1958

Ydun udmelder sig – dermed er medlemstallet dalet til 54. Og medlemstallet i klubberne rasler ned – fra 1. januar 1957 til 1. januar 1958 med over 1.700. Uden at det i øvrigt kommenteres i årsberetningen. Måske fordi der har været 15 hold mere, der har tilmeldt sig, så det samlede tal nu er 660 tilmeldte hold.

Det har ikke været ustraffet for KBUs turneringer, at DBU har indført en ny Kvalifikationsturnering selv om den skal løbe over et normalt turneringsår. To KBU-klubber - FB og B 1908 – skal deltage i denne turnering. Derfor beslutter man at suspendere nedrykningen fra Københavnsserien og ned gennem de lavere serier, Mellemrækken og A-rækken, - for samtidig at rykke nr. 1 og 2 op fra hver.

Det lykkes ikke for det udvalgte juniorhold at komme tilbage på vinderkursen ved DBUs årlige Landsjuniorstævne. Man vinder trøstrækken i stedet efter bl.a. at have besejret Sydslesvig.

KBUs økonomiske dilemma – den manglende udlodning til klubberne, - løses efter hårde forhandlinger i et fællesudvalg mellem Stævnet og Sammenslutningen af 1936, der repræsenterer alle de øvrige KBU-klubber. Det ender med en 4-punkts aftale :

1) Gælden til klubberne nedtrappes til 85.000 kr. samtidig med, at der spilles 2 unionskampe mod JBU – og overskud herfra samt evt. andre unionskampe i efteråret skal ubeskåret gå til klubberne.
2) Overskud fra fremtidige unionskampe skal fordeles med 20 % til KBU, 80 % som udlodning, indtil hele gælden er bragt ud af verden.
3) KBUs formue må fremover være op til 50.000 kr. før der skal ske udlodning til klubberne og denne skal så ske på basis af klubbernes antal ungdomshold.
4) Ønsker KBU at spille mere end 4 unionskampe per år – og her kunne kræve spillernes deltagelse – kræver det 2/3 flertal i bestyrelsen.

Som det lakonisk hedder i KBUs jubilæumsskrift 75 år – forholdet er ikke berørt i KBU-formands Oscar Olsens skriftlige beretning i årsberetning 1958 – ”således endte den sidste puniske krig”.

Kilde : KBUs årsberetning 1958 samt KBU jubilæumsskrift 75 år.