1948

Heller ikke for dette år er vi i besiddelse af en DBU-beretning. Vi må derfor støtte os til KBUs Jubilæumsskrift 50 år. Ny klub som deltager er Svif fra sæsonen 1948/49.

Der sker det år et formandsskifte – Kurt Nielsen (Frem) afløser Edvin Hansen. En rutineret herre udi Bestyrelsesarbejdet – Kurt Nielsen når at have siddet 16 år i KBU-bestyrelsen, da KBU runder de første 50 år i 1953. Så i 1948 er han ingen årsunge udi metieren. Allerede i hans tiltrædelsesår stiger antallet af hold markant – fra 425 i turneringen 47/48 til 528 for 1948/49. Det kræver, at man fremover har en heldagssekretær – og tilmed supplere hen ad vejen med kontorassistenter og yderligere med ”løs hjælp” i visse spidsbelastningssituationer årene fremover.

Tipstjenesten ser dagens lys i 1948 – man havde håbet at det ville tilføre klubberne så mange penge, at de kunne afskaffe andespil, baller og lodsedler. I stedet skulle lederne bruge deres tid på sportslige arbejder. Men ak, det hele har kun givet få penge fordelt ud på mange klubber.

Kilde : KBU Jubilæumsskrift 50 år.