På klubsiden blev Frederiksholm til AIK Frederiksholm fra sæsonstart, mens 1967 blev sidste år i KBU for Folehaven og Vanløse FDF.

Totaltallet for medlemmer i klubberne skulle man ikke umiddelbart sammenligne med sidste års – for nu talte man kun de direkte aktive.

Hos ynglingene havde man igen oplevet en ”tripple”. B 1903 havde vundet både KBUs bedste Ynglingerække, pokalfinalen og DM.

For anden gang sejrede KBU i Unionspokalturneringen. Det var lige akkurat lykkedes at finde plads i kampkalenderen til disse pokalkampe – nok også fordi der ikke var afviklet bykampe i år.

Det bekymrede, at antallet af udvisninger var steget med 25 %. Også bekymrende, at 2 ledere var idømt karantæne og 5 ledere var tildelt misbilligelse for utilbørlig optræden over for dommeren – det var jo netop lederne, der skulle gå forrest og med deres eksempler være med til at nedbringe antallet af advarsler og udvisninger.

Afskaffelsen af licensordningen – erstattet af certifikaterne – havde kombineret med øget kontrol på banerne ved dommerne egentlig været en succes. Det viste sig dog, at der var en stigning i konstaterede tilfælde, hvor spillerne i de aktuelle kampe ikke var spilleberettiget. Det gav KBU en pæn bødeindtægt.

Man havde udsendt de foretagne ændringer i turneringsordning og –reglement til klubberne. Blandt andet var det nu besluttet at der skulle benyttes benskinner i alle ungdomskampe. Desuden måtte man nu indsætte en reserve i alle ungdomspokalkampe.

Dommermanglen var ikke blevet mindre. Til en start havde 47 deltaget i årets dommerkursus – 32 bestod. Man kunne omregne det til at hver 3. ikke kom gennem dette indledende nåleøje. Af de 32 var 18 startet som dommere for KBU ved sæsonstart – nu var kun de 9 tilbage. Knap nok til at afveje afgangen i den anden ende af ”gamle” dommere. Heldigvis havde man ikke de store episoder med, at klubberne så selv måtte stille folk til at dømme en række kampe.

Kilde : KBUs årsberetning 1967

Artikel i Københavnsk Fodbold : 2007 nr. 6